Zespół Doradców Starategicznych

Zespół Doradców Strategicznych
Zespół Doradców Strategicznych

Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów jest ciałem opiniotwórczo-doradczym Premiera RP. Powstał 6 marca 2008 r. na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Twórcą i szefem Zespołu jest dr Michał Boni, Minister-członek Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem Zespół dokonuje analiz i oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju oraz bierze udział w opracowywaniu planów strategicznych rządu. Opracowywane są także propozycje dotyczące celów strategii gospodarczego i społecznego rozwoju kraju.

Zespół Doradców współpracuje z organami administracji rządowej oraz podległymi im jednostkami w zakresie planowania strategicznego oraz przy realizacji celów programowych. Do zadań Zespołu należy również opiniowanie projektów aktów normatywnych o charakterze strategicznym, istotnych dla realizacji przyjętych celów strategii rozwoju społecznego i gospodarczego Polski.

Szefem zespołu doradców premiera Donalda Tuska został Minister-członek Rady Ministrów Michał Boni.”

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.