Zastosowanie metodyki PRINCE2_do projektów w organizacji pozarządowej

2007-03-14_1945_AŻ590106_v03_ Zastosowanie_ metodyki_PRINCE2_ w_organizacji_pozarządowej

SŁOWA KLUCZE:_projekt_program_zarządzanie projektami _metodyka_PRINCE2_narzędzia wspomagające zarządzanie projektami_

TEMAT: _Zastosowanie metodyki PRINCE2_do projektów w organizacji pozarządowej_

PROBLEM:_ Obszerność metodyki PRINCE2 powoduje wiele barier w zastosowaniu jej do projektów w organizacjach pozarządowych typu „non profit”_

ODBIORCA: Zespół projektowy_ NGO (non govement organisation)

CYTAT: „ Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu, usługi lub rezultatu. Zgodnie z definicją projektem jest wdrożenie nowego systemu informatycznego, wprowadzenie nowej procedury organizacyjnej lub nowego programu przeciwdziałania bezrobociu. Do realizacji projektów stosuje się zarządzanie projektami. Analiza przyczyn niepowodzeń projektów oraz sposobów zarządzania projektami, które zakończyły się sukcesem, doprowadziły do powstania metodyk zarządzania projektami. Ktoś może mieć wątpliwości, czy ma sens tworzenie metodyki do zarządzania czymś, co z definicji jest niepowtarzalne? Przeprowadzone analizy wykazały, że mimo różniących się celów projektów oraz dziedzin i warunków, w jakich są realizowane, mają one wszystkie wiele wspólnego. Do najbardziej znanych i popularnych w Polsce metodyk należą:

·          amerykańska PMBOK®Guide,

·          angielska PRINCE2

·          szwajcarska ICB (IPMA Competence Baseline).

… metodyka PRINCE (Projects in Controlled Environments) stała  się standardem Rządu Wielkiej Brytanii dla zarządzania projektami IT. PRINCE2 – ostatnia wersja metodyki – dostarcza metody dla zarządzania wszystkimi typami projektów. Ogromna siła metodyki PRINCE2 wynika z podejścia procesowego do przygotowania, wykonania i zamknięcia projektu…Warto też zwrócić uwagę na jedno szczególne wymaganie. Metodyka PRINCE2™ wymaga, aby przed zamknięciem każdego projektu jego realizatorzy opisali popełnione błędy oraz sposoby rozwiązania występujących problemów. Nikt nie jest nieomylny, ale prawdziwym błędem jest powtarzanie błędów popełnionych wcześniej. Metodyka zarządzania projektami gwarantuje, że żadna nauczka z przeszłości nie pójdzie w zapomnienie. PRINCE2 stanowi kompleksowe rozwiązanie, które łatwo daje się dopasować do szczególnych potrzeb organizacji w zakresie dowolnych projektówWdrożenie metodyki zarządzania projektami PRINCE2™ można uprościć, wykorzystując jej polską implementację PRINCE2™-SPOCE-CRM. wzory organizacji projektów, opisy procesów zarządczych oraz występujących w nich podprocesów, wzory dokumentów wraz z określonymi w nich minimami informacyjnymi mogą być w krótkim czasie wdrożone w dowolnej organizacji

ŹRÓDŁO: [www.4pm.pl/artykuly/… PRINCE2],2007-03-14 19.25

KOMENTARZ do problemu: Metodyczne zarządzanie projektami to sposób zabezpieczenia ich przed niepowodzeniem. Często obszerność metodyki PRINCE2 powoduje wiele barier-mentalnych, finansowych, organizacyjnych, itp. w zastosowaniu jej do projektów w organizacjach pozarządowych.

Metodyka ta opiera się na podejściu procesowym w przygotowaniu, wykonaniu i zamknięciu projektu, w celu kontrolowania postępu w pracy stworzyła strukturę elementów sterowania (zarządzania) zorientowanych na produkty, wspomaganą przez raporty. Produkty mogą być specjalistyczne, np. kurs komputerowy dla długotrwale bezrobotnych, lub merytoryczne – są to nowe dokumenty powstające w projekcie.

Do zarządzania projektami w OP można wykorzystać wybrane elementy tej metodyki, np. audyt przedprojektowy, uwzględnianie ryzyka w projekcie, plan zarządzania jakością, plan kontroli zmian w projekcie, zarządzanie zmianą, a także nadawanie powstającym dokumentom symboliki, co przyczyni się do uporządkowania działań w projekcie.  Skuteczna może się okazać kompilacja wybranych elementów PRINCE2 oraz dotychczasowych „dobrych praktyk” wypracowanych przez organizację. W każdym przypadku Project Managera powinny cechować specyficzne kwalifikacje, takie jak: wiedza merytoryczna, przywództwo, a nade wszystko zdrowy rozsądek; natomiast pracę ( PM oraz zespołu projektowego) wspierać narzędzia do zarządzania projektami, np. MS Projekt czy Product Based Planner oraz Mind Mapper. Narzędzia te można zakupić na preferencyjnych zasadach za pośrednictwem portalu www.ngo.pl i www.brandt.pl .Ważne staje się dbanie o jak najlepsze relacje ze wszystkimi Interesariuszami projektu: Głównym Sponsorem (EFS), Urzędami ( gminy, miejskim, WUP,PUP, US) ZUS, MOPS, przedstawicielami beneficjentów ostatecznych a także z mediami w celu promocji projektu.

AUTOR: Anna Żelazna              zelazna.anna.marta@gmail.com

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.