Wykaz publikacji autorstwa dr Tadeusza Wojewódzkiego z zakresu Infobrokerstwa Systemowego

    Wykaz publikacji nawiązujących do idei infobrokerstwa systemowego w formule praktycznej orientacji metodologicznej, odpowiadającej na potrzeby efektywnego funkcjonowania wybranych obszarów praktyki – np. zarządzania regionem lub omawiających założenia koncepcji Infobrokerstwa Systemowego- wprost

1.      Wojewódzki T., Regionalistyka jako nauka praktyczna. „Studia Filozoficzne” 1974/7

2.      Wojewódzki T.,O dwóch typach integracji nauki. „Studia Filozoficzne” 1976/2

3.      Wojewódzki T., Twierdzenia optymalizacyjne w naukach społecznych. „Prakseologia”1986/ 1-2

4.      Wojewódzki T., Strategia informatyzacji administracji publicznej społeczeństwa informacyjnego./w:/ HUMAN- COMPUTER INTERACTION. Gdańsk 2003

5.      Wojewódzki T., Administracja publiczna doby społeczeństwa informacyjnego./w:/ ELECTRONIC COMMERCE. Badania i rozwój. Gdańsk 2003

6.      Wojewódzki T., Infobrokerstwo jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005

7.      Wojewódzki T.,Zarządzanie wiedza w administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005

8.      Wojewódzki T., Rola i znaczenie projektu we współczesnej organizacji. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

9.      Wojewódzki T., Zarządzanie komunikacją w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

10.  Wojewódzki T., Zarządzanie ryzykiem w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

11.  Wojewódzki T. ,Co wiedzą o wiedzy w zarządzaniu wiedzą. http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=2623 [2007-12-25 08:43]

12.  Wojewódzki T., Wsparcie aplikacyjne zespołu projektowego. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

13.  Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE. /W:/ Studia i Badania Naukowe. Europeistyka. Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku Rok I Nr 1/2006

14.  Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji./w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. Lech W. Zacher. Warszawa 2007

 

Wywiady:

  1. Gontarz A., Fiszki w urzędzie./w:/ http://www.publicstandard.pl/ artykuly/46973/Fiszki.w.urzedzie.html
  2. Wielicka I., Infobrokerstwo w Polsce./w:/ http://www.e-fakty.pl/
  3. Gontarz A., Komandosi wiedzy."Computerworld"2006 nr 24/721

Uczestnicy kursu IS otrzymują dostęp do elektronicznej wersji publikacji Autora oraz większości materiałów wymaganych na kursie.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.