Wybrane tematy na egzamin z kompteryzacji organizacji

 

Pytania egzaminacyjne:

  1. Czym charakteryzuje się projekt w PRINCE 2 ?

a)      ma nieokreślony czas trwania

b)      ma zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe

c)      nie posiada struktury organizacyjnej

  1. Jak SMOG INFORMACYJNY wpływa na nasze życie

a)      powoduje, że mamy problemy z rozróżnieniem wiedzy wiarygodnej od tej z niesprawdzonych źródeł  

b)      zaśmieca nam komputer

c)      powoduje przepełnienie kosza w systemie Windows.

  1. Jaki jest cel wdrażania TQM ?

a)      osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego jednym ze źródeł jest zadowolenie klienta

b)      wdrażanie informatyki do szkół

c)      sprzedawanie gazet informacyjnych na skalę masową

  1. Przetłumacz na język polski skrót ECDL

a)      europejski certyfikat umiejętności komputerowych

b)      komputer osobisty dla biznesmenów

c)      europejski certyfikat znajomości Internetu

  1. Infrastruktura informacyjna to:

a)      drogi rozpowszechniania prasy informacyjnej

b)      urządzenia służące komunikacji w formie elektronicznej

c)      powszechne udostępnianie informacji

  1. Od czego zaczyna się informatyzacja organizacji?

a)      Od przeprowadzenia audytu finansowego

b)      Od dokładnego rozpoznania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy

c)      Od zakupu sprzętu komputerowego

  1. Które z twierdzeń jest prawdziwe?

a)      W projekcie i w firmie można pełnić różne role

b)      Projekty powtarzalne a procesy są innowacyjne

c)     Projekt ma zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe

8.   Czym się objawia „Syndrom Hausnera”?

a)      Przekazywaniem błędnych informacji

b)      Chaotycznością wypowiedzi

c)      Nie zwracaniem uwagi na jakość tylko na ilość

   9.    Jaka jest misja Ateneum?

a) uzyskanie licencjatu

b) przygotowanie studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania  w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym

c) tworzenie i upowszechnianie wiedzy

     10.   Co oznacza skrót TQM?

a)      Kompleksowe zarządzanie jakością

b)      Kompleksowe zarządzanie ilością

c)      Kompleksowe zarządzanie jakością i ilością

11. Kim jest „Hardwerowiec”?

a)      Specjalista w zakresie oprogramowania

b)      Osoba lubiąca surfować po internecie

c)      Specjalista w zakresie sprzętu

       12    Czemu służy ECDL w organizacji?  

a)     Wyrównaniu poziomu edukacji informatycznej

b)     Powołaniu zespołu projektowego do informatyzacji organizacji

c)     Pozyskaniu funduszy unijnych

13.    Pokreśl strony do których masz największe zaufanie:

             a)*.gov

             b)*.com

             c)*.edu

16. Największe zagrożenie projektów informatycznych dotyczy zjawisk:

a)      Atmosferycznych

b)      Informatycznych

c)      Mentalnych

17. W jakich krajach najwięcej osób uzyskało ECDL?

a)      Wielka Brytania, Włochy

b)      USA, Kanada

c)      Japonia, Chiny

18. Jakie warunki muszą być spełnione, aby zaistniało społeczeństwo informacyjne?

a)      Dobrze rozwinięcie, nowoczesne technologie przemysłu ciężkiego

b)      Całkowita prywatyzacja przemysłu

c)      Wiedza, jako produkt finalny nowoczesnych organizacji

19. Czym charakteryzuje się telepraca?

a)      Pracą z wykorzystaniem telefonu.

b)      Pracą w organizacjach wirtualnych z wykorzystaniem Internetu.

c)      Pracą na umowę zlecenie w instytucji teletransmisji danych.

20.W założeniach ISO najważniejsze jest:

a)      zadowolenie pracowników organizacji

b)      stałe mówienie o jakości

c)      zadowolenie klienta

21. Projekt charakteryzuje się przede wszystkim

a)      Dużym zaangażowaniem pracowników organizacji i małym- kierownictwa projektu.

b)      Dyscypliną i dużym ryzykiem

c)      Niepowtarzalnością produktu końcowego

22. Utrata uzasadnienia ekonomicznego projektu w PRINCE2 oznacza:

a)      Konieczność dokończenia projektu po możliwie najniższych kosztach

b)      Konieczność dokończenia projektu po możliwie najbardziej niskich cenach

c)      Konieczność zamknięcia projektu

23. Dla kogo technologie informacyjne są zagrożeniem?

d)      Dla mentalnie „starych” pracowników

e)      Dla nikogo

f)        Dla nowych pracowników

24. Jaki jest % udanych projektów informatycznych?

a)      50%

b)      20%

c)      70%

25.Jak SMOG INFORMACYJNY wpływa na nasze życie ?

a)      powoduje, że mamy problemy z rozróżnieniem wiedzy wiarygodnej

b)      zaśmieca nam komputer

c)      powoduje przepełnienie kosza w systemie Windows

26. Ile dana jednostka może pełnić ról w projekcie?

a)      tylko jedną

b)      maksymalnie dwie

c)      powyżej dwóch

 

Imię……………………………………….Nazwisko………………………………………

Kierunek………………………………………………………………..…..Semestr…………

Data:

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.