Współpraca zespołów interdyscyplinarnych.

060112_2310_SH800528_v05 Współpraca zespołów interdyscyplinarnych.
PROBLEM: W obecnej rzeczywistości spotykamy się z problemami społecznymi, które zataczają swe kręgi na coraz szerszej płaszczyźnie. Dotyczy to tak bezrobocia, ubóstwa, agresji, przemocy, uzależnień jak i wszelkich mniejszych problemów dręczących społeczeństwo. W celu rozwiązywania problemów społecznych istnieją powołane instytucje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Pomimo szerokiej gamy specjalistów, borykamy się z problemami, które często wydaję się nie do rozwiązania dla poszczególnych zespołów specjalistów. Optymalnym rozwiązaniem jest ścisła współpraca wszystkich zespołów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych. W dobie intensywnego życia pod presją czasu i ciągłych jeszcze barier komunikacyjnych bardzo trudne jest zorganizowanie częstych spotkań konsultacyjnych. A tylko taka strategia może zapewnić odpowiedni przepływ informacji i wypracowanie wspólnego plany działań. Powstaje zatem pytanie: Co zrobić aby zespoły interdyscyplinarne mogły ściślej ze sobą współpracować?
SŁOWA KLUCZE: wideokonferencja, połączenie telekomunikacyjne,
ODBIORCA: zespoły interdyscyplinarne,
CYTAT: „Najskuteczniejszym rozwiązaniem problemu jest organizowanie wideokonferencji, gdyż stanowi ona doskonałe narzędzie konsultacji wszystkich specjalistów z odległych placówek w tym samym czasie. Wideokonferencja to połączenie telekomunikacyjne umożliwiające jednoczesne przekazywanie w czasie rzeczywistym głosu i ruchomych obrazów pomiędzy grupami użytkowników znajdującymi się w różnych lokalizacjach. Prostota użycia, pełna interaktywność w wymianie informacji, dostępność na żądanie, możliwość integracji w dowolnej strukturze sieci, połączenia z udziałem wielu uczestników równocześnie – to cechy, dzięki którym systemy wideokonferencyjne stanowić będą podstawę komunikacji przyszłości. Wideokonferencja umożliwia spotkania zespołów roboczych, dzięki czemu następuje zaoszczędzenie kosztów związanych z podróżami, ale przede wszystkim czasu. Rozwiązywanie problemów społecznych wymaga wspólnej pracy grup specjalistów z różnych dziedzin nauki pracujących w oddziałach rozrzuconych na terenie całego kraju. Wszyscy uczestnicy (wszystkie grupy) wideokonferencji widzą na monitorach swoich terminali prowadzącego szkolenie lub wideokonferencję jednakże nie widzą się nawzajem. W razie potrzeby mogą oni konsultować się z prowadzącym. W takim przypadku na terminalu prowadzącego pojawia się obraz danej grupy. – tzw. dyskusja lub tryb przełączania głosem (voice switching), gdzie kilku uczestników konferencji omawia dany problem między sobą, wymieniają się danymi, spostrzeżeniami, itp. Wszyscy uczestnicy wideokonferencji słyszą i widzą na monitorach swoich terminali osobę aktualnie zabierającą głos.
Do prawidłowego przebiegu profesjonalnych wideokonferencji potrzebne będą urządzenia (jak sama nazwa wskazuje) mogące rejestrować i przekazywać obraz oraz dźwięk. Do tego celu używa się specjalnych urządzeń zwanych wideoterminalami. Posiadają one wbudowaną kamerę, którą można sterować oraz mikrofon. Mogą zawierać również wyświetlacz obrazu, multiplekser kanałów, itp. Do tego samego celu można użyć również komputera z zainstalowaną kamerą, mikrofonem oraz odpowiednim oprogramowaniem. Przydatnym elementem jest również urządzenie, dzięki któremu możemy przełączać obraz pomiędzy np. kamerą, programem komputerowym w którym aktualnie pracujemy my i inni uczestnicy konferencji czy też aktualnie przedstawianą prezentacją wspartą naszym komentarzem słownym.
Najbardziej istotnym elementem jest łącze przez które będziemy przesyłać obraz, dźwięk, dane. Najczęściej wykorzystywane jest tutaj łącze ISDN (na dalsze odległości) lub sieć lokalna np. LAN (konferencja w obrębie przedsiębiorstwa).
Do odbioru informacji, czyli wizji i fonii, od innych uczestników służy sprzęt nagłaśniający (może nim być zestaw głośnikowy bądź zestaw słuchawkowy), natomiast obraz może być w zależności od potrzeby kierowany na monitor komputera, ekran telewizora, monitor wideoterminala lub projektor multimedialny.”
ŹRÓDŁO : http://misioss.republika.pl/ 06-01-10 23:03
KOMENTARZ do problemu: Istniejących problemów społecznych nie można rozwiązywać opierając się wyłącznie na własnej wiedzy i doświadczeniu. Należy konsultować się i współpracować ze specjalistami innych dziedzin wiedzy. Należy też wspólnie wypracować optymalny program działań, konsekwentnie go realizować i monitorować efekty swoich działań na terenie całego kraju. Bez wątpienia jedynie taka współpraca może przynieść najlepsze efekty. Jednak wymaga poprawienia wzajemnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi zespołami. Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie sieciowej komunikacji, a zarazem dającym największe możliwości, jest wykorzystanie komputera jako internetowego wideotelefonu, pozwalającego prowadzić spotkania na odległość, czyli wideokonferencje. Wideokonferencja ma na celu umożliwienie kontaktu wzrokowo-słuchowego za pośrednictwem sieci. Tradycyjne organizowanie szkoleń i zebrań zmusza do odbywania podróży, pociąga za sobą koszty, zabiera czas na dojazdy powodując zmniejszenie efektywności pracy. Dzięki wideokonferencji zebrania mogą być zwoływane natychmiast bez opuszczania miejsca pracy. Możliwość realizacji wielopunktowych wideokonferencji pozwala na połączenie wielu grup specjalistów z różnych dyscyplin wiedzy w tzw. zespoły interdyscyplinarne. Tylko takie zespoły mogą skutecznie rozwiązywać problemy naszego społeczeństwa, a wideokonferencje powinny stać się nieodłącznym elementem ich pracy, a więc częstszym sposobem komunikowania.
AUTOR: Współpraca zespołów interdyscyplinarnych.
© 2006 sylwia-hoeft@wp.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.