Weryfikacja wiedzy za pomocą testów

060123_0950_TD_v01 weryfikacja wiedzy za pomocą testów
PROBLEM:_ weryfikacja wiedzy za pomocą testów
SŁOWA KLUCZE: wiedza, weryfikacja, test
ODBIORCA:  Zespoły Projektowe –FAZA DIAGNOZOWANIA
CYTAT: „Testy dydaktyczne
Testy dydaktyczne (Pedagogical Tests) – testy celem których jest pomiar przyswojenia określonych pojęć, umiejętności i nawyków przewidzianych w programie nauczania. W obszarze badania systemu przedstawień granica między testem dydaktycznym a psychologicznym jest rozmyta.
Test kryterialny, treściwy (Criterion-referenced, Content-Referenced Test). Termin ten często wykorzystuje się dla określenia testów, opracowanych w celu otrzymania informacji o poziomie poznania lub kwalifikacji studenta. Takie testy zwykle odzwierciedlają niewielki obszar wiedzy.
Test mistrzowski lub nauczycielski (Mastery Test) test opracowany w celu określenia czy student opanował zadaną porcję informacji z określonego przedmiotu, głównie skierowany na to, co student umie niż na to jak jego uczenie się ma się w stosunku do normalnej grupy.
Test gotowości (Readiness Test) – pomiar osiągnięć studentów określonego rocznika w zgłębianiu przedmiotu lub potrzeby przedsięwzięcia dodatkowych działań w studiowaniu przedmiotu
Test diagnostyczny (Diagnostic Test) – test wykorzystywany do diagnozowania lub analizy przy wyszukiwaniu słabych i silnych stron testowanego, określenia natury jego słabości i braków a także określenia możliwych przyczyn. Test taki dokonuje pomiaru komponentów lub części dużego obszaru informacji lub pojęć. Testy diagnostyczne są najbardziej przydatne dla sprawdzenia wiedzy z całego przedmiotu dydaktycznego.

Ekwiwalentne formy testu

Ekwiwalentne formy testu (Equivalent Forms of Test) – zwane także formami równoległymi lub alternatywnymi, testy zbliżone w rozwiązywaniu, liczbie i trudności pytań. Formy ekwiwalentne pozwalają otrzymać bliskie średniej rezultaty dla danej grupy
Test Normalny (Norm-Referenced Test) – dowolny test, w wyniku którego otrzymujemy dodatkowe informacje przy pomocy jego porównania z rezultatami ludzi z przeciętnej grupy odpowiadających. Test może być testem normalnym i kryterialnym.
Testy wielokrotnego wyboru (The Tests of a Multiple Choice) – to test składający się z zadań z określonymi wcześniej, zadanymi wariantami odpowiedzi. W ogólnym przypadku testy wielokrotnego wyboru pozwalają przepytywanemu wybrać kilka wariantów odpowiedzi. Bardzo rozpowszechnionym okazują się częste przypadki, gdy przepytywanemu przedstawia się możliwość wyboru tylko jednej (najlepszej lub prawdziwej) odpowiedzi. W ostatnim czasie bardziej słusznym było mówić o "testach alternatywnego wyboru".
Kwestionariusz testowy
(The Test a Questionnarie) – kwestionariusz, który zawiera w swoich punktach spis możliwych odpowiedzi i przewiduje obliczenie stopni wg klucza. Wysoki stopień standaryzacji i optymalizacji zbliża kwestionariusz testowy do testu obiektywnego.
Test treningowy, symulator testowy (Test-trainer, Test-simulator) – wielofunkcyjna metodyka, włączająca zadania, które pozwalają mierzyć określone cechy lub nawyki, jak i zrealizować ściśle ukierunkowany trening przy wielokrotnym powtarzaniu tych zadań.
Testy obiektywne (The Objective Tests) – to metody diagnostyczne, których rezultat w bardzo małym stopniu zależy od subiektywnego stosunku diagnosty do przepytywanego, a zależy tylko od profesjonalnie-dokładnej realizacji metodyki..„
ŹRÓDŁO : http://www.gazeta-it.pl/edukacja/git37/glosariusz.html
KOMENTARZ
do problemu: Różnorodne formy testowe zostały przygotowane tak, aby móc badać dowolne zagadnienia. Ich zróżnicowanie, pozwala też, na badanie tego samego zjawiska, w różny sposób. Nierzadko jakośc wyników, będzie się różnić w zależności od zastosowanej metody.
AUTOR: Tomasz Dobosz
© 2001 wojewodzki.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.