Wejście na rynek przez franchising

2007-03-14 23:35_MO820221_v01 _Franchising

SŁOWA KLUCZE: _ rynek, firma, marka, franchising

TEMAT: _Franchising    

PROBLEM: _ Wejście na rynek przez franchising

ODBIORCA: _ ZP doradcy

 

 

CYTAT: Co w rzeczywistości gospodarczej oznacza franchising (z ang. franchise – przywilej)? Franchising oznacza długoterminowe pozwolenie (licencję, zgodę, franchise) udzielone umownie przez franchisingodawcę, a polegające na możliwości używania handlowych nazw, znaków towarowych i biznesowych systemów franchisingodawcy do dystrybucji produktów lub usług dokonywanych na własny rachunek przez franchisingobiorcę. Franchaising handlowy lub dystrybucyjny jest kontraktem sprzedaży produktów i usług, o określonym terminie ważności, na sprecyzowanym terenie.

W trakcie trwania umowy franchisingowej, franchisingobiorca jest pod stałą kontrolą franchisingodawcy oraz wykonuje umowę zgodnie z zaleceniami i wskazówkami franchisingodawcy. Oczywiście za ten przywilej trzeba zapłacić. Zwykle jest to początkowa opłata za otrzymanie licencji oraz w trakcie trwania umowy "honoraria" (ang. royalities) lub "opłata za usługi" (ang. fee for services). Umowy tego rodzaju wydają się lukratywnym interesem, który polega na mariażu sprawdzonego systemu biznesowego z kapitałem franchisingobiorcy oraz jego zaangażowaniem.

Dzięki zastosowaniu sprawdzonych przez licencjodawcę procedur licencjobiorca ogranicza do minimum ryzyko swojej działalności gospodarczej. Podczas gdy przeciętnie 90% nowych firm bankrutuje w ciągu pierwszych 2 lat działalności – tylko 5% franchisobiorców kończy swoje interesy. Franchisodawca przekazuje licencjobiorcy w toku intensywnego szkolenia całą wiedzę o produkcie i sposobie jego sprzedaży tworząc wierną kopię swojego własnego przedsiębiorstwa, które już odniosło sukces. 

ŹRÓDŁO : http://www.exporter.pl/zarzadzanie/1eksport_koop.html#fra

 

 

 

KOMENTARZ do problemu:_ W dzisiejszych czasach wejście na rynek, rozpoczęcie własnej działalności jest dość trudne. Dzieje się tak ze względu na olbrzymią konkurencję praktycznie w każdej branży. Niekiedy odkrywa się „coś” innowacyjnego co mogłoby przynieść zyski. Jednak wejście z „nowym” produktem jest ryzykowne. Dobrym rozwiązaniem dla chcących zainwestować i rozpocząć działalność „na własną rękę” jest franchising. Dzięki uczestnictwu w sieci minimalizuje się wiele rodzajów kosztów, co jest bardzo istotne przy starcie. Umożliwia to rozwój działalności, rozprowadzenie produktów i upowszechnienie wizerunku marki w relatywnie szybki sposób, co przyśpiesza zwrot inwestycji.

 

AUTOR: Małgorzata Olszewska

 

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.