Wartości respektowane, a decyzjność /case study: szpital we Włocławku_ śmierć bliźniąt/

Nasze produkty znakujemy naszym logoZ perspektywy MSE™ podstawowe jest pytanie o kulturę organizacji, w której miało miejsce to zdarzenie. Punktem wyjścia jest identyfikacja systemu wartości respektowanych w codziennej praktyce. Nie deklarowanych – zapisanych w oficjalnych dokumentach, ale traktowanych przez zespół, jako rzeczywiste, którymi należy się kierować w procesie ustalania celów działania w konkretnej sytuacji.

Asocjacje do kwanta:

2014-01-19 0958_TW680303_v01 _WOREK_standardy_ standardy decyzyjności_ analiza MSE™

  • MSE™ jest narzędziem diagnozowania współczesnych organizacji. Dokładniej – jej uwarunkowań intelektualno – mentalnych. Analiza przekonań respektowanych w organizacji pozwala zrekonstruować system WARTOŚCI i WIEDZY sterujących, w sposób mniej lub bardziej (zazwyczaj mniej) uświadamiany, działające zespoły.
  • Prezentowane tutaj stwierdzenia oparte są tylko na zacytowanym tekście i jako takie traktowane być mogą jedynie jako symptomy stanów rzeczy wymagające potwierdzenia.

Z perspektywy MSE™ podstawowe jest pytanie o kulturę organizacji, w której miało miejsce to zdarzenie. Punktem wyjścia jest identyfikacja systemu wartości respektowanych w codziennej praktyce. Nie deklarowanych – zapisanych w oficjalnych dokumentach, ale traktowanych przez zespół, jako rzeczywiste, którymi należy się kierować w procesie ustalania celów działania w konkretnej sytuacji. Z treści dostępnej w cytowanym tekście (opieramy się tutaj tylko na tm tekście i wnioski maja tylko nim wyznaczony zakres ważności) wnioskować można, iż wartością maksymalnie preferowaną w tym zespole jest przyjęty w niej porządek organizacyjny. Potocznie określa się taką organizacje, jako urząd sam dla siebie (państwo – dla państwa, a obywatel – w konwencji „ratuj się, kto może„).

Czytaj dalej Wartości respektowane, a decyzjność /case study: szpital we Włocławku_ śmierć bliźniąt/

Dekalog rozumu Andrzeja Grzegorczyka

MSE™ składa się z dwóch części: diagnostyki oraz strategii zmian. Jesteśmy obecnie w części drugiej. Obejmuje ona kilka dziedzin działania /rekomendowanych zmian/. Jedną z nich jest dziedzina wartości. Jej fundament tworzy Dekalog rozumu Andrzeja Grzegorczyka traktowany przez nas jako wykładnia zachowań etycznych zespołu projektowego. Jak atencja – jest podstawą respektowanych przez nas zachowań w relacjach międzyludzkich – na wszystkich płaszczyznach, tak wykładnią zachowań w działaniach merytorycznych, szczególnie decyzyjności – jest wspomniany dekalog.

Czytaj dalej Dekalog rozumu Andrzeja Grzegorczyka