INFOBROKERSTWO

INFOBROKERSTWO


Infobrokerstwo – to szansa na połączenie pasji z pracą zarobkową, osobistych zainteresowań – z biznesem, zmiany zakresu obowiązków – z nowymi potrzebami nowoczesnej organizacji.

zmowaKompetencje infobrokerskie są na tyle rozległe, że w obszarze tej specjalizacji znajdzie miejsce dla siebie każdy, kto umie i lubi czytać ze zrozumieniem, szukać informacji na określone tematy, dzielić się wiedzą z innymi. Dysponowanie kompetencjami infobrokerskimi otwiera nowe perspektywy zatrudnienia i wzmacnia argumenty kompetencyjne pracownika każdej branży. Z drugiej strony – poziom kompetencji inforbrokerskich /infobrokerstwa systemowego/ w firmie, urzędzie, organizacji – wyznacza poziom merytoryczności /mądrości/ decyzji biznesowych, administracyjnych, politycznych oraz sprawiedliwości społecznej /zgodności decyzji z deklarowanymi systemami wartości/. Bez względu na to jak stwierdzenia powyższe brzmią – w uszach osób, które z infobrokerstwem się nie zetknęły – ich prawdziwość potwierdzają diagnozy, raporty i prognozy najbardziej renomowanych instytucji europejskich i światowych. Przyszłość nowoczesnych organizacji wiążą z takimi kompetencjami.

 

Czytaj dalej INFOBROKERSTWO

KSIĄŻKI O INFOBROKERSTWIE

Pierwsze na polskim rynku wydawniczym

KSIĄŻKI O INFOBROKERSTWIE

z prawdziwa przyjemnością informuję o ukazaniu się równocześnie dwóch książek

o infobrokerstwie:

Kowalska, Małgorzata; Wojewódzki, Tadeusz (red.) 2015. INFOBROKERSTWO. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Gdańsk: ATENEUM. ISBN:  978-83-61079-3203

 

infobrokerstwo_okładka

Zamówienia należy składać na adres:

Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku
80-802 Gdańsk
ul. 3 Maja 25A

lub

email: wydawnictwo@ateneum.edu.pl

oraz

Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta (red.) (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN: 978-83-264-8181-9.

Zawód infobroker 3

Pierwsze egzemplarze są już w posiadaniu autorów książek.

Zarządzanie kryzysowe bez kultury infobrokerskiej?

Tadeusz Wojewódzki
Znak firmowy MSE
Nasze produkty znakujemy naszym logo

Jeśli w sercu Warszawy można podpalić most i nie być ściganym w trybie natychmiastowym, z użyciem tego, co nasze Państwo ma na lądzie, wodzie i w powietrzu, jeśli można główną arterią Trójmiasta przejechać motorem -przez całą jego długość z Gdyni do Gdańska – z szybkością 250 km/h i nie obudzić jednego policjanta, to pytanie o poziom naszego bezpieczeństwa publicznego jest w stanie zjeżyć włos na głowie każdego myślącego łysego. Czy system zarządzania kryzysowego jest tak ustawiony, że nie zna prewencji? Czy poza kataklizmami losowymi i wojennymi bierze się tutaj pod uwagę ludzkie zachowania niebezpieczne w skali masowej, a zachodzące w miejscach publicznych? Czy dysponujemy opisem stanów rzeczy prowadzących ewidentnie do poważnych zagrożeń tego typu, jak opisane powyżej? Czy takie stany rzeczy, jak otwarty ogień pod mostem lub obiekt poruszający się po publicznej drodze z szybkością samolotu – nie mieszczą się w obszarze bezpośredni zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, uruchamiających system ostrzegawczy – z automatu?

Co jeszcze można u nas bezkarnie podpalić narażając tysiące ludzi na zagrożenie oraz dezorganizację życia społecznego? Czym można u nas bezkarnie jeździć i z jaką szybkością stwarzając zagrożenie publiczne o rozmiarach i skutkach łatwych do przewidzenia?

Czy ten obszar publicznych zdarzeń znajduje się poza obszarem zainteresowań speców od zarządzania kryzysowego? Czy taki zespół dysponuje specjalistami prognozującymi wspomniany typ zagrożeń? Czy jest gdzieś scenariusz podpalenia mostu X w mieście Y? Czy jest jakiś system kształcenia ludzi, którzy takie scenariusze potrafią budować ? Czy też w pracy naszych sztabów dominuje zasada zajmowania się tym, co masowe, powszechne i oczywiste? Jaki jest poziom kultury infobrokerskiej takich zespołów? Cały czas nie mówimy tutaj o sprawności technicznej czy operacyjnej post factum, ale o profilaktyce?

 • 2015-02-18 1043_TW680303_v01 _KWANT_ zarządzanie kryzysowe_ kultura infobrokerska
 • Problem: Jak polskie zarządzanie kryzysowej pracuje w obszarze prewencji zdarzeń?
 • Słowa klucze: zarządzanie kryzysowe_ prewencja_
 • Temat: Most Łazienkowski bez ochrony
 • ŹRODŁO: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,17427868,_Rz___Pozar_mostu_Lazienkowskiego_pokazuje_fatalny.html
 • Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl

CYTAT:”

„Most Łazienkowski nie miał ochrony, ogień mogli wywołać bezdomni, a światłowody były nielegalne” – pisze „Rzeczpospolita”. Gazeta powołuje się też na ocenę ekspertów, którzy krytykują stan ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce.

Sobotni pożar na moście Łazienkowskim poważnie uszkodził jego konstrukcję, a zamknięcie przeprawy znacznie utrudniło poruszanie się po stolicy. Na razie nie wiadomo też, kiedy zostanie przywrócony ruch na trasie – eksperci nie wykluczają, że niezbędny będzie generalny remont mostu.

„Rzeczpospolita” zauważa jednak, że paraliż komunikacyjny Warszawy to tylko jeden z problemów. W artykule „Most kompromitacji” eksperci w rozmowie z gazetą krytykują stan ochrony obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce i „fatalny obraz bezpieczeństwa państwa”, który pokazały pożar i jego konsekwencje. – Warszawa, stolica 40-milionowego państwa, nie miała żadnej strategii na wypadek takiego zagrożenia. Nikt nie przewidywał, że coś takiego może się stać. Dlatego reakcja jest tak chaotyczna – mówi dla dziennika dr Łukasz Kister, specjalista ds. bezpieczeństwa z Collegium Civitas. /…/

„Rz” przypomina też, że za pożar mogą odpowiadać bezdomni, którzy pod przeprawą wypalali miedziane kable. „Ani na moście, ani pod nim nie było zainstalowanych kamer monitoringu miejskiego” – czytamy. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Adam Sobieraj przyznał też w rozmowie z dziennikiem, że zniszczone podczas pożaru kable telekomunikacyjne włożono do studzienek bez zgody ZDM. Sobieraj tłumaczył, że niektóre firmy kładły światłowody nocami – teraz będą miały naliczane kary za korzystanie z infrastruktury miejskiej bez umowy.

W gaszeniu pożaru wzięło udział 40 jednostek straży pożarnej

Pożar pod mostem Łazienkowskim wybuchł w sobotę późnym popołudniem. Rozgrzana stalowa konstrukcja mostu spowodowała odkształcenie się asfaltowej nawierzchni. Kierowcy, którzy przejeżdżali przez most przed samym jego zamknięciem, relacjonowali, że jechało się po nim jak po wyboistej leśnej drodze. 

W gaszeniu pożaru na moście wzięło udział 40 jednostek straży pożarnej, a sama akcja trwała 12 godzin.

Asocjacje:

Zdarzenia takie, jak cytowane oraz wspomniane => http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Szalony-rajd-motocyklisty-ulicami-Trojmiasta-n84699.html a dokładniej reakcja na nie wskazują na to, że najprawdopodobniej służby zarządzania kryzysowego nie są nastawione na prognozowanie i profilaktykę kryzysową, na zapobieganie zdarzeniom wspomnianego typu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w pracy i działach tych zespołów brakuje elementów kultury infobrokerskiej, szczególnie z zakresu infobrokerstwa systemowego. Procesy kwantowania wiedzy układanej problemowo stwarzają szansę nowego wymiaru asocjacyjności, wiązania niewidocznych prima facie powiązań, zależności i zagrożeń. Ich wizualizacja w postaci map myśli procesy te inicjuje i wzmacnia.

Czy wiedzą o tym spece od zarządzania kryzysowego?

Infobrokerstwo – aktualności

Rozwój technologii informatycznych masowo wdrażanych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego zainicjował proces zapotrzebowania na nowe kompetencje. Informa-tyczne były pierwsze i zarazem najlepiej rozpoznawalne. Powstał cały system edukacji informatycznej. Analogicznie zareagowały dziedziny ekonomii. Infobrokerstwo może być traktowane jako przykład odpowiedzi udzielonej przez nauki humanistyczne. Reakcji edukacyjnej towarzyszyła materefleksyjność określająca specyfikę infobrokerstwa, jako dziedziny wiedzy, kompetencji pracowniczych oraz identyfikacji potrzeb informacyjnych i możliwych form ich realizacji.

Iga Bałos

Iga Bałos – Trener IS


 

Znak firmowy IS
Znak firmowy IS

Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej (LOGOPROTECT Kancelaria Rzeczników Patentowych, Katarzyna Komala-Wójcik&Aleksandra Nowak-Gruca s.c. oraz Stoczewski, Gałka, Strzelski „Delikatesy filmowe” sp. j.) i prawnych aspektach infobrokeringu (www.infoiprawo.blogspot.com). Jest asystentem w Instytucie Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, gdzie prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z zakresu ochrony własności intelektualnej a także prawa w działalności infoborkerskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych. Kreatywność ćwiczy przekazując najnudniejsze treści i interesujący sposób. Obecnie oczekuje na recenzje rozprawy doktorskiej pt. „Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu.”

Iga Bałos
Iga Bałos

Jest stypendystką The Hague Academy of International Law przy Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, otrzymała także zaproszenie od Societas Humboldtiana Polonorum do udziału w Sesji Młodych Badaczy w 2010 roku. W ubiegłych latach wygłosiła kilka wykładów jako visiting lecturer, ostatnio  w Anglo-American University (Praga) na temat nowoczesnych metod badawczych i poszukiwania informacji. Jest autorką monografii na temat patentowania programów komputerowych oraz kilkunastu artykułów z zakresu własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego.

Infobrokerskie wydarzenie w Warszawie

Zapraszamy do udziału w XLIII edycji seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
– NARZĘDZIA INFORMATYCZNE INFOBROKERINGU W OBSZARZE BIZNESU, ADMINISTRACJI I NAUKI

Warszawa, 01.04.2014r.

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium pt. „Narzędzia informatyczne infobrokeringu w obszarze biznesu, administracji i nauki”, podczas którego zaproszeni specjaliści odpowiedzą na pytanie jak pozyskać rzetelną i bezpłatną informację z Internetu. Omówione zostaną miedzy innymi narzędzia informatyczne infobrokeringu, kryteria i sposoby oceny wyszukanej informacji, jak również zagadnienia dotyczące roli informacji i jej analizy w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa oraz miejsca infobrokeringu w wywiadzie gospodarczym.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/nii/formularz_pr10.php

Czytaj dalej Infobrokerskie wydarzenie w Warszawie

Infobrokerstwo – szkolenia – warsztaty

Szkolenie infobrokerskie /zamknięte/

INFOBROKERSTWO KLASYCZNE

Moduł 1. Ścieżki infobrokerskie

 1. Infobroker – definicja misji, warunki sine qua non
 2. Umiejętności i predyspozycje infobrokera
 3. Kształcenie infobrokerów w Polsce i na świecie
 4. Stowarzyszenia infobrokerów
 5. Firmy infobrokerskie
 6. Zlecenia infobrokerskie
 7. Benchmarking produktów i usług

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Moduł 2. Źródła informacji:

 • Istota informacji
 • Kryteria podziału i rodzaje informacji
 • Właściwości i funkcje informacji
 • Informacja a wiedza
 • Współczesne problemy informacyjne współczesności
 • Typologia źródeł informacji (pierwotne, wtórne, pochodne vs. tradycyjne i elektroniczne)

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Moduł 3. Internet i wyszukiwanie informacji:

 • Internetowe środowisko informacyjno-wyszukiwawcze.
 • Metody i strategie wyszukiwania informacji
 • Strategie wyszukiwawcze – charakterystyka i przegląd
 • Typologia narzędzi wyszukiwawczych – charakterystyka, funkcje i zastosowania
 • Wyszukiwarki internetowe typu ogólnego
 • Wyszukiwarki naukowe

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Moduł 4. Ocena i ewaluacja jakości informacji:

 • Metody oceny informacji elektronicznej
 • Pułapki Sieci
 • Kryteria i metody oceny jakości stron WWW

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Moduł 5. Prawo autorskie

 • Polskie przepisy prawne związane z ochroną praw autorskich
 • Dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie prawa autorskiego
 • Prawa osobiste i majątkowe twórcy. Dozwolony użytek chronionych utworów

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

INFOBROKERSTWO SYSTEMOWE

Moduł 6. Współczesna organizacja jako środowisko pracy infobrokera

 • Infobroker, a infobroker systemowy – podobieństwa i różnice kompetencji oraz form  działania
 • Infrastruktura intelektualno- mentalna organizacji – identyfikacja uwarunkowań i rekomendacja zmian
 • Bariery mentalne organizacji – uwarunkowania procesów informacyjnych
 • Paradygmaty myślenia organizacji – uwarunkowania procesów informacyjnych
 • Potrzeby informacyjne  w modelach współczesnych organizacji
 • Potrzeby informacyjne inspirowane kulturą projektową
 • Identyfikacja potrzeb informacyjnych przykładowych stanowisk pracy
 • Interdyscyplinarność – jako metodologiczny warunek adekwatności raportowanego stanu wiedzy

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Moduł 7. Kreowanie ścieżki kariery zawodowej infobrokera

 • Kompetencje infobrokerskie – jako moduł ścieżki kariery zawodowej
 • Kompetencje informatyczne, informacyjne oraz  komunikacyjne infobrokera systemowego
 • Problemowe uwarunkowania asocjacyjności treści
 • Standaryzacja wiedzy, a problem jej jakości
 • Podstawy myślenia produktowego i asocjacyjności treści
 • Mapowanie myśli – jako nielinearna technika zapisu treści
 • Kwantowanie treści – jako standard wiedzy pertynentnej

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Moduł 8. Organizacja środowiska pracy infobrokera systemowego

 • Produkty pracy infobrokera systemowego
 • Narzędzia wsparcia procesów komunikacyjnych
 • Optymalizery – jako formuła dzielenia się doświadczeniami

Efekty kształcenia

Realizacja ww. bloków tematycznych umożliwi kursantom:

 • nabycie wiedzy nt. współczesnych ujęć infobrokerstwa,
 • poznanie i identyfikację podstawowych procesów w działalności informacyjnej dla biznesu,
 • uporządkowanie wiedzy nt. różnych rodzajów źródeł i narzędzi informacji oraz obszarów ich zastosowań,
 • wykształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i elektronicznych,
 • wykształcenie umiejętności trafnego formułowania strategii wyszukiwawczych i krytycznej oceny znalezionej informacji,
 • wykształcenie umiejętności realizacji typowych zleceń infobrokerskich, w tym monitoringu mediów i benchmarkingu produktów i usług,
 • wykształcenie umiejętności analizy, selekcji i krytycznej oceny informacji,
 • wykształcenie umiejętności identyfikowania problemów i potrzeb informacyjnych oraz doboru właściwych do nich kryteriów, metod i narzędzi wyszukiwania informacji,
 • zapoznanie z zasadami pracy w formule problemowej relewancji wiedzy: identyfikacji i porządkowania jej ze względu na dany problem,
 • rozumienie i właściwą interpretację zasad ustawodawstwa międzynarodowego i krajowego zapewniającego ochronę własności intelektualnej, w tym licencji Creative Commons i domeny publicznej jako warunku swobodnego rozwoju kultury i nauki,

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

 Idea harmonogramu

Blended learning.

Kurs pomyślany został w taki sposób, aby optymalizować czas przewidziany na kontakt z uczestnikami. W związku z tym planuje się poprowadzenie go dwiema, uzupełniającymi się ścieżkami: szkoleniem online oraz bezpośrednim kontaktem z kursantami. Taka formuła stworzy bezpieczny bufor emocjonalny i czasowy do bezpośredniego kontaktu z uczestnikiem kursu i korzysta z doświadczeń blended learning

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Harmonogram kursu

Harmonogram kursu jest elastyczny dzięki modułowej konstrukcji oraz formule obejmującej zarówno zajęcia stacjonarne: szkolenie, warsztaty, coaching – jak i online: platforma kontaktów bilateralnych, zindywidualizowany tok kreowania ścieżki kariery zawodowej kursanta optymalny dla jego potrzeb i możliwości.

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji analogicznych programów potwierdzają zasadność konstrukcji :


Szczegółowy program szkolenia – warsztatów – dostosowywany jest do rozpoznanych potrzeb Klienta.

więcej – kontakt :wojewodzki@wojewodzki.pl

Małgorzta Kowalska

 Małgorzata Kowalska – trener IS


Znak firmowy IS
Znak firmowy IS

Absolwentka magisterskich studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz filologii germańskiej, a także studiów podyplomowych „menedżer projektów naukowo-badawczych”.

Adiunkt w Zakładzie Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z przedmiotów, których tematyka oscyluje wokół problematyki elektronicznych zasobów informacyjnych (informacja w społeczeństwie wiedzy, działalność informacyjna, informacja w biznesie, broker informacji, elektroniczne źródła informacji, informacja naukowa, zasoby cyfrowe, wyszukiwanie informacji, edycja tekstu w środowisku elektronicznym, benchmarking procesów i usług, Internet w instytucjach GLAM).

dr Małgorzata Kowalska
dr Małgorzata Kowalska

Twórca autorskiego programu kształcenia i kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją. Autorka treści dydaktycznych i tutor kursów e-learningowych „BIBWEB” i „Login: Biblioteka” przygotowywanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Billa i Mellindy Gates. Prowadząca stacjonarne warsztaty przedmaturalne „Starter” i „Matura bez Google’a? To możliwe!”.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół informatologii jako dyscypliny naukowej, oddziaływania Internetu jako źródła informacji oraz wykorzystywania koncepcji mądrości tłumu (crowdsourcingu) w działalności instytucji sektora informacyjnego.

Przemysław Krysiński

Przemysław Krysiński – trener IS


Logo IS
Logo IS

Absolwent studiów magisterskich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (specjalność: informacja naukowa). Specjalista ds. IT w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu.

Wykładowca na studiach stacjonarnych z zakresu kulturoznawstwa (specjalność: cyberkultura) i informatologii oraz na studiach podyplomowych z zakresu infobrokerstwa i zarządzania informacją (źródła informacji, wyszukiwanie informacji, zasoby Sieci Drugiej Generacji, grafika komputerowa i projektowanie serwisów WWW).

Przemysław KrysińskiTwórca, koordynator i tutor szkoleń e-learningowych „BIBWEB” i „Login: Biblioteka” przygotowywanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Billa i Mellindy Gates. Prowadzący stacjonarne warsztaty przedmaturalne „Starter” i „Matura bez Google’a? To możliwe!”.

Interesuje się nowoczesnymi technologiami, projektowaniem i wdrażaniem systemów CMS, wyszukiwaniem informacji oraz e-learningiem.

Nowe zasady zamówień publicznych a infobrokerstwo

Znak firmowy MSE
Nasze produkty znakujemy naszym logo

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zamówień publicznych są dobrą okazją do spojrzenia na ten temat z perspektywy MSE™: sposobów myślenia kreujących rozwiązania w zakresie wymogów określonych w warunkach zamówień publicznych oraz nowych potrzeb administracji, jakie implikują nowe regulacje.

Prezentujemy kwant wiedzy na ten temat w kolejności: asocjacje do cytowanej informacji ->metryczka kwanta -> cytat dotyczący nowych zasad przeprowadzania zamówień publicznych.

Asocjacje do kwanta 2014-01-31 0757_TW680303:

NAJNIŻSZA CENA. Stosowanie kryterium najniższej ceny jest – z perspektywy MSE™ – przejawem syndromu wagi. Przypomnijmy – w skrócie, że syndrom ten przejawia się w ocenach rezultatów pracy intelektualnej i polega na stosowaniu ilościowych kryteriów oceny ich wartości. Np. zastosowany w do oceny dokumentów skutkuje apriorycznym w stosunku do treści przekonaniem, że 100 stron tekstu ma większą wartość niż np. 5 stron.

Czytaj dalej Nowe zasady zamówień publicznych a infobrokerstwo

O czym jest www.infobrokerstwo.pl i jaki panuje tutaj porządek?

Strona jest o jakości informacji, wiedzy.

Mówmy o jakości informacji i wiedzy – w kontekście, od którego zależy. A zależy przede wszystkim od  sposobu myślenia. Głównie zajmujemy się tym, jak myślą organizacje: rząd, media, administracja, konkretne firmy. Sposób myślenia  uważamy za najważniejszy czynnik – warunkujący nasze życie prywatne i społeczne. Dlatego mówimy, że to jest czynnik krytyczny jakości życia społecznego, naszego dobrobytu, poziomu życia, jego komfortu.

Sposób myślenia staramy się analizować w sterylnych intelektualnie i emocjonalnie warunkach. Bez emocji i ze świadomością własnych dogmatów oraz ograniczeń.

Nie pretendujemy do roli mędrców. Pokazujemy jedynie różnice między sposobem myślenia – jaki deklarują nasi aktorzy sceny politycznej, administracyjnej, przedsiębiorczości – a jaki respektują  – czyli realnie stosują ci sami aktorzy – w codziennej praktyce zawodowej . 

Czytaj dalej O czym jest www.infobrokerstwo.pl i jaki panuje tutaj porządek?

O infobrokerstwie – słów zaledwie kilka

Są takie takie zawody, których obecność w firmie nie dziwi. Należy do nich prawnik, księgowy czy finansista, informatyk, handlowiec itd. Każdy z nich zajmuje się czymś konkretnym, ważnych i dla większości z nas zrozumiałym. Bez tych specjalistów mielibyśmy kłopoty (jeszcze większe niż mamy) prawne, księgowo -finansowe, informatyczne, marketingowe itd.

INFOBROKER w naszej firmie
INFOBROKER w naszej firmie

A skoro już o kłopotach mowa, to które powtarzają się najczęściej? Z czym radzimy sobie coraz trudniej? Co zabiera nam coraz więcej czasu?

Czytaj dalej O infobrokerstwie – słów zaledwie kilka

O infobrokerstwie – bardziej historycznie

Kiedyś mówiliśmy o fiszkach, teraz o kwantach wiedzy, ale idea dotyczy wciąż tego samego: wiedzy niezbędnej do skutecznego działania.

Idee formułowane obecnie w projekcie infobrokerstwa systemowego deklarowane były wcześniej w formule  regionalistyki (1973–1974), platformy, której dzisiejsza formuła najbliższa jest bodaj klastrom problemowym. /Por. T. Wojewódzki, Regionalistyka jako nauka praktyczna, „Studia Filozoficzne” 1974, nr 7, s. 153–162. Jej celem była interdyscyplinarna integracja badań naukowych nad regionem, zorientowana na racjonalizację procedur decyzyjnych dotyczących problemów społeczno-gospodarczych regionu.

Czytaj dalej O infobrokerstwie – bardziej historycznie

Nasze materiały audio

 

MSE™ – wprowadzenie -> materiał dla TRENERÓW I KONSULTANTÓW MSE™

obejrzyj

MSE™ - wprowadzenie
MSE™ – wprowadzenie

MSE™ – wprowadzenie -> MSE™ materiał dla trenerów i konsultantów MSE™

MSE™ - struktura -> materiał dla TRENERÓW I KONSULTANTÓW MSE™
MSE™ – struktura -> materiał dla TRENERÓW I KONSULTANTÓW MSE™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo – idea – > materiał informacyjny

Masz problem?
Masz problem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi na kanwie sposobu myślenia

Filo–Sofija

Nr 12 (2011/1), s. 213-237

ISSN 1642-3267

Tadeusz Wojewódzki Poznań

Uwagi na kanwie sposobu myślenia

Wstęp

Zanim napisze się cokolwiek – w szczerym zamiarze sensownego – na tak szcze­gólną okoliczność, jak osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Jerzego Kmity, oczywistym nakazem intelektualnym wydaje się powtórna lektura części choćby tylko obszernego dorobku intelektualnego Jubilata1. Pochylając się, szczególnie nad starszymi tekstami, inspirującymi kiedyś własne przemyślenia i konstatacje, trudno jest ustrzec się od reminiscencji o bardziej osobistym charakterze, których nasza powszednia praktyka naukowego pisarstwa zupełnie do głosu nie dopuszcza. Respektując kanony wypowiedzi pretendujących do miana badawczych, dopusz­czam, wyjątkowo tym razem, do publicznego oglądu stwierdzenia o bardziej oso­bistym charakterze, usprawiedliwiając je zarazem ilustracyjną – jedynie – funkcją głębszych problemów poznawczych.

Czytaj dalej Uwagi na kanwie sposobu myślenia

Infobrokerstwo – jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej

T.Wojewódzki ,Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej./w:/  Społeczeństwo informacyjne 2005. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2005. ISBN 83-922624-3-3.

Infobrokerstwo – jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej.

Tadeusz Wojewódzki

Streszczenie: Społeczeństwo wiedzy traktuje kapitał intelektualny- jako podstawowy, najważniejszy zasób organizacji, a wiedzę- jako towar. Tworzenie i korzystanie z informacji, wiedzy (I/W) jest w tym społeczeństwie zjawiskiem istotnym. Jednym z przejawów istotności jest masowość zjawiska. W tak określonym kontekście interesuje mnie odpowiedź na pytanie: Co dla administracji publicznej oznacza teza o kapitale intelektualnym- jako podstawowym zasobie organizacji? Co to oznacza- w praktyce, że administracja publiczna tworzy I/W dla potrzeb swojego klienta? Stan obecny jest taki, że wiedzę- najcenniejszą dla klienta urzędu, a więc taką- jak szybko i skutecznie (bez naruszania prawa) uzyskać od administracji stosowną decyzję (potocznie- „załatwić sprawę”)- urząd ma przede wszystkim w głowach urzędników. Jest to WIEDZA CHODZONA. Chodzi z urzędnikami. Urzędnicy korzystają z niej, na codzień, ale nie werbalizują. W urzędach ujawniana jest nie wiedza chodzona, lecz WIEDZA DLA KLIENTA. Jest to wykaz warunków załatwienia różnych spraw -określonych stosownymi przepisami prawa. Tylko urzędnicy wiedzą, jaka jest praktyka załatwiania spraw i na czym polega rozbieżność między tzw. teorią, a praktyką. Dlaczego sprawy się przeciągają, utykają. O tym, że istnieją skuteczniejsze sposoby finalizowania spraw urzędowych- wiedzą także klienci. Wyraża się to w poszukiwaniu tzw. dojścia. Dojście- to mechanizm uruchomienia skuteczniejszych sposobów załatwienia spraw klienta, czyli mechanizm uruchamiania wiedzy chodzonej. Urząd skuteczny to taki, który pracuje wedle najlepszego z posiadanych przez siebie obszarów wiedzy. Najlepszego- z punktu widzenia interesów klienta. Urząd będzie skuteczny, jeśli WIEDZA CHODZONA stanie się wiedzą dostępną publicznie. Niewiele jest racjonalnych przesłanek skłaniających do wydawania optymistycznej opinii o szansach przekształcenia wiedzy chodzonej w publiczną. Szansę taką autor niniejszej publikacji upatruje w rozpowszechnieniu metod stanowiskowej pracy umysłowej opierającej się na kwantyfikowaniu I/W oraz przygotowywaniu jej do procedur decyzyjnych. Proces przekształcenia wiedzy stanowi w nim integralną, (ale nie oddzielną) część procesów decyzyjnych, wspieranych przez służby infobrokerskie. Jeśli odpowiedzialność za decyzje administracyjne będzie obejmowała aspekt merytoryczny (poza formalnym), to merytoryczną zasadność będą dokumentowały argumenty pochodzące ze skwantyfikowanej wiedzy. Mogą one być dostarczane w postaci autoryzowanych drzew argumentów decyzyjnych. Infobrokerstwo jest- zdaniem autora- realną szansą wsparcia potrzeb administracji publicznej- w tym zakresie- racjonalizując jednocześnie procesy decyzyjne i animując pożądane przekształcenia w zakresie wiedzy.

„Przyszłość będzie należała do narzędzi i, co ważne, do ludzi, którzy będą kiperami informacji. Będą smakować i oceniać: co warte jest przeczytania”[1].

Czytaj dalej Infobrokerstwo – jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej

Metodyka Syndromiczna w Business Centre Club

Co współczesnym organizacjom sprawia obecnie największe kłopoty? Co jest źródłem niepowodzeń? Jaki typ problemów uniemożliwia organizacjom XXI wieku osiągnięcie tego, co teoretycznie wydaje się im możliwe, a wedle chłodnej kalkulacji – prawdopodobne ??? Zazwyczaj – jeśli nie wiadomo o co chodzi, to – mawia się, że chodzi o pieniądze. Wiele wskazuje jednak na to, że tym razem chodzi o coś innego: o informacje (wiedzę) oraz bariery mentalne.

Konferencja „Zmiana to życie, ale jak zarządzać zmianą?” – współorganizowana przez Business Centre Club i CRM SA – zakończyła się wielkim sukcesem.

Czytaj dalej Metodyka Syndromiczna w Business Centre Club

Zespół wsparcia informacyjnego

      O mapach wiedzy – interdyscyplinarnej analizie regionów – pisaliśmy w Polsce od 1974. Niestety nie pisali o tym wówczas wielcy uczeni radzieccy, a więc nie było należytego bodźca do takiego ukierunkowania zainteresowań nauki, przedsiębiorczości i administracji – jednocześnie, a tym bardziej z osobna.   O menedżerach procesów informacyjnych – w różnej formie i postaci mówimy i piszemy od 2002 roku. Na nieszczęście koncepcji menedżerskiej wielka dla nas nauka – tym razem amerykańska i jeszcze większa praktyka przedsiębiorczości – też amerykańska – wykreowały infobrokera – sprzedawcę informacji, wiedzy, zrzeszonego w organizacji o kodeksie moralnym, jako standardzie działania oraz modną dziedzinę zarządzania wiedzą. Czytaj dalej Zespół wsparcia informacyjnego

O nas

Kim jesteśmy? 

Nie jesteśmy organizacją (używam tutaj szerokiego pojęcia organizacji w znaczeniu obejmującym zarówno organizacje polityczne, jak i stowarzyszenia, ale także przedsiębiorczość i administrację publiczną.). Oczywiście- każdy z nas gdzieś pracuje. Tworzymy ZESPÓŁ PROJEKTOWY, a dokładniej- ZESPOŁY.

Łączy nas:

 • zbieżność zainteresowań;
 • idee;
 • przekonanie o potrzebie i możliwości ich realizacji;
 • brak nadmiernej pazerności na pieniądze i zaszczyty /nad sława jeszcze się zastanawiamy/.

Czytaj dalej O nas

Infobroker jako zawód

Infobroker  jako
zawód
 

Infobroker jako zawód pojawił się w latach 60-tych
ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych, aktualnie to zajęcie
najpopularniejsze jest w ojczyźnie zawodu i za naszą zachodnią granicą, w
RFN
[1].

Liczba światowych firm infobrokerskich jest tak znaczna, że skupiają się
one w międzynarodowych organizacjach stojących na straży przestrzegania
standardów profesjonalnych i etycznych oraz ochrony przed nieuczciwą
konkurencją. Najważniejszą z nich jest powstała w 1987 roku organizacja The
Associacion of Independent Information Professional (AIIP), która skupia ponad
700 firm z 20 krajów. Przedmiotem działania AIIP jest: propagowanie informacji
profesjonalnej, stworzenie forum wymiany doświadczeń, promocja informacji
profesjonalnej i propagowanie zasad etycznych brokerów informacji.

Image

Adam Waskiewicz – infobroker OI-TBD
Gdańsk

Europejscy infobrokerzy mają swe stowarzyszenie – The European
Information Researchers Network (EIRENE), liczące około 65 firm. Special
Librares Association (SLA) – to stowarzyszenie bibliotekarzy i specjalistów
informacji z siedemdziesięciu krajów. American Society for Information Science
and Technology (ASIS) skupia specjalistów informacji profesjonalnej, poszukuje
nowych teorii, technik i technologii zdobywania informacji. Society of
Competitive Information Professionals (SCIP) jest organizacją specjalistów
zajmujących się profesjonalnie zbieraniem informacji o konkurencji
[2].

W Polsce infobrokerstwo jako zawód i kierunek
nauczania jest jeszcze praktycznie w powijakach – na rynku istnieje, według
różnych danych, zaledwie około 20-30 firm zajmujących się świadczeniem usług
infobrokerskich, zaś oferta uczelni wyższych w tej kwestii jest niezwykle skąpa.

Przeszukiwanie zasobów Internetu w poszukiwaniu
polskich stron traktujących o infobrokerstwie wskazuje całkiem sporo wyników,
jednak ich analiza pokazuje nam jednoznacznie, że – póki co – brak jeszcze
encyklopedycznego pracowania tego zagadnienia z prawdziwego zdarzenia. Większość
materiałów opisujących infobrokerstwo to opracowania prasowe o charakterze w
najlepszym razie popularnonaukowym, jednoznacznie jednak dominują strony firm i
indywidualnych osób świadczących usługi wyszukiwania informacji.

Autorzy definicji, czy też raczej prób zdefiniowania,
czym jest infobrokerstwo, zazwyczaj nie przeprowadzają całościowej analizy
zagadnienia, lecz ograniczają się do opisowego przedstawienia zawodu,
scharakteryzowania najważniejszych czynności infobrokera i cech charakteru,
jakimi powinien się on odznaczać. Niekiedy wskazują na analogię językową do
źródłosłowu – broker, to według Słownika
wyrazów obcych
, osoba zajmująca się pośrednictwem w sprawach kupna i
sprzedaży towarów, papierów wartościowych lub usług handlowych. Broker
informacji, to jakby zawężenie tego terminu i ukierunkowanie go na rodzaj
pośrednictwa, jakim się ta osoba zajmuje. Broker informacji jest bowiem
specjalistą pośredniczącym w udzielaniu wszelkiego rodzaju informacji
[3].

Według innej definicji infobroker jest to osoba,
która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Jego zadaniem jest wyławianie
z Internetu najistotniejszych informacji według ściśle określonego kryterium.
Pomaga w zdobywaniu i ocenie informacji. Specjalista ów jest pośrednikiem między
zasobami informacji, a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Służy
pomocą w fachowym wyszukiwaniu informacji, wzbogaconym o analizę i opracowanie.
Podstawowymi atutami brokera informacji są metody opracowania i stosowania
strategii wyszukiwawczych, trafność doboru źródeł informacji i umiejętność oceny
tych źródeł oraz wiedza gdzie szukać
[4]. – interdyscyplinarny charakter zawodu jest często wskazywany przez
autorów materiałów o infobrokerach – specyfika zadań przezeń wykonywanych zmusza
do posiadania rozległej wiedzy z bardzo wielu, często pozornie zupełnie nie
powiązanych ze sobą dziedzin lub przeciwnie – koncentrację na jednym segmencie
rynku i pogłębianie specjalistycznej wiedzy pomocnej przy wyszukiwaniu
informacji z konkretnego obszaru lub przeznaczonej dla wąskiej grupy klientów –
to podejście wydaje się jednak być bardziej powszechne na tych rynkach, gdzie
infobrokerzy są zawodem o bardziej ugruntowanej pozycji, a konkurencja jest
znacznie większa niż w Polsce – można tam znaleźć osoby i firmy specjalizujące
się w wyszukiwaniu specjalistycznych informacji z zakresu medycyny i farmacji,
finansów i ekonomii, prawa i administracji lub konkretnych obszarów
technologicznych
[5].

Według Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania
Popytu na Pracę, działającego mu przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych
infobroker należy do zawodów przyszłości
[6], rozwój gospodarki i technologii teleinformatycznych zwiększać będzie
zapotrzebowanie na szybko dostępną, wiarygodną i zweryfikowaną informację, co
przy jednoczesnym lawinowym narastaniu ilości dostępnych materiałów
informacyjnych, wymusi korzystanie z usług zawodowych infobrokerów. Właśnie
bowiem akredytacja informacji jest najważniejszym zadaniem infobrokera, znacznie
istotniejszym od samego jej odnalezienia. Akredytacja informacji, jej analiza,
weryfikacja i opracowanie są wręcz kluczowymi czynnikami w tej działalności.
Infobroker bierze odpowiedzialność za aktualność, jakość i zgodność z faktami
przekazanej informacji. W zawodzie brokera informacji problem etyki zawodowej
jest pierwszoplanowy i równorzędny z ogromną wiedzą ogólną oraz biegłą
znajomością Internetu i jego technik
[7].

Aktualnie na polskim rynku funkcjonuje ponad
dwadzieścia firm i instytucji oferujących usługi infobrokerskie, sporą część z
nich stanowią jednak firmy jednoosobowe.

Image

Drzewo wiedzy przedstawiające bazę adresów polskich
firm infobrokerskich

Bardziej szczegółowa
analiza stron firm i osób oferujących usługi z zakresu infobrokerstwa wyraźnie
pokazuje, na jak wczesnym etapie znajduje się polski rynek tego rodzaju usług –
w pełni profesjonalne przedsiębiorstwa konkurować muszą z osobami, których
oferta wskazuje, że zajmują się one tym zajęciem raczej hobbystycznie,
niekoniecznie posiadając odpowiednie przygotowanie czy zaplecze potrzebne do
wyszukiwania i weryfikacji informacji, starającymi się zdobyć klienta raczej
niską ceną i szybkim terminem realizacji zamówień, niż dogłębnym zbadaniem
tematu i rzetelną akredytacją zgromadzonych informacji. Spora część z nich nie
wspomina nawet słowem o spełnianiu standardów wyznaczanych przez największe
międzynarodowe organizacje skupiające brokerów informacji. Dopiero z czasem
klienci będą musieli zweryfikować kwalifikacje i ofertę poszczególnych
przedsiębiorstw, eliminacja z rynku najsłabszych konkurentów w połączeniu z
wciąż niewielką liczbą firm oferujących usługi infobrokerskie stwarza dogodne
warunki do rozwoju działalności osób pragnących przebić się na rynku ze swoją
ofertą.

Z drugiej strony działające na rynku w pełni
profesjonalne firmy infobrokerskie stanowić mogą dla młodych adeptów tego zawodu
dogodne miejsce rozpoczęcia kariery – większość z nich umożliwia działanie na
zasadzie telepracy, dodatkowo zwiększając atrakcyjność jako miejsca pracy dla
osób rozpoczynających swoją działalność na infobrokerskim rynku.

Pisząc o działalności infobrokerów nie można nie
wspomnieć o klientach korzystających z ich usług – wynajęciem infobrokera
zainteresowane powinny być wszystkie firmy, które na co dzień zajmują się
prowadzeniem analiz – duże agencje reklamowe, badające rynek, czasopisma
branżowe itp. Jego usługi przydadzą się również przedsiębiorstwom, które
potrzebują informacji na temat otoczenia biznesowego do sporządzania planów
marketingowych czy wyboru poddostawców, ewentualnie chcącym poznać konkurencyjne
oferty. Łowcy informacji dostarczają również wiadomości dla serwisów
internetowych
[8].

Jak widać, można wyróżnić kilka obszarów z których mogą rekrutować się
potencjalni klienci firm i biur infobrokerskich. Każdy z nich ma swoją specyfikę
i od osób zajmujących się daną branżą będzie wymagał nieco innych umiejętności.

Dziennikarze –
poszukujący informacji na konkretne tematy, materiałów do artykułów. Jako że
osoby te w ramach studiów zapoznają się z najważniejszymi źródłami i metodami
poszukiwania i weryfikacji informacji, nie tylko mogą oni być bardzo
wymagającymi klientami, ale także korzystać z usług firm zewnętrznych jedynie w
bardzo wymagających przypadkach – poza tym większe serwisy informacyjne i
branżowe (zarówno internetowe jak i czasopisma) posiadają z reguły bogatą bazę
materiałów z których czerpią dane. Jednak analiza ofert pracy dla infobrokerów
zamieszczanych w internecie wskazuje jednoznacznie, że media, zwłaszcza
elektroniczne, mogą stanowić bardzo obiecującą gałąź rynku.

Firmy,
przedsiębiorstwa – współpraca z klientami należącymi do tej grupy koncentrować
się będzie na wyszukiwaniu informacji z konkretnego segmentu rynku,
potencjalnych partnerów, działaniach konkurencji, zmianach ustawodawczych i
prognozach ekonomicznych. Poruszanie się w tym obszarze może wymagać od
infobrokera wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i prawdopodobnie innych, wiążących
się ze specyfiką konkretnej branży. Dużym plusem tego typu klienteli może być
stałość zleceń – monitorowanie rynku musi być prowadzone w trybie ciągłym, tylko
na podstawie jego obserwacji w dłuższym okresie czasu można będzie pokusić się o
przeprowadzanie prognoz i sugerowanie podjęcie takich lub innych zmian w krótko
lub długookresowej strategii firmy.

Agencje
reklamowe – prawdę powiedziawszy nie jestem do końca przekonany o tym, czy ten
rodzaj klienteli często korzysta z usług firm infobrokerskich. Z jednej strony
konsekwentnie wymieniany jest w materiałach prasowych na temat infobrokerstwa, z
drugiej jednak w ofercie działających firm infobrokerskich nie ma podobnych
informacji. Częściowo może być to spowodowane bezrefleksyjnym przedrukowywaniem
materiałów prasowych sporządzanych w oparciu o rynki, gdzie infobrokerzy są
dobrze zakorzenionym zawodem – niewykluczone jednak, że prowadzenie badań
marketingowych i rynkowych może wiązać się nie tylko z dużymi zamówieniami, ale
także bardziej stałą współpracą.

Klienci
indywidualni – to chyba najczęstsza jak i najmniej jednolita grupa potencjalnych
klientów. Z tego, co można wyczytać na stronach infobrokerskich firm, obok
przedsiębiorstw zdają się być najważniejszymi klientami korzystającymi z usług
profesjonalnych data dealerów. Przypuszczam, że ten typ klientów będzie
zainteresowany raczej doraźną współpracą, nie rozwijając jej w coś bardziej
perspektywicznego. Z drugiej jednak strony pewna grupa potencjalnych klientów
może wymagać ciągłej obsługi generując sporo zapytań – na pewno można zaliczyć
do nich samorządowych VIPów, (analogicznie do obsługi biura wojewody prowadzonej
przez OI-TBD). 

Niestety zapotrzebowaniu na profesjonalnych infobrokerów nie odpowiada
oferta wyższych uczelni. Wprawdzie Uniwersytet Warszawski prowadzi w Instytucie
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych zajęcia dotyczące wyszukiwania
informacji; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego infobrokerstwo traktuje jako jedną ze specjalizacji, podobnie
jak Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu (w ramach kierunku
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna); jednak brak jest w ofercie uczelni
publicznych i prywatnych infobrokerstwa jako odrębnego kierunku – jedynie Wyższa
Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie otwarła w tym
roku dwuletnie studia podyplomowe na tym kierunku.

Jest to istotniejsze tym bardziej, że nie tylko
Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę traktuje infobrokerstwo
jak o jeden z zawodów przyszłości, nacisk na niego stawia także Unia Europejska
– w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansowany został w województwie
zachodniopomorskim cykl szkoleń „Przyszłościowe zawody społeczeństwa
informacyjnego” w ramach którego w I kwartale 2006 ma zostać przeszkolona grupa
50 brokerów informacji, oraz cykl szkoleń infobrokerskich („Podstawowy kurs
korzystania z oprogramowania służącego do wyszukiwania dokumentów w Internecie”,
„Kurs efektywnego wyszukiwania dokumentów w Internecie” i „Kurs zaawansowanych
technik wyszukiwania i ekstrakcji informacji”) realizowanych w Warszawie w
okresie październik 2005 – grudzień 2006.

Zarówno sytuacja na rynku usług infobrokerskich jak i
słaba oferta uczelni w tej kwestii stwarzają lukę, którą mogą wykorzystać tak
profesjonalni infobrokerzy jak i uczelnie państwowe i niepubliczne szkolące w
tym kierunku.

Adam Waskiewicz – infobroker OI-TBD
Gdańsk


[1] Barbara Szczepańska, „Broker informacji – zawód z
przyszłością czy zawód z przyszłości?” EBIB Nr 11/2002 (40) grudzień
2002.

[2] Ewa Gryguc „Profesjonalista w świecie
informacji”, Gazeta IT nr 6(14) czerwiec 2003r.

[3] Ibidem 

[4] Definicja zaczerpnięta ze strony http://www.infobroker.dll.pl/brokerinformacji.htm 

[5] Michał Wojciechowski, Łukasz Łata
„Infobrokering”,
http://www.1praca.gov.pl/index.php?id=4&tresc=2214 

[6] ibidem.

[7] Definicja zaczerpnięta ze strony http://www.infobroker.dll.pl/brokerinformacji.htm

[8] Grzegorz Kozyra „Człowiek orkiestra” w Gazeta
Prawna Nr 136 (1245), 14 lipca 2004 r.
http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/28.html?numer=1245&dok=1245.28.8.2.17.1.0.1.htm