Jak forma zatrudnienia wpływa na relacje międzyludzkie?

Znak firmowy MSE
Nasze produkty znakujemy naszym logo

Relacje międzyludzkie mają decydujący wpływ na efektywność organizacji. Jest to niezwykle krucha zarazem konstrukcja na która wpływ maja drobiazgi niezauważalne z perspektywy ekonomicznej czy finansowej. Dbałość o dobre relacje jest przede wszystkim sztuką przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji oraz stosowania reguł gry czytelnych dla zainteresowanych. Transparentność warunków – to  jeden element, ale ważny jest sam dekalog zachowań:  wszyscy wiedzą dzięki niemu co uważamy za dobre czy złe, co nagradzamy, a czego nie tolerujemy itd. Mówimy wtedy potocznie,  że „wszyscy wiedzą co jest grane”, czyli wszyscy znają system wartości, który jest u nas deklarowany, ale i przestrzegany w praktyce, czyli respektowany. Istotne znaczenie ma komunikacja. Miejsce złej komunikacji zajmują plotki – wywołujące często pozorne i pozorowane problemy o konsekwencjach równie niekorzystnych, jak te prawdziwe. Z tak określonej pozycji /MSE™/ proponujemy spojrzenie na formy zatrudnienia, jako czynnik kształtujący relacje międzyludzkie.

CYTAT:”

7.2.2014 Etat tylko dlawybranych

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/2029020,90445,15393993.html 1/2

Etat tylko dla wybranych

W zespole, w którym etat traktowany jest jak przywilej, częściej dochodzi do konfliktów, bo pracownicy narzekają na niesprawiedliwość. W Polsce wciąż najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Etat ma 12 z 16 mln pracowników, pozostali prowadzą działalność gospodarczą (ok. 3 mln) lub wykonują obowiązki w oparciu o umowy cywilnoprawne, czyli o dzieło lub zlecenia.

Czytaj dalej Jak forma zatrudnienia wpływa na relacje międzyludzkie?