Dróżki polskiej myśli konsultingowej

Tekst z kwantem do dokończenia

Od myśli humanistycznej żąda się dzisiaj – i słusznie – siły sprawczej porównywalnej z techniką. Międzynarodowe organizacje wskazują na humanistykę, jako dziedzinę, która– w życiu społeczeństw – zastąpi w najbliższym czasie rolę techniki i jej wytworów. Nie dlatego, że technika przestanie się rozwijać, ale dlatego, że problemy społeczne, umiejętności ich rozwiązywania – zdecydują o dalszym tempie rozwoju ludzkości.

Skoro tak to wygląda w teorii, warto przyjrzeć się wybranym choćby tylko aspektom praktyki, szczególnie wdrożeń produktów humanistycznych, by określić ich polskie uwarunkowania społeczno – gospodarcze. Temat jest wielowątkowy i na tyle poważny, że nie rozwiąże go jedna, najlepsza nawet publikacja, ale kiedyś trzeba zacząć.

Dzisiaj o realnych szansach wdrożeń polskiej myśli konsultingowej- przypadek szczególny – MS™

Znajomy spotkał znajomego i pyta:

  •  W jakie dziedzinie pracujesz? – zapytał znajomy znajomego
  •  Infobrokerstwie – odpowiedział ten pierwszy
  • Co? To jest dziedzina kompletnie passe  – skrzywił się znajomy – znajomego
  • Staraj się chociaż jakoś po ludzku to nazwać – doradził
  • Ale jak? – zapytał ten pierwszy
  • Dobrze chodzi nazwa ‚information architecture’ – dodał doradzający. – Przynajmniej korporacje będą wiedziały o co chodzi.

Czytaj dalej Dróżki polskiej myśli konsultingowej

Badanie efektywności organizacji – tabela godzinowa

Przykładowy rozkład godzin, jaki stosujemy w ramach doradztwa.


 


 

Tematyka –

produkt konsultacji

ilość uczestników na zajęciach

ilość jednostek godzinowych

suma godzin na temat – łącznie

kto

kiedy

1

Badanie efektywności organizacji – kwestionariusz (zarząd) [prezentacja + konspekt]

3

4 x 3=12

2

Badanie efektywności organizacji – kwestionariusz (pracownicy) [prezentacja + konspekt]

3

9

3

Badanie kompetencji menedżerskich – kwestionariusz – omówienie

2

2

4

Badanie efektywności organizacji – matryca obecności barier mentalnych (zarząd)

4

4

5

Badanie efektywności organizacji – matryca obecności barier mentalnych (pracownicy)

4

8

6

Badanie efektywności organizacji – piramidy wartości (zarząd)

4

4

7

Badanie efektywności organizacji – piramidy wartości (pracownicy)

4

8

8

Badanie efektywności organizacji – omówienie (zarząd +pracownicy)

4

8

9

Badanie efektywności organizacji –paradygmaty myślenia (zarząd)

4

4×4=16

7

Krytyczne czynniki efektywności organizacji  – rekomendacje zmian w zakresie decyzyjności. komunikacji, relacji międzyludzkich i kapitału ludzkiego

4

8

Nasze materiały audio

 

MSE™ – wprowadzenie -> materiał dla TRENERÓW I KONSULTANTÓW MSE™

obejrzyj

MSE™ - wprowadzenie
MSE™ – wprowadzenie

MSE™ – wprowadzenie -> MSE™ materiał dla trenerów i konsultantów MSE™

MSE™ - struktura -> materiał dla TRENERÓW I KONSULTANTÓW MSE™
MSE™ – struktura -> materiał dla TRENERÓW I KONSULTANTÓW MSE™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo – idea – > materiał informacyjny

Masz problem?
Masz problem?