Jakie są czynniki krytyczne efektywności administracji publicznej?

„Analiza  tekstowa uwarunkowań intelektualno – mentalnych, przeprowadzona w oparciu o MSE™, wskazuje na możliwą obecność w administracji publicznej (w latach 2007 – 2012) – następujących stanów rzeczy :

  • niski poziom kultury projektowej potwierdzony nieefektywnym poziomem prac nad zmianami – w dziedzinie regulacji prawnych oraz obszarach decyzyjności,
  • niski poziom kultury projektowej potwierdzony brakiem respektowania jednorodnego, spójnego aksjologicznie systemu wartości społeczno – gospodarczych
  • niski poziom kultury projektowej potwierdzony brakiem respektowania wiedzy dziedzinowej uwarunkowań realizacji działań objętych koncesjami
  • niski poziom kultury decyzyjności potwierdzony brakiem systemu eliminacji czynników krytycznych decyzyjności/…/” – fragment z asocjacji

2014-01-13 1002_TW680303_v01 _WOREK_ administracja publiczna_ okres 2007 – 2012_  zagrożenia efektywności organizacji _ MSE™ _ uwarunkowania intelektualno – mentalne_ korupcja

Problem: Jakie są czynniki krytyczne efektywności administracji publicznej?

Czytaj dalej Jakie są czynniki krytyczne efektywności administracji publicznej?