SYNDROM OKUPANTA

Nazwa  PLIKU:2008-06-23 0606_TW480302_v01_ WOREK _SYNDROM OKUPANTA_ (nie)Przyjazne państwo? Polska 2008

Problem: Jakie są wymagania współczesnego Państwa wobec Obywatela?
Słowa klucze: wynajem mieszkań_ obowiązki wynajmującego_ SYNDROM OKUPANTA
Temat: Jakie obowiązki ciążą na osobie wynajmującej lokal mieszkalny
Dla kogo? Zespół Projektowy Przyjazne Państwo
Na kiedy?: stale – edu

ŹRODŁO : http://www.podatki.egospodarka.pl/31691
,Obowiazkowa-kasa-fiskalna-gdy-najem-mieszkania,1,65,1.html

Autor: Tadeusz Wojewódzki_ www.infobrokerstwo.pl_ wojewodzki@wojewodzki.pl

 CYTAT:Obowiązkowa kasa fiskalna gdy najem mieszkania?

20.06.2008, 13:57

Obecne rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych przestanie obowiązywać z dniem 01 lipca 2008 r. Resort finansów opracował już nowe w tym zakresie. Zawiera ono większość zwolnień określonych w poprzednim. Niestety fiskus po raz kolejny pokusił się o zmniejszenie grona podatników, którzy mogą z tego zwolnienia skorzystać. Kasy fiskalne będą np. musiały posiadać niektóre osoby trudniące się wynajmem mieszkań.

Przede wszystkim kasy fiskalne od 1 listopada 2008 r. bezwzględnie będą musieli stosować podatnicy zajmujący się dostawą wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU.

To w sumie najbardziej widoczna zmiana. Wydawać by się mogło zatem, że reszta podatników, którzy obecnie korzystają ze zwolnień, może spać spokojnie. Niestety nic bardziej mylnego. W nowym rozporządzeniu zostały bowiem „kosmetycznie” zmienione poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika zawierającego katalog czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej (zmiany te także będą obowiązywać od 1 listopada 2008 r.). Pozycje te zawierają:

  • poz. 5 – PKWiU ex 55.23.15 – Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych
  • poz. 9 – PKWiU ex 63.12.14 – Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia
  • poz. 15 – PKWiU 70.2 – Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek
  • poz. 16 – PKWiU 70.3 – Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie
  • poz. 18 – PKWiU ex 74.2 – Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa
  • poz. 19 – PKWiU 74.5 – Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
  • poz. 20 – PKWiU 74.6 – Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
  • poz. 23 – PKWiU ex 74.84 – Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów


Ta „kosmetyka” polega na dodaniu znaczka „5)”, który jednak niesie diametralne zmiany dla podatników. Dlaczego? Otóż wskazuje on, że „Korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest niezależnie od spełnienia innych wymogów tylko wtedy, kiedy świadczenie wszystkich usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wymienionych w tej pozycji jest dokumentowane przez podatnika fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące odbiorcę.”

Co się zatem zmieniło? Przede wszystkim obecnie wszyscy podatnicy świadczący powyższe usługi mogą skorzystać ze zwolnień określonych w tych pozycjach, bez względu na to, czy powyższe czynności dokumentują fakturami VAT czy też nie. Widać zatem, że ustawodawca ograniczył to prawo tylko dla niektórych z nich.

Ponadto, jak podaje „Gazeta Prawna” niektóre osoby prywatne (nieprowadzące działalności gospodarczej) trudniące się wynajmem prywatnych lokali, które nawet nie mają świadomości, że są podatnikami VAT, lecz korzystają ze zwolnienia w tym podatku, będą musiały zakupić kasy fiskalne. Dlaczego?

Otóż, jak wskazano wyżej, rozporządzenie przewiduje możliwość dalszego korzystania ze zwolnienia jedynie w sytuacji, gdy podatnik wystawia na te czynności faktury VAT identyfikujące odbiorcę. Dowody te mogą jednak wystawiać tylko czynni podatnicy VAT. Tym samym zmiany rozporządzenia w mniejszym stopniu odczują przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, gdyż oni w tych sytuacjach wystawią jedynie dodatkowy dokument – fakturę za usługi. Nie będzie z tego jednak mogła zrobić osoba fizyczna, która wynajmuje swój prywatny lokal, a co za tym idzie – ona będzie musiała kasę zakupić.

Oczywiście od powyższego istnieją pewne wyjątki. Podatnicy ci mogą bowiem skorzystać np. ze zwolnienia z uwagi na obroty. Ponadto, jak podkreślają eksperci wypowiadający się w dzienniku, kasy nie trzeba będzie kupować także w sytuacji, gdy płatności za te usługi będą następowały w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (co wynika z poz. 38 załącznika do rozporządzenia).

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl   „

SKOJARZENIA:

            W działaniach administracji publicznej nadal utrzymuje się zauważalna tendencja do regulacji prawnych pogłębiających dyskomfort Obywatela. Zmusza się go do dodatkowych działań zabierających jego prywatny czas, a dodatkowo – pieniądze.

            Najbardziej narażone na konsekwencje działań administracji – są jednostki aktywne. Emeryt, który żyje tylko z emerytury i nie stara się dorobić do niej paru choćby groszy- może spać spokojnie. Ale już jego kolega, który postanowił obniżyć sobie komfort życia i zarobić na wynajmie części własnego mieszkania– spodziewać się może w Polsce – i słusznie-negatywnych konsekwencji swojej aktywności- ze strony Państwa. Nie wystarczy zgłoszenie faktu wynajmu do urzędu skarbowego i wykonanie czynności, o których został poinformowany nasz emeryt. W Polsce obowiązuje zasada: JESTEŚ AKTYWNY – BĄDŹ CZUJNY. Grożą Ci poważne konsekwencje ze strony państwa starającego się okiełznać Twoja aktywność i ująć ją we wciąż nowe karby administracyjne. Nowe, ale budowane zawsze według tej samej idei: Państwo zobowiązuje Obywatela do …. .

             W kraju zorientowanym na szukanie korzeni i rodowodu wszystkich i bez mała wszystkiego, bardziej niż nastawionym na intensywny rozwój- warto poszukać historycznych korzeni takiego modelu państwa, rodowodu takiego myślenia i wartościowania, które karało Obywatela za jego aktywność -całą paletą wciąż zmieniających się restrykcji. Poszukujących historycznych korzeni odesłać można do ideologii niemieckiego okupanta z okresu II wojny światowej, który najbardziej karał za aktywność właśnie. Każdą. Nic bowiem narodu nie zabija tak szybko i tak skutecznie, jak bierność, niechęć czy strach przed działaniem- jako takim.

            Jeśli iść wskazanym tropem, to zachowania administracji zmieniającej nieustannie reguły gry i narzucającej Obywatelowi wciąż nowe, dodatkowe zobowiązania- określić można jako SYNDROM OKUPANTA. Są to bowiem działania, które interpretować można jako karę za aktywność. Państwo nie występuje w tak określonych relacjach jako wspierające aktywnych, pomagające im finansowo, organizacyjne doradczo, ale jako egzekutor haraczu za aktywność.

                         Dla Obywatela, który respektuje standardy zachowań przyjaznego państwa istotną wartością jest jakość życia mierzona przewidywalnością zachowań państwa wobec Obywatela wyrażająca się w dbałości o jego wygodę i psychiczny komfort. Obywatel w tym systemie czuje się jak „u siebie”, a nie „u nich”. Taki stan rzeczy buduje się jasnością, czytelnością, przejrzystością, jednoznacznością i stabilnością reguł gry Państwa wobec Obywatela. Potocznym wyrażeniem tego stanu jest przekonanie: „Robię swoje, co do mnie należy i mam święty spokój.” Zasada: JESTEŚ AKTYWNY- BĄDŹ CZUJNY- nie ma z tym nic wspólnego.

ZADANIA:

/1/ Wyszukaj przykłady wypowiedzi urzędników państwowych wysokiego szczebla deklarujących przyjazne nastawienie Państwa do Obywatela.

/2/ W oparciu o wybrane przykłady nowych regulacji prawnych (od 2008 roku) przeprowadź rekonstrukcję logiczną wymaganych przez nie zachowań Obywatela skalując zaangażowanie jego wolnego czasu i środków finansowych.

/3/ w oparciu o zrekonstruowane wzorce zachowań opracuj model relacji obywatel- urząd obowiązujący aktualnie w Polsce przy rozwiązywaniu metodami administracyjnymi ważkich społeczne problemów

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.