Syndromy – warsztatowo

Opis syndromów sporządzany jest pod kątem użytkownika, który nie ma doświadczenia badawczego, ale jest dobrym obserwatorem otoczenia. Opis syndromów powinien pomóc obserwatorowi w zidentyfikowaniu oznak jego obecności oraz określeniu skali intensywności. Wstępna identyfikacja, przeprowadzana samodzielnie – on-line – nie może być traktowana jako rezultat wiążący, upoważniający do rekomendacji zmian.

Analiza syndromiczna jest ważnym, ale tylko elementem całego produktu MSE™. Każdy syndrom ma swoje środowisko metodologiczne, w którym jest analizowany przez naszych ekspertów. Ze względu na delikatność materii – część organizacji skłonna jest samodzielnie przeprowadzać analizy w oparciu w przygotowanych przez nas pracowników.

System przygotowania obejmuje elementy, które zamieszczamy poniżej, jako ilustrację kierunku przygotowań:

      I.          Dziedzina MSE™

 

Dziedziny MSE™
Dziedziny MSE™

DZIEDZINA KOMUNIKACJI

Syndrom IJ – obok SYNDROMU WAGI – decyduje o jakości procesów komunikacyjnych w organizacji, a szczególnie ich biznesowej efektywności.

 

 

   II.          Co zawiera ten materiał?

 

 1. Tabelę problemową – syntetyczne ujęcie SYNDROMU PLEMIENNOŚCI uwzględniające różne aspekty problemu:
  1. objawy biznesowe /negatywne konsekwencje biznesowe występowania tego syndromu/
  2. objawy behawioralne / krótki opis po jakich zachowaniach można wnioskować o ewentualnej obecności tego syndromu w organizacji/
  3. objawy zobiektywizowane / stany rzeczy, które można potwierdzić bardziej obiektywnie –  produktowo, dokumentacyjnie itd./
  4. stany rzeczy – opisowe: jak opisane wcześniej objawy widzi się „na pierwszy rzut oka”, co „w oko wpada”
  5. interpretacja – to już połączenie wszystkiego, co wiemy z wcześniejszych rubryk, przetworzone przez sporządzającego tabelę problemową

Tabela problemowa jest sposobem porządkowania krótkich notatek i obserwacji – w jednym miejscu, według pewnego rygoru: odróżniaj swoje interpretacje od zaobserwowanych zachowań – przypisz im bardziej zobiektywizowane formy, potwierdzające, że to, co zaobserwowałeś jest faktem, ma swoje dokumentacyjne czy produktowe potwierdzenie, opisz to bez emocji tak, jak opisuje się stany rzecz typu: ludzie rozmawiają.

 

Syndrom Intelektualnej Jednorazówki - analiza metodologiczna
Syndrom Plemienności – analiza metodologiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej- kontakt: wojewodzki@wojewodzki.pl

 

 

 

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.