Skąd wziąć pieniądze na zagraniczne wczasy?

  • 080606_0957_MK590530_v01  Skąd wziąć pieniądze na zagraniczne wczasy?
  • PROBLEM:_Skąd wziąć pieniądze na zagraniczne wczasy?
  • SŁOWA KLUCZE:_fundusze socjalne_dofinansowanie_wczasy pracownicze
  • ODBIORCA: ZP fundusze socjalne

CYTAT:  Zlikwidowano ograniczenie dofinansowywania wczasów pracowniczych tylko do spędzanych na terenie kraju. Jutro wchodzi w życie przyjęta przez Sejm w marcu tego roku nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2007 roku. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy pozwalające na dopłaty do wypoczynku pracowników wyłącznie do wczasów w kraju są niezgodne z konstytucją. (…)
Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.”

ŹRÓDŁO:Wczasy za granicą? Firma może je dofinansować. http://www.msp.money.pl/wiadomosci/

doradzamy/artykul/wczasy;za;granica;firma;moze;je;dofinansowac,
205,0,346317.html
  2008.06.06   09:50

KOMENTARZ do problemu: Od  kilku lat wraca problem związany z dofinansowywaniem zagranicznych wczasów pracowniczych. Do tej pory pracodawcy nie chcieli tego czyniąc, powołując się na ustawę z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 345 ze zm.).
Nowelizacja ustawy została wprowadzona ustawą z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 86, poz. 522), w której wykreślono w pkt. 1 w art. 2 słowo „krajowego” wypoczynku.
Od 4 czerwca 2008 r. zmiana ta została uwzględniona bezpośrednio w przepisach ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 86, poz. 522). Nie więc przeszkód w dofinansowywaniu zagranicznych wczasów pracowniczych. Pracodawcy nie mogą już odmówić pracownikom przyznania dofinansowania do wczasów spędzanych za granicą. Jeśli inspektorzy pracy stwierdzą w kontrolowanych firmach nieprawidłowości w tej kwestii, uznają, że pracodawca popełnił wykroczenie, co zagrożone jest mandatem w wysokości 1 000 zł.
Trybunał Konstytucyjny już w wyroku z 28 marca 2007 r. (sygn. akt K 40/04; Dz.U. nr 69, poz. 469) orzekł, że uniemożliwianie pracownikom korzystania ze świadczeń przyznawanych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, świadczonych poza terenem kraju, jest niezgodne z Konstytucją.
patrz także:

AUTOR: Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.