SCI- nowa specjalizacji dla nauczycieli.

060202_1240_JŚ850323_v04 Smog informacyjny -Szkolne Centra Informacji
PROBLEM: smog informacyjny ,szkolne centra informacji
SŁOWA KLUCZE: smog informacyjny, społeczeństwo informacyjne, szkolne centra informacji, wiedza, selekcja, zastosowanie
ODBIORCA: Zespół projektowy- metodyki projektowe
CYTAT: „Szybki postęp cywilizacyjny, nagromadzenie olbrzymich zasobów informacji oraz gwałtowny rozwój środków komunikowania to zjawiska charakteryzujące przemiany kilku ostatnich dekad.” Naukowcy opisujący zachodzące zmiany, wprowadzili szereg pojęć charakteryzujących nowy typ społeczeństwa. Do najpopularniejszych określeń należą społeczeństwo informacyjne, era elektroniczna, era informacji czy społeczeństwo wiedzy. Ideą społeczeństwa informacyjnego jest zapewnienie dostępu do  wszelkiego rodzaju informacji dla każdego, w jakimkolwiek miejscu i czasie.

Dostęp do informacji jest niezwykle ważny, często utożsamiany z posiadaniem władzy. W społeczeństwie wiedzy informacja jest podstawowym warunkiem rozwoju kulturowego i społecznego. Mówi się wręcz o "rządzącej" informacji, która wpływa na codzienne życie i choć z jednej strony jest nieocenioną pomocą i inspiracją do nowych działań, czynnikiem nieodzownym przy rozwiązywaniu szeregu problemów, to z drugiej strony informacja nieumiejętnie użyta lub skierowana do niewłaściwego adresata może być także zagrożeniem.

Funkcjonowanie współczesnego człowieka w gąszczu olbrzymiej ilości różnorodnej informacji powoduje „szum informacyjny” czy też „smog informacyjny” – jak to określa prof. Ryszard Tadeusiewicz.

 Stąd kluczową umiejętnością każdego z nas winna stać się umiejętność zarządzania informacją. Szkoła zaś powinna być miejscem, w którym uczniowie będą mogli rozpocząć kształtowanie tej umiejętności. Ważną rolę w tym procesie mogą odgrywać nowoczesne multimedialne centra informacyjne w szkołach.

 Szkolne Centra Informacji powinny zapewnić uczniom możliwości poszukiwania, pozyskiwania, organizowania, selekcji i oceniania informacji z różnych źródeł oraz formowania właściwych opinii na ich podstawie. Sposoby zarządzania informacją w SCI najłatwiej wskazać, uwzględniając oczekiwania użytkowników tj.: uczniów, nauczycieli, rodziców.

Od SCI najczęściej oczekuje się:

1. Informacji o zasobach:

·         własnej biblioteki (książki, czasopisma, zbiory audiowizualne i inne

·         innych bibliotek;

·         zasobach Internetu (strony internetowe dostępne on-line słowniki, encyklopedie, bazy pełnotekstowe, zasoby bibliotek wirtualnych);

2. Pomocy przy wyszukiwaniu informacji:

  • w katalogach, kartotekach zagadnieniowych, bibliografiach;
  • w katalogu komputerowym;
  • z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych: tekstowych, multiwyszukiwarek, multimedialnych itp.

3. Pomocy przy selekcji, ze szczególnym uwzględnieniem wiarygodności znalezionych materiałów (Internet).

4. Możliwości gromadzenia wyszukanych informacji (z poszanowaniem praw autorskich):

  • wyjaśnienia sposobów zapisu;
  • udostępnienia miejsca na dysku.

5. Pomocy w przygotowaniu na podstawie wyszukanych materiałów:

  • dokumentu tekstowego
  • prezentacji
  • witryny internetowej (także do wykorzystania w trybie off-line

6. Umożliwienia zarchiwizowania pracy (nagrania na płytce CD).

7. Umożliwienia wykorzystania Internetu jako medium komunikacyjnego:

  • wymiana poczty elektronicznej;
  • wykorzystanie komunikatorów.(…)

Rola SCI w dydaktyce.
Umożliwienie uczniom i nauczycielom wykorzystania SCI do wyszukiwania, gromadzenia i opracowania materiałów dydaktycznych zaowocuje powstaniem ciekawych, wartościowych prezentacji tematycznych, witryn internetowych, konspektów, scenariuszy. Stworzy to szanse na powstanie szkolnej bazy materiałów dydaktycznych. Warunkiem efektywnego jej wykorzystania jest uporządkowanie prac, opracowanie i udostępnienie. Jest to kolejne ważne zadanie dla opiekunów SCI. Tworzenie szkolnej bazy materiałów dydaktycznych wymaga zaangażowania kierownictwa szkoły określającego zasady gromadzenia i udostępniania programów a także ścisłej współpracy nauczycieli „przedmiotowców” z opiekunami SCI. Ważnym zagadnieniem pozostaje rola SCI w zarządzaniu szkołą.(…) Spełnienie tak szeroko zakreślonych oczekiwań (zarówno wspierających dydaktykę jak i zarządzanie) wymaga odpowiedniego przygotowania opiekuna SCI – szczególnie z zakresu wykorzystania narzędzi TI(…).
ŹRÓDŁO : http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/referaty/babicz.html
KOMENTARZ : W dzisiejszych czasach wymagana jest umiejętność posługiwania się Internetem i wyszukiwania ważnych  informacji.
Natłok
informacji jest tak ogromny, że często wyszukujemy dużo zbędnych informacji. Dzięki SCI w szkołach będzie można jeszcze precyzyjniej określić wiedzę, o wysokim stopniu użyteczności, która wprowadzana do obiegu, zostanie szybko wykorzystana. Stworzenie w szkołach SCI byłoby bardzo pomocne w nauce dzieci, młodzieży jak i nauczycieli w wyszukiwaniu informacji i przygotowaniu w poruszaniu się w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu nauczyciele prowadzili by ciekawsze zajęcia używając technik SCI efektywnie wspierali by swoich uczniów. Młodzi ludzie rozpoczynając studia, prace byliby bardziej interesującym pracownikami ze względu na posiadane zdolności .Wprowadzenie Szkolnych Centrów Informacji już do szkól podstawowych rozwiązałoby wiele problemów z którymi borykają się uczniowie liceów, jak i studenci, którzy często maja problemy z wyszukiwaniem najważniejszych informacji. Na każdym poziomie nauczania powinno zostać prowadzone Szkolne Centrum Informacji.
UWAGA MODERATORA: Z myślą o przygotowaniu kadr wspierających CSI powołano podyplomowe studia infobrokerskie.[infobroker systemowy- Tadeusz Wojewódzki]
AUTOR: Joanna Świerczyńska mala@poczta.gdynia.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.