Relacje międzyludzkie – ATENCJA

MSE™ jest metodyką diagnozowania oraz wdrażania zmian w obszarze relacji międzyludzkich.

Nasza koncepcja opiera się na ATENCJI /nie czyń drugiemu, co Tobie nie jest miłe/.

Rutynowe występowanie atencji w relacjach międzyludzkich jest stanem rzeczy bardzo korzystnym dla organizacji. Dotyczy to przede wszystkim: poziomu potencjału energetycznego organizacji, uwarunkowań pracy zespołowej oraz efektywności procesów warunkowanych dobrą atmosferą w miejscu pracy. Poznanie systemowych uwarunkowań – tego stanu rzeczy –  jest ważne dla utrwalenia dobrych praktyk. Taka wiedza stanowić może komponent procesu pozyskiwania czy utrwalania przewagi nad konkurencją.

Poziom respektowania atencji, jako zasady kreowania relacji międzyludzkich – może  być  kryterium oceny pracownika i jako takie – stanowić instrument kształtowania tych relacji.