Rada CIS 2009

 Rada CIS 2009

          9 stycznia 2009 odbyło się w Gdańsku posiedzenie Rady Programowej Centrum Infobrokerstwa Systemowego. Przedstawiono na nim założenia strategii Centrum na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2009.

 Ulubionym miejscem konsultacji naszego szefa- dr Tadeusza Wojewódzkiego - są kuluary ważnych wydarzeń, szczególnie w środowisku adademickim.Na zdjęciu - okazja do porozmawiania w środowisku warszawskim.

         Z opracowań, jakie zaprezentowano na posiedzeniu – kilka wywołało bardzo ożywioną dyskusję.

             Redaktor działu Infobrokerstwa w Polsce – Pani Maria Kamińska zaprezentowała rezultaty prac zespołu monitoringu zdarzeń w tej dziedzinie. Niektóre z tych prac, jak np. elementu monitoringu firm infobrokerskich w Polsce- zostały udostępnione publicznie.

https://docs.google.com/View?docID=dd9q7hjr_26cqmn7xd5&revision=_latest

         Kontrowersje dotyczyły interpretacji rezultatów prac infobrokerskich wykonywanych na indywidualne zlecenia. Wątpliwości pojawiają się w perspektywie racjonalnych zachowań organizacji – wobec zjawiska smogu informacyjnego. Ujmowano ją w kontekście braku standardów zapisywania treści oraz syndromu Hausnera.

         Brak standaryzacji – nawet cząstkowych rezultatów działań infobrokerskich, a tym bardziej procedur infobrokerskich, nie sprzyja ponadto wprowadzeniu certyfikacyjnych kompetencji infobrokerskich.

          Odwoływanie się do kodeksu moralnego, jako gwaranta rzetelności produktu – nie jest w stanie (zdaniem większości dyskutantów) zastąpić metodyk analogicznych do zarządzania projektami, ISO itd. Praktyka- szczególnie projektowa – potwierdzona doświadczeniami ZCP, MPI czy PRINCE2 potwierdza, że procedur działania nie można zastępować strukturami aksjologicznymi. Nie negując wspierającej, ale nie wyłącznej roli tych ostatnich sugerowano – jako pilną – potrzebę opracowania metodyk procesów infobrokerskich.

         Uwzględniając mentalne uwarunkowania problemu zasugerowano, aby indywidualne procedury infobrokerskie dotyczyły nie „kontekstu odkrycia” lecz „kontekstu uzasadnienia”. Aktualnie zespół opracowuje kryteria autoryzacji źródeł treści.

         W dyskusji nad kryteriami weryfikacji produktów infobrokerskich – jako bezwzględny- uznano warunek adekwatności rezultatu (produktu infobrokerskiego) – do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie czy dziedzinach. Konieczne jest w tym zakresie wsparcie aplikacyjne umożliwiające współpracę licznych, interdyscyplinarnych zespołów pracujących w różnym czasie i miejscach.

 

         Adam Wojewódzki – Szef Działu Wsparcia Aplikacyjnego Procesów Informacyjnych poinformował o pozytywnym rezultacie  swojego egzaminu Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Sharepoint Services 3.0.  Informacja ta ważna jest w kontekście planowanych wdrożeń rozwiązań aplikacyjnych bezpośrednio odpowiedzialnych za procesy informacyjne w nowoczesnej organizacji. Obok narzędzi do mapowania myśli oraz metodyk zarządzania projektami – wybór podstawowej, najbardziej uniwersalnej aplikacji budzi na spotkaniach Rady najwięcej kontrowersji.

         Uznano, że dla organizacji pracujących w środowisku Windows rozwiązanie Sharepoint Services, zaproponowane przez Szefa Działu Wsparcia- jest optymalne. W najbliższym czasie należy spodziewać się pierwszych wdrożeń.

          Relatywnie dużo miejsca Rada poświęciła problematyce edukacyjnej. Raport przygotowany został  przez Panią Iwonę Gronkowską – kierującą Działem Edukacji Infobrokerskiej. Zaprezentowany materiał obejmował analizę prowadzonych aktualnie przedsięwzięć oraz założenia strategiczne na najbliższe lata.

         Według raportu Kurs Menedżera Procesów Informacyjnych oparto na 450 osobowej grupie studentów kierunków humanistycznych. Wykorzystano platformę e- learningową Moodle. Aktualnie testowane są wybrane elementy kursu obejmujące kilkadziesiąt zagadnień wybiórczo reprezentujących problematykę blokową Menedżera Procesów Informacyjnych.

         Najcenniejsze doświadczenia – zarówno z obecnej, jak i przyszłych edycji (kolejna od połowy lutego 2009) – przeniesione zostaną na platformę publiczną. Jej aktualne funkcjonowanie ma charakter szczątkowy. Zgłaszały się  zazwyczaj osoby funkcjonujące w obszarze usług infobrokerskich oraz ze środowiska bibliotekarskiego, zainteresowane zmianą klasyfikacji. Kurs publiczny będzie propagowany po rozwiązaniu kwestii certyfikacji kompetencji infobrokerskich.

         Rada CIS, jak przystało na wydarzenie w tej branży, odbyła się za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych, o których uczestnicy spotkania stwierdzili, iż były niezawodne i zagwarantowały wysoką jakość finalnego produktu.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.