Putin: PUT-IN … / PUT-OUT … ?

PUT-IN 😥     /       PUT-OUT  🙂

 wybór między sposobami myślenia


 Deklaracje poparcia dla polityki Putina budzą u nas sporo emocji. I słusznie. Można je interpretować jako symptomy sowieckiego sposobu myślenia. Kiedy jednak zastanowić się nad tym, co w sposobach myślenia dzieli nas, a co łączy – można dojść do nieoczekiwanych wniosków i szokujących konkluzji.

Przejdźmy jednak do naszego kwanta wiedzy:

2014-02-07 0913_TW680303_v01 _WOREK_ Putin_ sowiecki sposób myślenia_

CYTAT:” Rosyjska dziennikarka do Piaseckiego: Czuł pan kiedyś niechęć z powodu pana narodowości? Ja to czułam na Ukrainie   /…/

– Czy pan kiedyś czuł u siebie, np. wśród swoich kolegów, w pracy, taką niechęć z powodu pana narodowości? Ja to czułam na Ukrainie – mówiła w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24 Ludmiła Lwowa, rosyjska dziennikarka i korespondentka „Radia Majak”. Jak dodała, jej kraj popiera działania Putina i jest on lepszy od swoich poprzedników. – W końcu świat zaczął się liczyć z Rosją – zaznaczyła.  „

Asocjacje:

 Aprobata/ dezaprobata działań Putina opiera się na określonym sposobie myślenia. Ten z kolei na odmiennych systemach wartości oraz odmiennej wiedzy o świecie.


Sowiecki sposób myślenia


 Chodzi tu głównie o sowiecki sposób myślenia zbudowany na trzech kanonach /SBZ/ – Siermiężności, Bylejakości, Zamordyzmie. Jest to sposób myślenia możliwy do zaakceptowania w realiach  społecznych, które nigdy nie zaznały powszechniejszej zamożności, kultury jakości i demokratycznej wolności.

SBZ obudowany jest ideologią zagrożenia, tymczasowości swoich negatywnych cech wynikających ze wspomnianego zagrożenia  oraz świadomością dumy z sukcesów nie objętych siermiężnością obywatelskiej codzienności. Duma posiada charakter narodowy. Istnieje przy tym zależność wprost proporcjonalna między SBZ, a dumą. Im większa siermiężność, bylejakość i zamordyzm – tym większa potrzeba dumy narodowej.

Obecność sowieckiego sposobu myślenia w krajach postkomunistycznych – jest w tym świetle oczywista tak samo, jak jego brak w takich krajach, jak np Dania. O ile Rosjaninowi czy Polakowi nie jest obojętne co myśli o nich jakaś tam nacja i kwestię tę potrafimy traktować śmiertelnie poważnie, to wspomnianemu przedstawicielowi znacznie mniejszej narodowości kwesta tak dla nas bolesna – w  ogóle nie istnieje. O ile jednak Polacy odeszli wyraźnie od sowieckiego sposobu myślenia, to być może w Rosji jest zdecydowanie inaczej. W każdym razie przekonania takie, jak w cytacie naszego kwanta skłaniają do wniosków nakazujących baczniejsze przyjrzenie się tej kwestii.

SBZ – w połączeniu z powszechną potrzebą dumy narodowej – jest bardzo niebezpieczna dla otoczenia albowiem poczucie dumy nie jest obarczone kryteriami jakościowymi, eliminującymi jakieś obszary działania, jako bezprawne czy niemoralne. W połączeniu z ideologią zagrożenia – sowiecki sposób myślenia oznacza przykładowo – sankcjonowanie działań agresywnych, siłowych, co jest oczywiste wobec świadomości zagrożenia, które – jak pamiętamy z opisu SBZ – jest  przyczyną siermiężności, bylejakości i zamordyzmu.

W cytowanej treści wartość „liczenia się z narodem” – jako przyczyna dumy, jest osadzona w sowieckim sposobie myślenia.


Finansizm równie dobry, jak sowietyzm


Zablokowanie sowieckiego sposoby myślenia nie oznacza nastania ery świetlanej mądrości i powszechnego dobrobytu czy też braku chodzenia z nim „pod rękę” przez czołowych przedstawicieli UE.

Sowiecki Sposób Myślenia jest nieprzekładalny na sposoby myślenia oparte na wartościach i wiedzy znamiennych dla strategii Unii Europejskiej. Możliwa jest jednak sytuacja, w której teoretyczne modele tak diametralnie rożne spotkają się w realnej praktyce – jako sobie bliskie, nieomal pokrewne. Tą sytuacją jest finansizm – sposób myślenia charakteryzujący się zredukowaniem wszystkich wartości – tylko do zysku.

Finansizm – w szerszym – społecznym czy międzynarodowym kontekście prowadzi do swoistej unifikacji wartości respektowanych przez graczy tej sceny. Deklaratywnie gracze różnią się bardzo istotnie,  ale w ostateczności wszyscy zachowują się podobnie, gdyż kierują się zyskiem. Obrazowo można powiedzieć to tak, że tam, gdzie zysk przebija się skutecznie przez wszystkie warstwy wartości i zaczyna nad nimi skutecznie dominować – spotkać się mogą w jednym miejscu- w braterskim uścisku dłoni- genetycznie skrajne systemy: demokracja z totalitaryzmom, komunizm z kapitalizmem, szlachetność z podłością. Finansizm – jako paradygmat myślenia – uzyskuje taki efekt skracając perspektywę oceny rzeczywistości zredukowanej do obecnych, krótkoterminowych korzyści finansowych. Siła finansizmu uwidacznia się szczególnie wówczas, gdy w grę wchodzi wizja utraty tych korzyści.  Dylemat czy sięgać po wartości zdominowane przez finansizm – rozstrzygany jest z zasady na korzyść finansizmu.

Przykładów finansizmu szukać można skutecznie wokół nas. Mało to nowoczesnych informatycznie, efektywnych ekonomicznie organizacji – opierająca się na modelu wyścigu szczurów?  Jest to przecież ten typ organizacji, w której wszystkie wartości zostały zredukowane do czysto finansowych. Liczy się w niej tylko zysk. Oczywiście mało kto obnosi się z takim systemem wartości np. w postaci deklarowanej misji. Mowa jest tutaj jednak o wartościach respektowanych czyli stosowanych w praktyce. Wybór akurat tego modelu bierze pod uwagę zakres i skalę negatywnych konsekwencji jego funkcjonowania zarówno dla  upowszechnianego tutaj  wzorca relacji z klientem, jak i wewnętrznych relacji międzyludzkich.


Jakie wnioski?


 

W naszych analizach i diagnozach pora zająć się sposobami myślenia: jeśli bowiem nie wszystkie klucze do zrozumienia rzeczywistości tkwią właśnie tutaj, to  część bardzo ważnych  – ponad wszelką wątpliwość. Tylko kto chce dzisiaj słuchać o wartościach, wiedzy i relacjach między nimi?

 

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.