Powszechny dostęp do informacji

060116_1910_AF-B690915_v10 Jak zapewnić powszechny dostęp obywateli do usług telekomunikacyjnych?
TYTUŁ: „Powszechny dostęp do informacji .”
SŁOWA KLUCZE informacja, usługi, dostęp do sieci, elektroniczne nośniki informacji.
ODBIORCA: ZP zarządzający informacją.
CYTAT: „W celu zapewnienia powszechnego dostępu do informacji zgromadzonych w sieciach teleinformatycznych konieczne jest ustanowienie przez Radę Ministrów programu wieloletniego w zakresie rozwoju regionalnego, którego celem będzie tworzenie punktów publicznego dostępu do sieci (z wykorzystaniem terminali komputerowych), które mogłyby być zlokalizowane np. w bibliotekach, szkołach, ośrodkach kultury, muzeach, urzędach administracji państwowej i samorządowej, biurach pracy, wyspecjalizowanych jednostkach resortowych (np. w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego), urzędach pocztowych i telekomunikacyjnych itp.”
ŹRÓDŁO: http://www.kbn.gov.pl/cele/index1.html z dnia 16.01.2006 r.
KOMENTARZ do problemu: Postępujący rozwój sieci teleinformatycznych i mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do informacji, posiadających często dużą wartość kulturalną, gospodarczą czy polityczną, staje się coraz łatwiejszy. Każdy obywatel posiada wolność w pozyskiwaniu informacji i dlatego ważne jest podjęcie przez państwo odpowiednich działań w celu przyspieszenia zapewnienia publicznego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, a za jej pośrednictwem do usług teleinformatycznych na terenie całego kraju. Usługi teleinformatyczne powinny być udostępniane wszystkim, zainteresowanym użytkownikom, w przystępnej dla nich cenie, bez względu na położenie geograficzne. W związku ze stale rosnącym znaczeniem informacji w gospodarce nie tylko krajowej, ale również światowej, państwo powinno zapobiegać rozwarstwieniu społeczeństwa na posiadających i nie posiadających dostępu do informacji, bez względu na status społeczny obywateli, poziom ich zarobków czy miejsce zamieszkania. W ramach zapewnienia powszechnego dostępu powinny zostać stworzone możliwości korzystania z usług teleinformatycznych także osobom niepełnosprawnym, starszym, bezrobotnym itp. oraz powinien być zapewniony niezbędny do tego sprzęt. Ważne jest również, aby cena za te urządzenia i usługi nie była zbyt wygórowana i nie przewyższała ceny zwykłych urządzeń i usług. Istotne znaczenie ma także fakt, że informacje są rozpowszechniane także na nośnikach CD ROM i innych nośnikach magnetycznych, dlatego konieczne jest zagwarantowanie wszystkim równego i pełnego dostępu do tych informacji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że powszechne obycie z technikami komputerowymi w zastosowaniach domowych może procentować wyższymi umiejętnościami potencjalnych pracowników w tym zakresie.
AUTOR mailto:alicjabu@wp.pl
DATA: 16.01.2006 r.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.