Polsce grozi paraliż w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

2007-03-01_1700_EJ820728_v01_administracja_wykorzystanie pieniędzy z Unii

SŁOWA KLUCZE:_ administracja_ środki unijne_ urzędnik_ etat_ pensje_ migracja pracowników

TEMAT:_ Wykorzystanie pieniędzy z Unii a brak kadry.

PROBLEM:_ Mała liczba wyspecjalizowanej kadry urzędniczej, niskie pensje i migracja pracowników do sektora prywatnego mogą spowodować paraliż w wykorzystywaniu środków unijnych w latach 2007-2013

ODBIORCA:_ Zespół projektowy – zarządzanie kadrami

CYTAT: „Potrzeba etatów na podział pieniędzy z Unii”  

Polsce grozi paraliż w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych, jeżeli szybko nie dojdzie do wzmocnień kadrowych w instytucjach, które zajmują się obsługą unijnych funduszy pomocowych. Już w tym roku Polskę czeka wielka kumulacja środków, które zaprogramowała dla nas Bruksela. W latach 2004-2006 Polska otrzymała na realizację polityki spójności ponad 11 mld euro, w okresie 2007-2013 ma otrzymać prawie 60 mld euro. Liczba urzędników potrzebnych do obsługi tak gigantycznej puli środków pozostaje na tym samym poziomie, a to oznacza, że za kilka miesięcy mogą nastąpić poważne problemy z płynną obsługą nowych beneficjentów. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że w niektórych instytucjach zarówno na szczeblu centralnym, jak i terenowym następuje masowy odpływ kadr. Wysoko wykwalifikowani urzędnicy na pensjach nieprzekraczających 2 tysiące zł brutto są łatwym kąskiem dla komercyjnych firm doradczych, oferującym pomoc w przygotowaniu projektów. Rynkowe stawki za podobną pracę są tam ponad cztery razy wyższe.

Komisja Europejska domaga się od Polski szybkiego wzmocnienia zasobów kadrowych potrzebnych do obsługi unijnej pomocy. Nieoficjalnie wiadomo, że o ich liczbie ma decydować ilość środków dostępnych w poszczególnych programach. W państwach starej Unii na obsługę każdego 1 miliona euro dotacji przypada średnio 2,5 urzędnika, w Polsce tylko jeden. Bruksela chce, aby takie standardy obowiązywały również w Polsce. Unijni eksperci uważają, że takie wzmocnienia mogą przynieść jedynie pozytywne efekty, w postaci szerszego wykorzystania pieniędzy unijnych.”

ŹRÓDŁO: http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1875.29.521.2.20.1.0.1.htm Gazeta Prawna Nr 5/2007 z 08.01.2007 , 2007-03-01 17:00

KOMENTARZ do problemu: Samorządy nie są przygotowane pod względem ilości wyspecjalizowanej kadry do przyjęcia tak dużych pieniędzy z Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013. Niskie wynagrodzenia dla już wykwalifikowanych pracowników , słaby system motywacji , brak właściwego systemu szkoleń powoduje , że pracownicy odchodzą do prywatnych firm , gdzie dostają kilkakrotnie wyższe pensje i są doceniani. Musi nastąpić wzrost liczby etatów i muszą wzrosnąć pensje dla kadry , która będzie efektywniej wykorzystywać pieniądze unijne. Ważne są także odpowiednie szkolenia dla ludzi zajmujących się funduszami unijnymi a także ewentualne przekwalifikowania pozostałej kadry. Tylko sprawna obsługa przez zadowolonych pracowników i na wysokim poziomie może doprowadzić do pozytywnych efektów wykorzystania tych pieniędzy. Najbardziej istotne jest zatrzymanie dobrej i sprawdzonej kadry m.in. poprzez zagwarantowanie pensji rynkowych.

AUTOR: Ewelina Jeziorek

Moderator TW480302: Administracja publiczna nie ma motywacji do szkoleń. Dlatego należy szukać rozwiązań alternatywnych. Jednym z nich są usługi outsourcingowe w zakresie funduszy unijnych. Wymagają wprowadzenia standardów usług i certyfikowanego systemu kształcenia specjalistów zakresie funduszy unijnych. Dysponujemy standardami Infobrokera systemowego ukierunkowanego na fundusze unijne.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.