PIAP – lokalizacja

060111_1245_AWA761211_v01 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
 – Rozmieszczenie

PROBLEM: Publiczne Punkty Dostępu do Internetu – Rozmieszczenie
SŁOWA KLUCZE: PIAP, Public Internet Acess Points, Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
ODBIORCA: ZP PIAPA
CYTAT: „Według jakich zasad wybierane są lokalizacje PIAP?
Jako lokalizacje punktów są wybierane miejsca, w których skupia się aktywność mieszkańców miasta, życie kulturalne, a mieszkańcy maja nawyk przychodzenia. W miejscach tych musi być już zainstalowane szerokopasmowe przyłącze do Internetu (lub też gospodarz instytucji wyrazi wolę wykupienia takiego dostępu), a instytucja przyjmująca PIAP zapewni osobę, która po odpowiednim przeszkoleniu będzie służyła pomocą osobom korzystającym z Internetu po raz pierwszy lub nie korzystającym z niego dość biegle.”

ŹRÓDŁO : http://www.city.poznan.pl/mim/strony/piap/faq.html?instance=1038&lang=pl, http://www.city.poznan.pl/mim/strony/main/class.html?klasa=1492&lang=pl&lhs=piap&rhs=null (data cyt.:11.01.2006)

KOMENTARZ do problemu: Przykład PIAPów instalowanych w Poznaniu wskazuje, jakie powinny być główne kryteria wyboru miejsc lokalizowania Punktów Publicznego Dostępu do Internetu. Względy czysto techniczne (odpowiednie pomieszczenia, szerokopasmowe łącze internetowe) są istotne, jednak nie mogą przesłaniać głównej idei, jaka przyświeca PIAPom – zapewnienia możliwości dostępu do Internetu i oferowanych przez niego możliwości jak najszerszej rzeszy potencjalnych odbiorców, zwłaszcza osób, które w korzystaniu z komputera mają niewielkie lub wręcz żadne doświadczenie.
Stąd lokalizowanie PIAPów w takich miejscach jak parafie i kluby przy parafiach (m.in. parafii p.w. Św. Jana Apostoła i Chrzciciela, parafii p.w. Najświętszej Bogarodzicy Maryi, klubie „U Salezjanów” przy parafii p.w. Św. Jana Bosko) – uczęszcza do nich wiele osób, które nie mają dostępu do komputera, a regularne wizyty w kościele mogą ich zachęcić do korzystania z możliwości oferowanych przez PIAPy. Umieszczanie PIAPów w miejscach docelowo działających z myślą o osób najbardziej narażonych na cyfrowe wykluczenie (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora „Złota Jesień”) znakomicie wpisuje się w podstawowe założenia programu instalacji publicznych Punktów Dostępu do Internetu. Poważnym ograniczeniem może być jednak założona konieczność zapewnienia obsługi przez instytucję przyjmującą PIAP – może to generować dodatkowe koszty, których taka instytucja nie będzie w stanie ponieść, oprócz tego może to wpływać negatywnie na dywersyfikację geograficzną PIAPów.
AUTOR: Adam Waśkiewicz
© 2001 wojewodzki.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.