Outsourcing  szansą na obniżenie kosztów w firmie

2007-03-15_2330_IM711110_v01­­_KWANT _Outsourcing  

SŁOWA KLUCZE:_ Firma_ zmniejszenie zatrudnienia_ obniżenie kosztów własnych_ wykonawca z zewnątrz _outsourcing

TEMAT: _Outsourcing – szansą na obniżenie kosztów w firmie     

PROBLEM: _Wysokie koszty zatrudnienia w firmie

ODBIORCA: _ Zespół projektowy – zarządzanie kadrami

CYTAT: _”Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej” Henry Ford, 1923

            „Słowo outsourcing pochodzi z języka angielskiego i nie ma odpowiednika w języku polskim. Jego składnia jest następująca: out – na zewnątrz (poza), sourcing – usuwanie zakłóceń (w elektronice). W języku biznesu zlepek tych dwóch słów oznacza wychodzenie na zewnątrz z problemami firmy – konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom w celu zmniejszenia zatrudnienia i obniżenia kosztów własnych. Rozwijające się dynamicznie firmy borykają się z problemem zatrudniania coraz to nowych pracowników nieprodukcyjnych zajmujących się obsługą pracowników produkcyjnych. Rodzi to określone problemy natury socjologicznej i społecznej takie jak: przerost zatrudnienia, ucieczki na zwolnienia chorobowe, wzrost kosztów socjalnych, zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktów międzyludzkich.

Chcąc uniknąć tych skutków zarządy firm decydują się na przerzucenie kosztów rodzajowych z części płacowej na usługi obce. Przy odpowiednio skalkulowanej operacji można jeszcze na tym zaoszczędzić. Analiza dla potrzeb decyzyjnych jest prosta. Należy zidentyfikować koszty związane z pracownikami nieprodukcyjnymi,  a następnie dokonać analizy porównawczej tych kosztów w zestawieniu z usługami tego samego typu świadczonymi przez firmy zewnętrzne.

            Jedną z możliwości jest namówienie pracowników nieprodukcyjnych, którym grozi zwolnienie, aby założyli własną firmę i świadczyli usługi na rzecz byłego pracodawcy. Odpowiednio przeprowadzone negocjacje (uczciwe postawienie sprawy i jasne sprecyzowanie oczekiwań) powinno skutkować rozwiązaniem korzystnym dla obu stron. Innym rozwiązaniem jest wytypowanie firmy już istniejącej na rynku, oferującej profesjonalne usługi w poszukiwanym przez nas zakresie.

ŻRÓDŁO: http://prawo.hoga.pl/firma_poradnik/outsorcing.asp

KOMENTARZ  do problemu: _ 96% małych firm upada w ciągu pierwszych 10 lat działalności. Korzystanie z usług outsourcingu, daje firmie przede wszystkim możliwość sięgnięcia po łatwo dostępne, relatywnie niedrogie i charakteryzujące się bardzo wysoką jakością wartości zewnętrzne. W efekcie przynosi to:

  • Redukcję kosztów, ponieważ firma nie musi ponosić wydatków na tworzenie i utrzymywanie stanowisk pracy oraz związanych z tym nakładów na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne czy szkolenia.
  • Daje możliwość maksymalnej koncentracji na podstawowych celach i zadaniach firmy, a wysoka jakość usług, świadczonych przez wyspecjalizowane firmy outsourcingowe, pomaga zwiększyć wydajność całej struktury organizacyjnej firmy.
  • Daje gwarancję korzystania z usług doświadczonych i wysokokwalifikowanych profesjonalistów, których zatrudnienie na etat byłoby zbyt kosztowne.  
  • Umożliwia dostęp do najnowszych osiągnięć z dziedziny zarządzania i organizacji, a także wyspecjalizowanej, nowoczesnej technologii.

AUTOR: Izabela Mucha

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.