O infobrokerstwie – bardziej historycznie

Kiedyś mówiliśmy o fiszkach, teraz o kwantach wiedzy, ale idea dotyczy wciąż tego samego: wiedzy niezbędnej do skutecznego działania.

Idee formułowane obecnie w projekcie infobrokerstwa systemowego deklarowane były wcześniej w formule  regionalistyki (1973–1974), platformy, której dzisiejsza formuła najbliższa jest bodaj klastrom problemowym. /Por. T. Wojewódzki, Regionalistyka jako nauka praktyczna, „Studia Filozoficzne” 1974, nr 7, s. 153–162. Jej celem była interdyscyplinarna integracja badań naukowych nad regionem, zorientowana na racjonalizację procedur decyzyjnych dotyczących problemów społeczno-gospodarczych regionu.

Obecnie założenia projektu regionalistyki skonkretyzowane zostały na poziomie organizacji i jej procesów decyzyjnych. Kwantowanie wiedzy jest propozycją problemowego porządkowania procesów komunikacyjnych. Propozycją, która ma wdrożenia częściowo tylko zindeksowane, ale przykładem jej zastosowań w edukacji może być sylabus przedmiotu technologia informatyczna Sebastiana Kotuły (http://syjon.umcs.lublin.pl/metacortex/syllabus-subject-print/4141).

Wdrożenia zamysłu kwantyfikowania wiedzy datuje się od 2002 r. Ośrodek Informatyki –Terenowy Bank Danych – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (OITBD PUW) rozpoczął wówczas prace nad systemem wsparcia działań administracyjnych kwantami wiedzy. Idea metodologii decyzyjności ukierunkowanej potrzebami administracji stanowiła punkt odniesienia dla prac prowadzonych w OITBD PUW. Kwanty wiedzy nazywano wówczas fiszkami.

Jako element wsparcia decyzyjności funkcjonowały one od 2004 r. rutynowo wykorzystywane przez wojewodę. Ich obecność zauważona została przez środowisko informatyczne /por.: A. Gontarz, Obywatel wszechwiedzący. Fiszki w urzędzie, „Computerworld” 2005, nr 12, s. 28–31./

Idea infobrokerstwa trafiła na okładkę Computerworld
Idea infobrokerstwa trafiła na okładkę Computerworld

Projekt rozwijany był następnie jako moduł decyzyjności – w kilkunastu przedsięwzięciach finansowanych z funduszy unijnych. Produkty finalne tych projektów zawierają w sposób istotny procedury kwantyfikowania wiedzy.
http://infobrokerstwo.pl/wp-content/uploads/2014/01/czego-dotyczy1.swf

W 2009 r. firma CRM S.A. zainicjowała  formułę komercyjną, gdzie kwantyfikowanie wiedzy stanowiło moduł rekomendowanych zmian – blokujących bariery mentalne, rozpoznane w części diagnostycznej – nazywanej Metodyką Syndromiczną (rozbieżności między przekonaniami deklarowanymi a respektowanymi, ujęte w syndromy barier mentalnych i paradygmaty myślenia)./por. Infobroker systemowy [online]. CRM S. A. Devoteam Consulting Company [dostęp 15 listopada 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.crm.com.pl/offer/27./

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.