Nieprzyjazne środowisko pracy

Zmęczenia środowiskiem pracy poszukujemy zazwyczaj w ludziach, z którymi współpracujemy lub w klientach. Nie umniejszając roli takich źródeł napięć warto zastanowić się nad głębszymi. Jednym z nich jest nieporadność wobec treści informacji, danych, wiedzy docierającej do nas każdego dnia i wymagającej – z profesjonalnych powodów – interpretacji. mamy z tym problem.

 • 2016-12-08 0925_TW680303_v01 _KWANT_ szum informacyjny_ nieprzyjazne człowiekowi środowisko informacyjne_ nieporadność wobec treści
 • Problem: Jak radzić sobie z problemem jakości treści?
 • Słowa klucze: szum informacyjny, niska jakość, chaotyczność, niespójność, fragmentaryczność, nieaktualność, brak szerszego kontekstu (zakotwiczenia)
 • Temat:  Cechy środowiska informacyjnego
 • ŹRÓDŁO: http://www.ekologiainformacji.pl/szum-informacyjny/#more-392
 •  Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl

 

CYTAT:

Szum informacyjny

  Napisane przez Adam Tomaszkiewicz | 17 września 2013 | artykuł naukowy

/…/

Pojęcie szumu informacyjnego należy rozpatrywać jako nadmiar informacji znajdującej się poza możliwościami percepcyjnymi człowieka [Głowacka, dok. elektr.]. Ponadto cechami charakterystycznymi dla szumu informacyjnego nie jest jedynie jej nadmiar, lecz, co chyba najważniejsze, niska jakość, chaotyczność, niespójność, fragmentaryczność, nieaktualność oraz brak szerszego kontekstu (zakotwiczenia). Co więcej, dzisiejsza informacja, zwłaszcza ta dostępna w globalnej Sieci, jest rozproszona, zatomizowana, bardzo często nieudokumentowana, a czasem świadomie skażona szkodliwymi treściami takimi jak nietolerancja, rasizm, przemoc, pornografia, pseudonauka lub skrajne poglądy polityczne oraz religijne [Głowacka, dok. elektr.].

Obecna sytuacja środowiska informacyjnego człowieka przypomina sytuację jego środowiska naturalnego. Możemy zaobserwować skrajny brak dbałości o oba środowiska, co skutkuje ich „zanieczyszczeniem”. Per analogiam, skutków tych zanieczyszczeń należy spodziewać się również w ramach antropoinfosfery. Kontynuując metaforykę odnoszącą się do ludzkiej biosfery Ryszard Tadeusiewicz zaproponował pojęcia smogu informacyjnego oraz mgły informacyjnej [Tadeusiewicz, dok. elektr.; Tadeusiewicz 2002]. To odniesienie do meteorologicznego pierwowzoru ma na celu w sposób iście mnemotechniczny pomóc „osadzić” elementy składowe infosfery w mentalnym modelu tego środowiska analogicznie do środowiska naturalnego. W ten sposób autor porównuje nadmiar i niską wartość informacji do informacyjnego smogu, przypisując mu tym samym zgubne cechy, takie jak duszący nadmiar informacji będący „produktem ubocznym upowszechniania i rozproszenia procesów wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i przesyłanie informacji” [Tadeusiewicz 2002, s. 125]. Podobna metaforyka towarzyszy pojęciu mgły informacyjnej. Jak pisze autor: „Mgła to kropelki wody – substancji niezbędnej do życia i w typowych warunkach przyjaznej ludziom. Źródłem zła w mgle nie jest więc jej skład lub jej zawartość – ale fakt niesłychanego rozdrobnienia kropelek wody oraz fakt ich wszechobecności. Ta sama ilość wody zebranej razem, w jednym miejscu, uporządkowanej – nie stanowi żadnego problemu. Rozpylona w postaci mgły – poraża i dusi” [Tadeusiewicz 2002, s 125]. Odnosząc tę charakterystykę do środowiska informacyjnego (zwłaszcza Internetu) mgłę informacyjną tworzy ogromna ilość rozdrobnionej i rozrzuconej, a co najgorsze, nieustrukturyzowanej informacji. Wielość źródeł informacji, ich rozproszenie oraz dyskusyjna wartość informacji pochodzących z tych źródeł sprawia, iż środowisko informacyjne człowieka przestaje być mu przyjazne. W kontekście wspomnianych wyżej „przypadłości” infosfery należy pamiętać również o zagrożeniach dla człowieka płynących z tak nieprzyjaznego środowiska, jakim jest stres informacyjny.

Bibliografia:

Głowacka, Ewa. Ekologia informacji – sposób na choroby informacyjne? [dok. elektr.] http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fkonferencja.biblio.cm.umk.pl%2Ffileadmin%2Fpelne_teksty%2Fnowy__ekologia_inf..doc&ei=Cb05UpXqKceB4gTR_YCADA&usg=AFQjCNHfkauyNf7kuPUaNUoSNy_m-mWBGg&sig2=Rfk7a8OKXoadjmwA3yl8cw&bvm=bv.52288139,d.bGE [odczyt: 31.08.2013].
Tadeusiewicz, Ryszard (2002). Społeczność internetu. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 302 s.
Tadeusiewicz, Ryszard. W dymie i we mgle… [dok. elektr.]. http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf [odczyt: 31.08.2013].

 „

ASOCJACJE:

Przedmiotem naszego zainteresowania  / T.Wojewódzki, Komunikacja wiedzy. /w:/Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, pod redakcją Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego, Gdańsk: Ateneum. Szkoła Wyższa 2015, 38 s. ISBN 978–83–61079–32–3 / jest problem nieporadności wobec treści (NWT) obejmujący procesy:

 • identyfikacji sensu tego, co zawarte jest w danych, informacji i wiedzy,
 • autoryzacji treści, czyli nadania jej rangi rzetelności oraz istotności (ważności), ze względu na dany problem.

Nieporadność tego typu zdarzeń przejawia się w:

 • braku umiejętności samodzielnej oceny wiarygodności treści,
 • nieumiejętności oceny rzetelności ich źródła,
 • niemożności określenia istotności treści dla rozwiązywanego problemu,
 • braku umiejętności określenia reprezentatywności konkretnych treści dla dziedziny wiedzy, której dotyczy rozwiązywany problem itp.

Punktem odniesienia naszego problemu jest organizacja, którą definiujemy jako formalnie usankcjonowany zespół (przynajmniej trzyosobowy) realizujący wspólne przedsięwzięcia.

Motywacją zainteresowania problemem NWT są konsekwencje wspomnianej nieporadności, uciążliwe w każdej dziedzinie życia, ale szczególnie w decyzyjności oraz konsekwencje tej nieporadności: jej koszty społeczne i ekonomiczne.

Problem ma charakter społeczny, gdyż decyzje administracyjne, gospodarcze, polityczne taki właśnie mają charakter. Jakość decyzji uwarunkowana jest jakością wiedzy oraz specyfiką intelektualno-mentalną organizacji, jako jej kontekstem kulturowym. Tak więc problem NWT ma swój wymiar nie tylko czysto poznawczy, ale przede wszystkim praktyczny.

Rozwiązanie problemu usytuowane jest w obszarze kultury organizacji oraz kompetencji pracowniczych. Szczególnie istotne są kompetencje komunikacyjne infobrokera, realizującego zlecenia dotyczące głównie profesjonalnego wyszukania określonych treści oraz infobrokera systemowego, poszerzone o znawstwo problematyki infrastruktury intelektualno-mentalnej organizacji.

Elementarna znajomość zagadnień – z tak zakreślonego obszaru kompetencji inforbrokerskich – jest nieodzownym modułem kompetencji pracowniczych każdego uczestnika procesów komunikacji, decyzyjności czy zarządzania we współczesnych organizacjach.

.

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.