Marnotrawienie innowacji

METRYCZKA

  • Problem: Marnotrawienie innowacji
  • Nazwa pliku: 2014-03-28 1722_IB850729_v02_KWANT_Marnotrawienie innowacji_ważne przepisy krajowe _własność intelektualna
  • Temat: Własność intelektualna-ważne przepisy krajowe
  • Słowa klucze: metody komercjalizacji innowacji_własność intelektualna jako zasób przedsiębiorstwa_zarządzanie własnością intelektualną
  • Dla kogo: Zespół odpowiadający za innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa
  • Źródło: P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010, s. 23 i 25.
  • Autor: Iga Bałos

 

CYTAT

„Przed rozpoczęciem właściwych rozważań należy jednak wskazać, że pojęcia „własność intelektualna” i „prawa własności intelektualnej” nie są wyrażeniami zdefiniowanymi normatywnie. Nie ma również ustawowej definicji terminu „prawa na dobrach niematerialnych”. Są to pojęcia używane w języku prawniczym i w doktrynie prawa (…) Do praw własności intelektualnej uregulowanych w prawie polskim należy zaliczyć: prawa autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi, prawa z patentu, łącznie z prawami wynikającymi z dodatkowych świadectw ochronnych, prawa ze wzoru użytkowego, prawa ze wzoru przemysłowego, prawa do znaku towarowego, oznaczenia geograficzne, prawa twórcy topografii produktów półprzewodnikowych, prawo sui generis twórców baz danych oraz prawa wynikające z systemu ochrony odmian roślin.”

 P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010,s. 23 i 25 [pogrubienia w tekście za oryginałem]

 ASOCJACJE

            Wartości niematerialne i prawne współtworzą aktywa przedsiębiorstwa. Mimo iż wiek XXI nazywany jest erą „gospodarki opartej na wiedzy”, z której korzysta „społeczeństwo informacyjne”,   w Polskich realiach hasła te stanowią raczej zbiór postulatów, niż opis rzeczywistości. Sytuacja ta powoduje, iż oferta dużej części polskich przedsiębiorców nie jest konkurencyjna na tle rynków państw rozwiniętych. Nie oznacza to jednak, iż w Polsce brak potencjału, który mógłby generować kapitał intelektualny. Posiadamy wielu zdolnych i pracowitych naukowców, opracowujących często przełomowe wręcz rozwiązania. Niski stopień komercjalizacji technologii na polskich uczelniach oraz brak nawyku ochrony własności intelektualnej w rodzimych przedsiębiorstwach powodują często marnotrawienie innowacji. Ewentualnie, bywa ona dostrzegana i ceniona przez podmioty zagraniczne, które zabiegają o skomercjalizowanie rozwiązania w miejscu swojej siedziby.

            Wzrost innowacyjności gospodarki wymaga zintegrowanych działań w kilku obszarach. Jednym z nich jest zaszczepienie w społeczeństwie potrzeby ochrony i rozwoju własności intelektualnej. Punktem wyjścia jest świadomość, które z przepisów należy brać pod uwagę, ustalając typ i zakres przysługującej ochrony. Jeżeli chcemy z niej efektywnie korzystać, konieczna jest znajomość pojęć, używanych przez urzędy przyznające ochronę, sądy ją egzekwujące oraz podmioty, z którymi nawiązujemy relacje gospodarcze. Mimo iż oprócz prawa krajowego wyróżniamy także porządek prawny unijny i międzynarodowy, podstawowe pojęcia i definicje są rozumiane na tych trzech płaszczyznach w zasadzie tak samo.

            Podstawowe polskie akty prawne, regulujące problematykę dóbr chronionych w ramach własności intelektualnej to:

–       ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr. 90, poz. 631 ze zm.);

–       ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.);

–       ustaw z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300 ze zm.);

–       ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.