Lepsza jakość w administracji

2007-03-13 06:44_JG800417_v01 _administracja_zarządzanie jakością
SŁOWA KLUCZE
: _adminnistracja publiczna_model samooceny _ zarządzanie jakością
TEMAT
: _samoocena działalności administracji publicznej.
PROBLEM
: _wejście Polski do Unii Europejskiej oraz stale rosnące wymagania klientów/petentów stawiają przed polską administracją publiczną wymagania/wyzwania w zakresie zarządzania jakością 
ODBIORCA
: _ Zespół Projektowy – dział zarządzania

CYTAT: „Zainteresowanie zaawansowanymi metodami zarządzania, systemami jakości i modelami samooceny takimi jak Model CAF jest w Polsce jeszcze niewielkie, jednak systematycznie wzrasta, co wynika z procesu integracji z Unią Europejską oraz przede wszystkim z rosnących wymagań stawianych organizacjom sektora publicznego przez wszystkie zainteresowane strony (takie jak: klienci, społeczność lokalna, władze zwierzchnie i rząd, pracownicy, partnerzy i inwestorzy). Organizacje muszą sobie radzić z równoważeniem i jak najpełniejszym spełnianiem tych wymagań mając do dyspozycji ograniczone środki. Ze względu na te uwarunkowania organizacje sektora publicznego muszą dążyć do maksymalizacji wartości świadczonych usług oraz do doskonalenia swoich systemów zarządzania.
Geneza Modelu CAF
Model CAF (Common Assessment Framework) – Powszechny Model Oceny jest rezultatem współpracy prowadzonej od 1998 roku przez kraje Unii Europejskiej. W 1998 roku Dyrektorzy Generalni Administracji Publicznej krajów Unii utworzyli Grupę Sterującą, która nadzorowała prace nad opracowaniem modelu CAF. Podstawowa koncepcja CAF została opracowana w wyniku prac analitycznych prowadzonych przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Wyższą Szkołę Nauk Administracyjnych (Speyer Academy), Niemcy oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht, Holandia. Pierwsza wersja modelu CAF została opracowana w drugim półroczu 1999 roku, i następnie do kwietnia 2000 roku poddana testom w 14 organizacjach 5 krajów członkowskich Unii. W maju 2000r., podczas spotkania w Lizbonie Dyrektorzy Generalni Administracji Publicznej oficjalnie zalecili CAF do stosowania przez organizacje administracyjne krajów Unii.

Model CAF ma pomóc organizacjom administracji publicznej krajów Unii w zrozumieniu i wykorzystaniu technik zarządzania jakością oraz zdiagnozowaniu stanu systemu zarządzania. Model ma służyć jako proste i łatwe w użyciu narzędzie analityczne, odpowiednie dla dokonywania samooceny organizacji administracji publicznej w całej Europie. Pełni on również rolę narzędzia wspierającego międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń oraz punktu wyjściowego dla pomiaru i prowadzenia porównań między organizacjami administracji publicznej.
Zasady i struktura Modelu CAF opierają się na Modelu Doskonałości EFQM.
ŹRÓDŁO :  http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=6&Itemid=6

KOMENTARZ do problemu: Administracja publiczna jest obszarem, który wymaga natychmiastowej oceny , zwłaszcza pod kątem zarządzania, w tym także zarządzania jakością prowadzących do maksymalizacji wartości świadczonych przez nich usług. Model samooceny CAF jest najprostszą metodą oceny stanu aktualnego instytucji administracji publicznej oraz stanowi podstawy do budowy właściwego systemu zarządzania jakością działalności administracji zarówno szczebla rządowego jak i samorządowego. Powszechny Model Samooceny zalecany do stosowania przez organizacje administracyjne krajów unijnych wskaże obszary, które wymagają poprawy systemu zarządzania, jak również stanie się pierwszym etapem na drodze certyfikacji jakości. _

AUTOR: Joanna Greniuk  

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.