Kurs Menedżer Procesów Informayjnych

PROCESY INFORMACYJNE obecne są w każdej organizacji. Dane, informacje, wiedza – jako produkty procesów informacyjnych, decydują o realnych szansach organizacji na stworzenie produktu rynkowego – o planowanych walorach jakościowych. Ponieważ procesy informacyjne obejmują wszystkie – bez wyjątku – stanowiska pracy, kompetencje w zakresie procesów informacyjnych należą do najbardziej uniwersalnych.

 

Najwyższy poziom kompetencji informacyjnych obejmuje fazy programowania, identyfikacji, formułowania, wdrażania, monitorowania,ewaluacji i audytu projektów informacyjnych. Kompetencje takie posiada Menedżer Procesów Informacyjnych. Umiejętności te potwierdzone są produktowo. Z jednej strony rutynowymi opracowaniami takimi, jak Zarządzanie Ryzykiem Procesów Informacyjnych, Analiza Interesariuszy Procesów Informacyjnych itd., a z drugiej Tworzeniem Indeksów Słów Kluczy do Drzew Problemów, Drzew Wiedzy, a w konsekwencji Drzew Wsparcia Decyzyjnego,Wykazów Autoryzowanych Źródeł Treści itd. Rezultatem pracy Menedżera Procesów Informacyjnych jest stały monitoring i aktywne uczestnictwo w prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich procesów informacyjnych w danej organizacji, zapewniających jej pracownikom dane, informacje oraz wiedzę – niezbędne do prawidłowego wykonywania bieżących zadań.

Rozwój technologii informatycznych wpłynął w istotny sposób na upowszechnienie dostępu do elektronicznych źródeł informacji. Technicznemu ułatwieniu dostępu do informacji towarzyszy równolegle zjawisko smogu informacyjnego, ograniczające w istotny sposób realne korzystanie z zasobów internetowych przez użytkowników pozbawionych informacyjnego przygotowania. Problemem współczesnej organizacji jest nie tylko wyszukanie – w określonym miejscu i czasie  – odpowiedniej informacji, ale przede wszystkich identyfikacja jej informacyjnej wartości, określenie poziomu jej adekwatności do stanu wiedzy w danej dziedzinie oraz przetworzenia na wiedzę pertynentną czyli -na miarę- adekwatną do potrzeb konkretnych zadań, na konkretnych stanowiskach pracy. Nie jest to wiedza typu "-anie", "-enie":poznanie, zrozumienie, pogłębienie lecz typowo produktowa, wpierająca bezpośrednio procesy decyzyjne.

Zdecydowana większość działań informacyjnych realizowana jest w formule projektowej lub wspiera projekty realizowane zgodnie z metodyką PMI, PRINCE2 czy CZP. Dlatego nieodłącznym elementem edukacji Menedżera Procesów Informacyjnych jest zarządzanie projektami.

Kurs Menedżera Procesów Informacyjnych jest bezpłatny.

Uczestnik kursu ma zagwarantowany okresowy dostęp do kursu

http://www.moodle.wojewodzki.co.uk/

oraz długoterminowy do aplikacji dotPrject.

 http://infobrokerstwo.home.pl/dot3/

Płatne są natomiast dwa jednodniowe kursy stacjonarne. Pierwszy – kwalifikacyjny-przygotowujący do kursu oraz drugi – po jego zakończeniu – certyfikujący.

Szczegółowe informacje o kursie: 

w pierwszej kolejności wojewodzki@wojewodzki.pl

58 341 13 84

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.