Koszty uzyskania ochrony własności intelektualnej na terenie RP

METRYCZKA

  •  Nazwa pliku: 2014-03-28 2002_IB850729_v02_KWANT_Marnotrawienie innowacji_ koszty uzyskania ochrony własności intelektualnejna terenie RP
  • Problem: Marnotrawienie innowacji
  • Temat: Koszty uzyskania ochrony własności intelektualnej na terenie RP
  • Słowa klucze: metody komercjalizacji innowacji_własność intelektualna jako zasób przedsiębiorstwa_zarządzanie własnością intelektualną
  • Dla kogo: Zespół odpowiadający za innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa
  • Źródło: P. Kulawczuk, Analiza ryzyk, kosztów i korzyści ochrony własności intelektualnej w rozwoju strategicznym przedsiębiorstwa [w:] Przedsiebiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku, M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Warszawa 2009, s. 60 i 61
  • Autor: Iga Bałos

CYTAT

„Koszty ochrony IP stanowią istotny czynnik decyzyjny w zarządzaniu ryzykiem IP w przedsiębiorstwie. Każda decyzja o poniesieniu określonych kosztów związanych z ochroną IP musi być uzasadniona w tym sensie, że nie warto ponosić kosztów, gdy oczekiwane korzyści (lub ograniczenia ryzyk) nie będą większe lub równe kosztom. To oczywiste założenie staje się bardziej problematyczne w sytuacji, kiedy koszty ochrony trzeba ponosić TERAZ, a z reguły korzyści z ochrony powstają w PRZYSZŁOŚCI. To oczywiste opóźnienie, które występuje niemal zawsze w zarządzaniu własnością intelektualną nie służy podejmowaniu odważnych decyzji w zakresie angażowania się w ochronę IP.”

P. Kulawczuk, Analiza ryzyk, kosztów i korzyści ochrony własności intelektualnej w rozwoju strategicznym przedsiębiorstwa [w:] Przedsiebiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku, M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Warszawa 2009, s. 60 i 61

ASOCJACJE

            Koszty ponoszone w związku z ochroną IP można analizować wedle różnych kategorii. Wskazuje się wśród nich wydatki na opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania własnością intelektualną, postępowania sądowe i pozasądowe, budowę i utrzymanie efektywnego systemu kontroli a także monitoring naruszeń IP. O ile wysokość wymienionych kosztów jest uzależniona od wielu zmiennych, takich jak rozmiar przedsiębiorstwa, zakres ochrony IP oraz nieprzewidywalna sytuacja na rynku, istnieje też pewna grupa kosztów, w której wydatki można oszacować wedle jasnych reguł.

            Najtańsza, pod względem kosztów uzyskania ochrony, jest ochrona przewidziana dla utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Powstaje ona automatycznie w momencie ustalenia utworu i jej istnienie ani zakres nie zależą od spełnienia jakichkolwiek obowiązków administracyjnoprawnych.

            Opłaty związane z rejestracją przedmiotu ochrony własności przemysłowej w Urzędzie Patentowym RP, są przedmiotem regulacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.2.2008 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2008 r., Nr 41, poz. 241). Wysokość podstawowych opłat, dotyczących najważniejszych przedmiotów IP w działalności przedsiębiorstwa:

Wysokość podstawowych opłat
Wysokość podstawowych opłat

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.