Koniec matematyki?

051212_1642_MC590904_v04 Czy obowiązkowa matura z matematyki zwiększy ilość kandydatów na wyższe uczelnie o kierunkach ścisłych?
PROBLEM: Co należy zrobić, żeby zachęcić uczniów do zainteresowania matematyką?
SŁOWA KLUCZE
: matematyka, matura, metody, program
ODBIORCA: Zespół Projektowy – EDUKACJA
CYTAT: „Coraz mniej jest kandydatów na studia na kierunkach technicznych i rektorzy szkół wyższych zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich chcą przywrócenia obowiązkowej matematyki na maturze. Jak wynika z badań Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), polscy uczniowie mają wykute wzory na pamięć, za to nie radzą sobie z rozwiązywaniem zadań wymagających kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia. .” Maciej Goniszewski [cyt: 2005-11-15 ]
ŹRÓDŁO: http://nauka.trojmiasto.pl/news.phtml?id_news=17772 05-11-27
KOMENTARZ do problemu: Nauczanie matematyki powinno uwzględniać zarówno stan matematyki, jako dziedziny wiedzy, jak również jej znaczenie i użyteczność dla każdego człowieka. Ani w jednym, ani w drugim nie można dzisiaj pominąć roli komputerów i informatyki, a technologia informacyjna dodatkowo stwarza nowe możliwości porozumiewania się. http://www.dlaszkoly.pl/mik/num/mik1/mik2_4.htm
 Powinien zmienić się program tego przedmiotu – program matematyki musi być inny niż ten, który dziś realizuje się w szkołach – to ma być sposób myślenia i język opisywania świata, a nie zbiór równań i regułek    W wielu obowiązujących programach nauczania matematyki uwzględniono, iż matematyka: umożliwia twórczy rozwój ucznia, jest bardzo użyteczna i występuje w otaczającym ucznia środowisku, w szczególności, pojawia się w wielu innych dziedzinach szkolnej edukacji, wspierając je i czerpiąc z nich. Ważną kwestią jest , aby ta matematyka była matematyką normalną, matematyką użytkową, której uczeń nie będzie się bał, a która będzie pomagała mu w codziennym życiu.

AUTOR: Maria Ciesiółka
 DATA: 2005-12-12 18:41

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.