Kody kreskowe, a standard zapisu treści

Nazwa  PLIKU: 071230_2123_AA861127_KWANT_v01 standaryzacja zapisu treści_ zapis informacji w postaci kodów_ GS1 DATA BAR
Problem: Jak zapisywać treści, aby spełnić warunek łatwego i szybkiego ich wyszukania?
Słowa klucze: kody kreskowe, GS1 DATA BAR
Temat: Jakie są możliwości standaryzacji zapisu treści dzięki zastosowaniu kodu GS1 DATA BAR?
Dla kogo? Zespół Projektowy Standaryzacji zapisu treści
Na kiedy?: stale_edu
ŹRODŁO : http://www.gs1pl.org/gs1.php?id=146
Autor: Anna Adamczyk ania_kosz_16@wp.pl

CYTAT:,,Dzięki zastosowaniu kodu GS1 DataBar-14 i GS1 DataBar-14 Spiętrzonego od roku 2010 możliwe będzie:

  • identyfikowanie przedmiotów, których nie można oznaczyć istniejącymi liniowymi kodami kreskowymi, ze względu na zbyt małą ilość miejsca na opakowaniu
  • ograniczenie powierzchni kodu kreskowego do wymaganego minimum, a tym samym zyskanie wolnej powierzchni na projekt graficzny opakowania

Dzięki zastosowaniu kodu GS1 DataBar-14 Rozszerzonego i GS1 DataBar-14 Rozszerzonego Spiętrzonego możliwe będzie:

  • zakodowanie większej ilości danych na tej samej powierzchni lub tej samej liczby danych na mniejszej powierzchni, niż obecnie stosowane kody kreskowe EAN/UPC (np. kody EAN-13 czy EAN-8)
  • identyfikowanie poprzez numer GTIN produktów zwykle trudnych do oznakowania, takich jak świeża żywność
  • zapisanie dodatkowo takich informacji jak numer oznaczenie partii produkcyjnej, numer seryjny, data ważności, które umożliwiają realizację wymogów śledzenia ruchu i pochodzenia produktów (traceability)
  • kodowanie towarów o zmiennej ilości – w chwili obecnej istnieją wyłącznie rozwiązania krajowe i wewnętrzne, co w praktyce często powoduje stosowanie indywidualnego podejścia i konieczność dostosowywania się do wewnętrznych numerów sieci handlowych’’  „

SUGESTIE:

/1/ Bibliografia
1. http://www.gs1pl.org/gs1.php?id=146
            30.12.2007r godz. 21.23
2. http://www.koncept-l.pl/index.php?strona=kody_kreskowe.html&xxl=Kody%20kreskowe
       30.12.2007r godz.21.35
/2/ Asocjacje
            Kody kreskowe są bardzo istotnym odkryciem cywilizacji. Zapewniają większą dokładność, niż informacje, które zapisywane są ręcznie. Przyczyniają się do zwiększenia wydajności i usunięcia błędów ludzkich. Odczytywane informacje są bardziej wiarygodne. Dają możliwość bezpośredniego i natychmiastowego przekazu danych do komputera. Pozwalają na kontrolowanie zasobów, monitorowanie różnych transakcji handlowych, przyspieszają procesy związany z rozładowaniem, przeładowaniem czy tez załadowaniem towaru. Każdy dany produkt ma swój określony numer, nie jest możliwe, aby zdarzyło się, że dwa różne produkty mają ten sam zapis. Znajduje on zastosowanie wszędzie tam gdzie należy zidentyfikować dany produkt. Dzięki wprowadzeniu GS1 DATA BAR, kodami kreskowymi oznaczone będą mogły być bardzo małe przedmioty np. fiolki czy blistry z tabletkami, czy też produkty o ,,zmiennej ilości’’ takie jak mięso czy drób. Oznakowane też będą mogły być pojedyncze owoce i warzywa. Wszystko to pozwoli na udoskonalenie systemu kupna i sprzedaży w wielu branżach. Towary, które do tej pory wprowadzone były wciąż ręcznie zyskają swoje kody, co za tym idzie wyeliminowanie błędów przy zapisie ręcznym. GS1 DATA BAR umożliwia również oznakowanie świeżej żywności poprzez umieszczenie na niej numeru serii, partii i daty ważności. Kody te będą mniejszych rozmiarów, co daje więcej przestrzeni na zareklamowanie danego produktu na opakowaniu. (więcej miejsca na grafikę).Z pewnością zastosowanie kodów kreskowych to oszczędność czasu, który jest tak bardzo cenny w dzisiejszej rzeczywistości. Taki zapis informacji znacznie usprawnił życie całemu społeczeństwu. Kiedy do sklepu przychodzi towar, osoba odpowiedzialna za jego odbiór nie musi wprowadzać ręcznie każdego po kolei do systemu, skanuje listę przewozową i towar jest już w bazie .Taki system umożliwia dokonanie wielu operacji na danych produktach(przyjęcie, wydanie, zamiana, zestawienie dzienne, tygodniowe czy miesięczne)wszelkie informacje o towarze możemy mieć w każdej chwili i nie musimy na to długo czekać.
            Rozumując przez analogię: wiedza na dany temat zapisywana jest w różnej formie i różnych miejscach. Raz jest to książka, innym razem opracowanie, artykuł w czasopiśmie lub Internecie. Rozwiązanie danego problemu wymaga wyszukania przesłanek do podjęcia decyzji. Umieszczone są one we wspomnianych książkach, opracowaniach itd. Wyszukane i zapisane w postaci notatek będą bezużyteczne jeśli  nie nadamy im określonego, zawsze takiego samego identyfikatora. Tworzenie kwantów, fiszek – zapisywanie wybranych fragmentów wiedzy w umówiony sposób, przechowywanie ich np. w postaci drzew problemów czy drzew wiedzy zdecydowanie problem ten rozwiązuje. Trudno jest umówić się ze wszystkimi i wszędzie jak mają zapisywać wiedzę. Łatwiej robić to we własnym zakresie, w swojej organizacji.
            Kolejne kroki zmierzające do realizacji owej idei to digitalizacja posiadanych zasobów oraz jej stała kwantyfikacja prowadzona pod kątem aktualnie rozwiązywanych problemów. Organizacją takiego procesu zajmują się służby infobrokerskie (Infobrokerstwo systemowe).           

ZADANIA:

            Proszę przygotować plan działań własnej organizacji w zakresie dygitalizacji posiadanych zasobów wiedzy oraz infobrokerskiego wsparcia aktualnie rozwiązywanych problemów.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.