Jak zyskać na zatrudnieniu kobiet?

080610_1105_MK590530_v01 Jak zyskać na zatrudnieniu kobiet?
PROBLEM:_Jak zyskać na zatrudnieniu kobiet?

SŁOWA KLUCZE:_telepraca_równość szans_zatrudnienie kobiet

ODBIORCA: ZP praca na odległość

CYTAT:  "Warto zachęcać kobiety do obejmowania stanowisk kierowniczych i zakładania własnych firm, ponieważ są dobrymi szefami i zarządzają w sposób partnerski" – uważa Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. Nie można jednak zapominać, że płeć piękna – choć formalnie równoprawna – w rzeczywistości w swej pracy zawodowej boryka się z wieloma problemami. Nie wszystkie kobiety, które chcą – mogą pracować. Dlatego KPP zwraca uwagę na potrzebę promowania telepracy i innych elastycznych form zatrudnienia.

 (…) Problemy kobiet na rynku pracy bardzo często mają swoje źródło w tradycyjnych poglądach na ich rolę w rodzinie i w negatywnych stereotypach, związanych z ich pracą zawodową. Istnieje przekonanie, że kobiety nie muszą pracować zawodowo, gdyż posiadają alternatywne źródła utrzymania, nie muszą również wiele zarabiać. Najczęściej tym alternatywnym źródłem jest „mąż”, gdyż to do niego – według tradycji – należy obowiązek utrzymania domu. Zdaniem KPP wyzwaniem pozostaje zmiana stereotypów i wizerunku kobiet – pracowników, oraz wzmocnienie przekonania u samych kobiet, że są dobrymi pracownikami i przełożonymi. Panie często mają niską samoocenę i mało wiary we własne umiejętności; wiele za to wątpliwości: czy sprawdzą się w pracy i czy sprostają wyzwaniom. Niewątpliwie przeszkodą w dostępie kobiet do rynku pracy jest postrzeganie w społeczeństwie pewnych zawodów jako „typowo męskich”. Rozwój nowych technologii i potęgujące się zapotrzebowanie na nowe usługi są szansą na tworzenie takich zawodów, które w świadomości społecznej nie będą profilowane według płci.

(…) W opinii ekspertów, niezbędna jest więc popularyzacja takich form zatrudnienia, jak: praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca czy praca tymczasowa. Konieczne są ułatwienia w korzystaniu ze żłobków, przedszkoli i zajęć pozalekcyjnych, poprzez odpowiednie skorelowanie godzin ich funkcjonowania z czasem pracy rodziców; stworzenie systemu zachęt dla pracodawców zainteresowanych tworzeniem przedszkoli przyzakładowych. Duże możliwości wspierania kobiet otwierają się dzięki funduszom z Europejskiego Funduszu Społecznego – ważne jednak, by w ich właściwym wykorzystywaniu aktywny udział brały Urzędy Pracy.

Należy jednak odnotować pozytywny fakt, że coraz więcej kobiet dobrze radzi sobie na rynku pracy, między innymi, zajmując kluczowe stanowiska. Pracodawcy zatrudniają je nie tylko ze względu na osobowość i otwarty umysł, ale także ze względu na ich umiejętności dostosowywania się do zmian i chęć poszerzania wiedzy. Wśród zawodów zdominowanych przez kobiety można wymienić stanowiska administracyjno-biurowe oraz te związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W tych zawodach zmysł organizacyjny i tzw. miękkie umiejętności – jak komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość na innych oraz zdolność do zawierania kompromisów – są bardzo cenione i przydatne. Dobrym sygnałem jest również to, że kobiety coraz bardziej zainteresowane są podejmowaniem własnej działalności gospodarczej.
 ŹRÓDŁO:  Anam R., Problemy i szanse kobiet na rynku pracy. http://www.egospodarka.pl/ 29051,Problemy-i-szanse-kobiet-na-rynku-pracy,1,11,1.html 2008.06.10   09:50

KOMENTARZ do problemu:Zatrudnić kobietę? Nie, dziękuję! Wydawać by się mogło, że pracodawcy powinno zależeć na pracowniku wykształconym, zainteresowanym podnoszeniem swych kwalifikacji, dobrze zorganizowanym, umiejącym przystosować się do każdej sytuacji. Paradoksalnie, tak właśnie nie jest. Jeśli nawet kobiety są już zatrudnione, to zarabiają przeciętnie ok. 15% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Nadal uważa się je za swego rodzaju „balast” dla firmy. Dlaczego? Bo jest młoda, więc zaraz wyjdzie za mąż, urodzi dziecko – może więcej, będzie chodziła na zwolnienia z powodu choroby dziecka, bo… można by mnożyć powody, które wg pracodawców je dyskwalifikują jako pracowników. A przecież wcale tak nie musi być. TELEPRACA. Wystarczy odważniej podejść do nowej (u nas, gdyż na świecie sprawdza się od dawna) formy zatrudnienia młodych kobiet, zresztą nie tylko ich. Telepraca, czyli praca poza siedzibą firmy, jest rozwiązaniem również dla osób niepełnosprawnych, sprawujących opiekę nad chorymi członkami rodziny, dla osób mieszkających w pewnym oddaleniu od miejsca pracy (także na wsi), wreszcie dla osób – zwłaszcza kobiet – po pięćdziesiątym roku życia Taka forma zatrudnienia może być także opłacalna dla pracodawcy, gdyż zaoszczędzi na powierzchniach biurowych i na opłatach z tym związanych, łatwiejsza rekrutacja, brak poniesionych kosztów na przeszkolenie, prawo do ulg podatkowych, a także w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej PFRON dofinansuje utworzenie miejsca pracy. Jest jednak jeden warunek: pracownik pracujący na zasadach telepracy ma mieć zapewniony taki sam dostęp do szkoleń, awansów, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, oraz nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czyli krótko mówiąc – powinien być traktowany na równi z innymi pracownikami. 16 października 2007 roku weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy regulujące zatrudnienie pracowników w formie telepracy. Prawo już jest, reszta zależeć będzie od pracodawców.
AUTOR: Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

 


Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.