Jak zwiększyć konkurencyjność firm?

090108_2010_MK590530_v01_Systemy informacyjne w firmie.

PROBLEM:_Jak zwiększyć konkurencyjność firm?
SŁOWA KLUCZE:_informacja_systemy informacyjne_konkurencyjność firm

ODBIORCA: ZP

CYTAT:

Efektywne funkcjonowanie niemalże wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego będzie w coraz większym stopniu zależeć od ich sprawnej obsługi informacyjnej.

Systemy informacyjne stanowią niezbędny składnik podstawowej infrastruktury cywilizacyjnej, koniecznej do podejmowania efektywnych działań w sferze gospodarki, usług publicznych czy kontaktów międzyludzkich. Na równi z innymi elementami infrastruktury niezbędnej dla osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, takimi jak sieć dróg, połączeń kolejowych i lotniczych, szkół, uczelni, instytucji obsługi mieszkańców itp. wpływają w decydujący sposób na możliwości osiągnięcia rynkowej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorców i zapewnienia wysokiego komfortu życia mieszkańcom. Jednocześnie, same w sobie w coraz większym zakresie zaczynają stanowić podstawowy element przewagi konkurencyjnej i wyznacznik jakości życia.(…)

Zapewnienie użyteczności i funkcjonalności (w tym łatwej, przyjaznej obsługi) systemów informacyjnych będzie jednym z najważniejszych wyzwań dla ich twórców. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na prace badawczo-naukowe związane z organizacją zasobów informacyjnych (architektura informacji, klasyfikacja zasobów, archiwizacja), zarządzaniem wiedzą, ergonomią systemów informacyjnych (interfejsy, nawigowanie itp.). Coraz większego znaczenia będą nabierały badania nad systemami wyszukiwania i udostępniania informacji – funkcjonujące obecnie, powszechnie dostępne narzędzia wyszukiwawcze (jak np. wyszukiwarki internetowe) nie zaspokajają wszystkich potrzeb informacyjnych użytkowników. (…)

Wzrastać będzie rola automatycznych systemów informacyjnych, które w sposób automatyczny gromadzą, przetwarzają (według zadanych algorytmów) oraz udostępniają informacje.(…)

W wyniku stosowania na skalę powszechną, we wszystkich niemalże dziedzinach życia, narzędzi i rozwiązań informatycznych oraz złożonych systemów informacyjnych, rosnąć będzie ilość informacji gromadzonej w postaci cyfrowej. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, to postawy te mogą się w najbliższych latach jeszcze bardziej nasilać. A to nie będzie wróżyło dobrze rozwojowi potencjału społecznego i intelektualnego naszego społeczeństwa. (…)

Poważną przeszkodą w upowszechnianiu się zaawansowanych zastosowań rozwiązań teleinformatycznych i rozwoju systemów informacyjnych mogą być także postawy społeczne. Barierą w korzystaniu z Internetu w wielu wypadkach nie jest dzisiaj brak możliwości podłączenia się czy brak środków na zakup komputera, lecz brak potrzeby korzystania, brak świadomości korzyści wynikających z dostępu do sieciowych systemów informacyjnych.(…)

KOMENTARZ:

Informacja będąca krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy, właściwie wykorzystana przez przedsiębiorstwo, decyduje o jego przewadze konkurencyjnej. Systemy informacyjne czyli przyjęte procedury do gromadzenia, przechowywania i rozpowszechniania informacji mają na celu wspomaganie procesu decyzyjnego a wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego na trafniejszym podejmowaniu we właściwym momencie. Dlatego też dobór odpowiedniego systemu informacyjnego powinien być zawsze powiązany ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, od ilości informacji pozyskiwanej z zewnątrz, tworzonej wewnątrz firmy (organizacji), przetwarzanej i rozpowszechnianej wśród pracowników firmy. Tworzone informacje muszą być sprawdzone pod względem użyteczności dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Właściwe gromadzenie informacji bez powielania już wykonanych działań, odpowiednie ich wykorzystanie, przetwarzanie i stosowanie w praktyce oraz jakość samej informacji wpływają na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Umiejętność wykorzystywania tak tworzonej wiedzy decyduje o nowoczesności i kulturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa mającej swe odbicie np. w dzieleniu się wiedzą przez pracowników. Wszystkie te działania powiązane z celem biznesowym w sposób zasadniczy wpływają na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa, gdyż wiedza wykorzystywana staje się bardziej wartościowa, a jej zasoby, wzbogacone praktycznymi doświadczeniami pracowników, wzrastają w sposób naturalny.

 

ŹRÓDŁO:  Gontarz A., Informacje jak powietrze. http://www.computerworld.pl/artykuly/60256/Informacje.jak.powietrze.html  [dostęp 2009-01-08]

AUTOR:  Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.