Jak zarządzać by wygrać projekt

2007-03-14 23:29_ML800427_v01 _Misja projekt 

SŁOWA KLUCZE: _ przyszłość, wiedza, rozwój, zasoby ludzkie, zarządzanie, projekt,  sukces

TEMAT: _   Misja projektu przyszłością współczesnego rynku

PROBLEM: _ Jak zarządzać by „wygrać” projekt

ODBIORCA: _ ZP Zespół Projektowy, Dyrektorzy zarządzający firmą

 

 

 

CYTAT: „Ten, kto nie podejmie wyzwania i nie przystosuje swojej firmy do pracy projektowej, ma niewielkie szanse przetrwania na coraz bardziej konkurencyjnym, globalnym rynku (…)przejście na zarządzanie przez projekty jest wręcz koniecznością. Skąd tak zdecydowana diagnoza? Jest kilka tego przyczyn. Pierwsza to wciąż rosnące wymagania klientów, którzy oczekują zindywidualizowanych produktów i usług, dopasowanych do ich konkretnych potrzeb. Po drugie, nieustannie rosnące możliwości techniczne przedsiębiorstw i związana z tym mordercza walka konkurencyjna. No i wreszcie trzecia sprawa – przejście na projekty po prostu się opłaca. Oznacza bowiem zmniejszenie kosztów realizacji przedsięwzięć m. in. przez lepsze wykorzystanie zasobów oraz minimalizację ryzyka, przy jednoczesnym skróceniu czasu wykonania zadania i zapewnienie produktom najwyższej jakości. W zarządzaniu projektem zadanie do wykonania bierze się pod lupę. Rozpatruje się precyzyjnie: czas, finanse, jakość, ryzyko projektu, kolejność wykonywanych zadań, czy stopień osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych. Taką wielowymiarową obserwację i kontrolę umożliwia zespół projektowy, czuwający nad powodzeniem misji, w skład którego wchodzą specjaliści różnych dziedzin.” 

ŹRÓDŁO : http://pmc.edu.pl/blog/2007/01/29/misja-projekt/#more-7

 

 

 

KOMENTARZ do problemu:_ Współczesne realia skłaniają dyrektorów zarządzających firmą na wyjście naprzeciw zmianom występującym na współczesnym  rynku, tzn. przestawienie firmy  na zarządzanie projektem.  Jest to kierunek coraz bardziej „modny”, co uwidacznia się w mnogości ofert szkoleń, kursów, studiów z tego zakresu na rynku. Ale moda to jedno, a potrzeba stworzenia realnego i konkretnego  systemu zarządzania projektem to drugie.  Na sukces projektu  składa się wiele różnych czynników. Moim zdaniem najważniejszym z nich jest zespół projektowy, a zwłaszcza osoba kierownika projektu, który  oprócz wiedzy typowo merytorycznej, bardzo szeroko rozumianej, powinien również posiadać  wiele walorów komunikacyjnych, interpersonalnych niezbędnych do pracy  z ludźmi. Sukces projektu to sukces wszystkich którzy współtworzą i współrealizują projekt.  Myślę że doświadczenia w zarządzaniu projektami powoli, ale „stworzą” pewne „złote zasady” w skutecznym zarządzaniu projektami. 

 

AUTOR: Marta Litwińczuk

 

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.