Jak zapisywać i zarządzać informacjami?

2007-03-09 08:36_ES770620_v01 _ KWANT_ Metoda Mind Mappingu – nowoczesna metoda zapisu

i zarządzania informacjami

SŁOWA KLUCZE: _ informacje_zarządzanie informacjami_metody_Mind Mapping

TEMAT: Skuteczne zarządzanie informacją, czyli równowaga pomiędzy logiką a wyobraźnią

PROBLEM: _ Jak zapisywać i zarządzać informacjami?

ODBIORCA: _ Społeczeństwo informacyjne

 

CYTAT:

„.(…)Mind Mapping, czyli opracowana w 1972 roku przez brytyjskiego naukowca Tony’ego Buzana, technika strukturalnego zapisu informacji, będąca jednocześnie nowoczesną metodą pracy, zarządzania i uczenia się, polegającą na tworzeniu tzw. map myśli (mind maps). W ich centrum umieszcza się zawsze podstawowy koncept, czyli główny rysunek, zagadnienie lub pomysł. Od niego odchodzą promieniście pozostałe gałęzie, prezentujące (najczęściej za pomocą słów-kluczy) bardziej szczegółowe kwestie. Całość w celu łatwiejszego zapamiętania urozmaica się kolorami (zwykle trzema lub czterema) i symbolami (dowolna ilość). Jak łatwo zauważyć, sporządzenie prawidłowej mapy myśli wymaga zaangażowania zarówno wyobraźni, jak i zdolności logicznych. Struktura mapy myśli opiera się na pojęciach kluczowych, uwidaczniając dzięki temu od razu istotę całego zagadnienia. Równocześnie pokazuje zachodzące pomiędzy poszczególnymi wątkami danego tematu związki, relacje i zależności. Od razu też grupuje je w tematyczne podzbiory. Patrząc na mapę myśli, mamy zatem łatwy do zapamiętania całościowy obraz problemu, z dodatkowym wypunktowaniem jego najważniejszych elementów. W przeciwieństwie do tradycyjnych notatek, robionych niejednokrotnie w sposób mechaniczny, informacje zapisywane w formie mapy myśli od razu przepuszczamy przez filtr własnych skojarzeń, przemyśleń i doświadczeń, wyciągamy z nich wnioski, odrzucamy dygresje, wychwytujemy najważniejsze kwestie. (…)”   

ŹRÓDŁO : http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=9&id=139

 

 

KOMENTARZ do problemu:_ W gospodarce opartej na wiedzy zasadniczym zasobem staje się informacja i sposób jej wykorzystania. W dobie społeczeństwa informacyjnego „zalewani”  jesteśmy olbrzymią ilością informacji, którą należy selekcjonować, grupować, przetwarzać i odpowiednio wykorzystywać.  Mind Mapping – „mapy myśli” jest to metoda porządkująca i systematyzująca informacje, pozwalająca na stworzenie przejrzystego całościowego obrazu zagadnienia, przedsięwzięcia, projektu, problemu itp. Dotychczas wykorzystywane sposoby przechowywania informacji (notatki, wydruki) nie przedstawiają w sposób czytelny całości naszego zagadnienia. Mapy myśli pozwalają nam skupiać się nie tylko na głównym naszym zagadnieniu, który jest centralnym punktem obrazu, ale także na jego częściach składowych, które ujmowane są w postaci rozchodzących się rozgałęzień. Wszystko zapisywane jest czytelnie, hasłowo. Taki sposób prezentacji wpływa na szybsze zapamiętywanie i kojarzenie informacji. Jest to metoda, która pobudza kreatywność i twórcze myślenie. Dzięki niej śledzimy wszystkie elementy danego zagadnienia nie narażając się na przeoczenie istotnych kwestii. Taki sposób prezentacji zmusza do dokonywania dogłębnej analizy nie tylko samego zagadnienia ale i poszczególnych jego powiązań. Metoda Mind Mappingu jest więc nowoczesną techniką zapisu i zarządzania informacją, która może być z powodzeniem wykorzystywana w wielu dziedzinach. Może być  narzędziem wspomagającym: zarządzanie projektami, opracowywanie strategii, tworzenie dokumentacji, prowadzenie szkoleń, prezentacji itp.    

AUTOR:  Ewa Strzelecka  e_strzelecka@interia.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.