Jak zaoszczędzić na administracji?

  • 080609_2210_MK590530_v01
  • PROBLEM:_ Jak zaoszczędzić na administracji?
  • SŁOWA KLUCZE:_e-administracja_społeczeństwo informacyjne
  • ODBIORCA: ZP e-administracja

CYTAT:‘Uruchomienie e-administracji w Polsce wydaje się przerastać możliwości każdego rządu, także obecnego. Ciągłe opóźnienia w uruchamianiu kolejnych usług, a także brak zaufania do elektronicznej komunikacji skazują miliony Polaków na ciągłe stanie w kolejkach w urzędach.

Od 1 maja wszystkie urzędy mają obowiązek przyjmowania wniosków i dokumentów drogą elektroniczną. Niestety – nie po raz pierwszy administracja nie jest do tego przygotowana. Opóźnienie w uruchomieniu usługi ponosi, zdaniem ekspertów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

(…) Jeśli jednak nawet Centralne Repozytorium Wzorów Pism powstanie, korzystanie z niego będzie ograniczone do bardzo wąskiej grupy posiadaczy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Zdecydowana większość obywateli ich nie posiada ze względu na koszty oraz niską użyteczność.

Nie tylko jednak administracja rządowa nie jest przygotowana do elektronicznej obsługi obywateli. Gotowe nie są także samorządy i ich instytucje, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie możliwości korzystania z usług oferowanych przez komercyjne podmioty ograniczone są najczęściej przez pieniądze. (…)

Kolejne opóźnienia w informatyzacji kraju oddalają Polskę coraz bardziej od liderów w dziedzinie e-administracji, jak kraje skandynawskie czy Estonia. Dopóki nie będzie można większości spraw urzędowych załatwić bez konieczności ruszania się sprzed komputera i wydawania setek złotych na elektroniczne podpisy kwalifikowane, dopóty nie ma co marzyć o zmniejszeniu kosztów funkcjonowania państwa czy spełnieniu wyborczej obietnicy stworzenia „przyjaznego państwa”.

KOMENTARZ do problemu: Słabo rozwinięta infrastruktura, mająca wpływ na stan dostępu społeczeństwa do sieci oraz relatywnie wysokie koszty korzystania z Internetu jest jednym z głównych problemów opóźniających wdrożenie e-administracji w Polsce. Brak środków na jej rozwój – z uwagi na 15 mld zł w ramach dotacji UE na informatyzację – nie powinien już być najważniejszym hamulcem w budowie odpowiedniej infrastruktury oraz zaplecza techniczno-informatycznego a także w podwyższaniu kwalifikacji pracowników administracji państwowej.

Koszty choć niezwykle wysokie, to jednak zwrócą się szybko. Korzyści wynikające z możliwości świadczenia usług e-administracji są powszechnie znane, a główne z nich to bardziej transparentne procesy komunikacji z klientami, większa automatyzacja, standaryzacja i uproszczenie procedur a przez to zmniejszenie obciążenia administracyjnego, możliwość organizowania przetargów on-line, przynoszących miliardowe oszczędności w skali kraju. Efektywne i sukcesywne wdrożenie systemu obiegu informacji i dokumentów w jednostce administracyjnej, a tym samym zamiana usług publicznych na e-usługi (m.in.  udostępnienie dokumentów do pobrania, złożenie pisma oraz monitorowanie przebiegu sprawy urzędowej przez obywatela) spowoduje zwiększenie zadowolenia obywatela z obsługi. Jednakże kompleksowy i bezpieczny kontakt obywatela z urzędem będzie możliwa po dostosowaniu działalności w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych związanych z postanowieniami ustawy o podpisie elektronicznym przez administracje publiczną.

Ogólnie można rzec, iż e-administracja jest zdecydowanie szybsza, tańsza i lepsza. Poza ewidentnymi korzyściami ekonomicznymi, dzięki komunikacji elektronicznej oszczędzamy papier i dbamy o nasze środowisko.

Jak wielkie jest w naszym społeczeństwie zapotrzebowanie na e-administrację, niech świadczy ankieta przeprowadzona na portalu www.cyfrowyurzad.pl (http://www.cyfrowyurzad.pl/administracja_samorzadowa/  2008.06.09 14:20). Na pytanie Czy chciałbyś, aby urząd w Twoim miejscu zamieszkania świadczył usługi drogą elektroniczną?” – za opowiedziało się aż 93%, przeciw było 5% a jedynie 2% odpowiedziało, nie wie.

Natomiast w sondzie Czy Polsce uda się wreszcie zbudować e-administrację z prawdziwego zdarzenia? spośród 127 głosów udzielających odpowiedzi tylko 4.7% odpowiedziało: Tak, niedługo, 32.3% – Nie ma szans. Mimo ogólnego sceptycyzmu aż 63% wierzy, że Tak, ale potrzeba na to dużo czasu. (http://di.com.pl/news/

20726,1,0,E-administracja_wciaz_glownie_na_papierze.html 2008.06.09  17:50)

ŹRÓDŁO:  Chudziński Michał: E-administracja wciąż głównie na papierze. http://di.com.pl/news/20726,1,0,E-administracja_wciaz_glownie_na_papierze.html 2008.06.09    12:50

AUTOR: Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.