Jak założyć polską firmę w Danii?

080225_11:28_MK590530_v01_Jak założyć polską firmę w Danii?

PROBLEM:_Zakładanie polskiej firmy w Danii.
SŁOWA KLUCZE: przedsiębiorczość w Danii, zakładanie firmy, wsparcie państwa dla przedsiębiorców,

ODBIORCA: ZP Zarządzanie wiedzą

CYTAT:

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą działać na rynku duńskim, mogą skorzystać z pomocy urzędników przy otwieraniu biznesu. Jednak system podatkowy jest skomplikowany, a stawki podatkowe dużo wyższe niż w Polsce.

Dania oferuje duży poziom pewności i stabilności systemu prawnego dla przedsiębiorców. Szymon Czerwiński, konsultant w Accreo Taxand, wyjaśnia, że Dania jest również jednym z tych państw europejskich, które w najpełniejszym stopniu realizują zasady liberalizmu gospodarczego w ramach wolnego rynku i nie stawiają przed inwestorami zagranicznymi większych ograniczeń w prowadzeniu działalności. (…)

Polscy przedsiębiorcy rozważający ekspansję na rynku duńskim mogą skorzystać nie tylko z pomocy duńskiej administracji, lecz także ze wsparcia organizacji Invest in Denmark, udzielającej szczegółowych informacji niezbędnych zagranicznym inwestorom.

(…) angażując się w działalność na obszarach zagrożonych bezrobociem, czy w branżach służących rozwojowi nowych technologii, można liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa w postaci korzystnych warunków kredytowych i gwarancji rządowych. (…)”

ŹRÓDŁO : Matyszewska Ewa: W Danii urzędnicy pomagają założyć firmę. http://www.gazetaprawna.pl/poradnik_emigranta/?dok=2126.130.0.39.8.1.0.1.htm 25.02.08 11:28

KOMENTARZ do problemu:

 

Dzięki akcesji Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy mają pełne prawo do zakładania firm lub ich oddziałów w krajach członkowskich. Z reguły rozpoczynanie działalności gospodarczej w innych krajach unijnych jest dużo łatwiejsze niż w Polsce, a już na pewno mniej uciążliwe a atmosfera dla przedsiębiorców bardziej przyjazna. Dania jest krajem, w którym formalności związane z założeniem przedsiębiorstwa należą do najmniej uciążliwych na świecie. Rejestracja firmy zajmuje mało czasu i nie jest związana z żadnymi opłatami administracyjnymi. Ta przyjazna atmosfera dla zagranicznych przedsiębiorców przejawia się w przejrzystych przepisach regulujących działalność gospodarczą oraz bardzo dobrze rozwiniętą usługę informacyjną dotyczącą inwestycji w Danii (zajmuje się tym wspomniana organizacja http://www.investindk.dk)

Duńska polityka proinwestycyjna przewiduje korzystne dla inwestorów prywatnych ułatwienia, oznaczające raczej zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w specyficznych regionach i rodzajach działalności, aniżeli będące udogodnieniami o ogólnym charakterze. Wsparcie regionalne ma zastosowanie na obszarach o wysokim bezrobociu, zaś wsparcie określonych rodzajów działalności odnosi się do produkcji proeksportowej oraz inwestycji służących rozwojowi technologicznemu. Z uwagi na obowiązującą regułę, iż działalność gospodarcza musi opierać się na zdrowych zasadach ekonomicznych, większość ułatwień dla inwestorów prywatnych jest pomocą finansową w formie korzystnych warunków kredytowych i udzielanych gwarancji rządowych.

Nasza administracja w końcu będzie musiała korzystać z doświadczeń innych krajów europejskich, do których nie tylko wyjeżdża coraz więcej naszych przedsiębiorców ale także coraz śmielej zaczynają „zaglądać” przedsiębiorcy zagraniczni. Wydaje się, że nowoczesna administracja, do której przecież dąży obecny rząd powinna korzystać ze wsparcia infobrokerstwa – zwłaszcza infobrokerstwa systemowego, dzięki czemu uzyskiwałaby pogłębiona wiedzę na temat funkcjonowania swych odpowiedników w UE, sposobów na kompetentne i jednocześnie przyjazne obsługiwanie przedsiębiorców a także informowanie ich o możliwościach inwestycyjnych w naszym kraju. Z pewnością taka forma działania polskiej administracji byłaby zachętą do pozostawania i rozwoju polskich firm w kraju

 

AUTOR: Maria Kamińska kaminska.maria@onet.eu

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.