Jak stworzyć KWANTA? Infobroker w akcji.

 • 051129_2140_TW480302_v01 [ rok] [miesiąc] [dzień]_[godzina] [minuty]_[IMIĘ] [NAZWISKO] [rok urodzenia] [miesiąc] [dzień urodz.]_[wersja numer]
 • PROBLEM:_ [Nazwa problemu]
 • SŁOWA KLUCZE: [słowa identyfikujące problem]
 • ODBIORCA: [zespół rozwiązujący problem]
 • CYTAT: „[cytowana treść pozostająca w zawiązku z problemem] „
 • ŹRÓDŁO : [dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować źródło cytowanej treści]
 • KOMENTARZ do problemu: [nasze rozumienie związku cytowanej treści z problemem]

AUTOR: Tadeusz Wojewódzki   [ nazwisko Autora – z hiperłączem]

 • 051129_2140_TW480302_v01 Jak określać poziom znajomości obsługi komputera?
 • PROBLEM: Coraz częściej słyszy się o tym, że pracownik bez znajomości podstaw obsługi komputera – nie ma szans zatrudniania. Co oznaczają w praktyce komputerowe kompetencje? Czy istnieje jakaś zobiektywizowana metoda określająca minimum wiedzy tym zakresie? Problem: Określanie poziomu kompetencji komputerowych pracownika.
 • SŁOWA KLUCZE: komputer, znajomość komputera, wiedza pracownika, administracja publiczna w Danii, e-administracja,
 • ODBIORCA: ZP Oceniający wiedzę informatyczną pracownika
 • CYTAT:” Powstała nowa wersja „PC-driver’s license” dla urzędników celem lepszego przygotowania pracowników sektora publicznego dla eAdministracji. Nazywana „DO-IT” (Det Offentlige IT-kompetencebevis, or the ‘Public IT-Competence Proof’ – „Państwowy Dowód IT-Kompetencji”, nowe e-administracyjne „prawo jazdy”) pomoże organizacjom sektora publicznego w uzyskaniu pewności, że ich pracownicy posiadają podstawowe umiejętności niezbędne dla świadczenia duńskim obywatelom usług publicznych w cyfrowej erze informacyjnej. Licencja dotyczyć będzie zarówno „twardych”, jak i „miękkich” umiejętności. Tzw. „twarde” umiejętności są głównie związane z używaniem aplikacji, natomiast „miękkie” dotyczą wiedzy o komunikacji i e-administracji, zasadach bezpieczeństwa informatycznego, przechowywania dokumentów oraz świadczenia usług obywatelom. Nie tyle chodzi tu o uzupełnienie wiedzy technologicznej, co o lepsze zrozumienie przez urzędników administracji publicznej zadań i procedur e-Administracji.

Aby otrzymać licencję, urzędnicy muszą zdać cztery obowiązkowe egzaminy i pięć dodatkowych. Testy obowiązkowe dotyczą edytorów tekstów, zagadnień związanych z internetem i pocztą internetową oraz e-administracji. Jako dodatkowe egzaminy, każdy urzędnik będzie mógł wybrać i zdawać wybrane przez siebie, z takich tematów jak „bazy danych” czy też „projekty informatyczne„. W październiku zostały uruchomione szkolenia przygotowujące do egzaminów obowiązkowych. Wdrożenie ich w życie zaplanowno do końca 2005 r. Żywi się nadzieję, że większość organizacji sektora publicznego rozpocznie ich wdrażanie w 2006 roku. „Dostarczycielem” kursów będzie Narodowa Agencja Zatrudnienia (National Employment Agency) oraz inne jednostki, takie jak szkoły świadczące kursy komercyjne, instytuty technologiczne czy szkoły prywatne.

Powołaniem do życia licencji zajmuje się duńskie Centrum ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich i Jakości Zarządzania (Danish Centre for Development of Human Resources and Quality Management (SCKK), wspólnie z grupą ekspertów z Ministerstwa Nauki, Technologii i Innowacji, Ministerstwa Finansów oraz Digital Taskforce (jest to 20-osobowa jednostka ulokowana w strukturach Ministerstwa Finansów Danii, zajmująca się kooperacją i koordynacją procesów cyfrowych zachodzącymi pomiędzy różnymi poziomami sektora publicznego – przypisek tłumaczki).

Tłumaczenie: Krystyna Arciszewska”

ŹRÓDŁO : http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=2448&Itemid=       2005-12-01 18:32

KOMENTARZ do problemu: W Polsce znany jest ECDL- Europejski Certyfikat umiejętności Komputerowych (Europa Computer Driving Licence). Certyfikat ten zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie, jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Certyfikat uznany jest  na terenie całej Unii Europejskiej. /Źródło: www.ecdl.com.pl /. Praktyczne określenie poziomu kompetencji komputerowych w oparciu o wymogi ECDL- a jest ułożone w ścisłe procedury. Gwarantuje to porównywalność wyników oraz unifikację kompetencji, skalowanie wymogów itd. Tak więc w naszych warunkach ECDL jest szansą na zobiektywizowane określanie kompetencji komputerowych pracownika. Wzorując się na duńskim przykładzie można odnieść te doświadczenia do administracji publicznej, ale zakres zastosowań ECDL jest znacznie szerszy i obejmuje administrację w organizacji (przedsiębiorczość, organizacje polityczne itd.)

AUTOR:Tadeusz Wojewódzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.