Jak skorzystać z dofinansowania na e-usługi?

080615_1905_MK590530_v01­ Jak skorzystać z dofinansowania na e-usługi?
PROBLEM: Jak skorzystać z dofinansowania na e-usługi?

SŁOWA KLUCZE: e-usługi, dotacje unijne
ODBIORCA
: ZP e-usługi

CYTAT:

Będą dodatkowe środki dla przedsiębiorców na tworzenie usług i produktów cyfrowych oraz elektronicznych systemów wymiany informacji.

 

Coraz częściej, szczególnie wśród młodych osób, można spotkać się z twierdzeniem, że to, czego nie ma w Internecie, po prostu nie istnieje. Chociaż rzeczywistość nie wygląda jeszcze tak strasznie, to trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że współczesne firmy muszą aktywnie działać w sieci.

Posiadanie własnej strony internetowej jest już standardem, a właściwie pewnym minimum. Trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które w dłuższej perspektywie ma szansę na rozwój i przetrwanie na współczesnym rynku, nie dysponując taką stroną.

Jednak wkrótce może się okazać, że dysponowanie stroną, która służy wyłącznie do reklamy i zaprezentowania firmy oraz jej produktów/usług, może być niewystarczające. W wielu przypadkach odbiorcy chcą mieć dostęp do produktów bez wychodzenia z domu. Natomiast to może zapewnić tylko świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Podążać e-drogą

Na szczęście na rozwój usług internetowych nowo powstałe firmy mogą uzyskać wsparcie. Przewiduje je projekt rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej.

Ze wsparcia jednak będą mogły skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa zaliczane do sektora mikro- i małych firm. Drugim warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest funkcjonowanie na rynku krócej niż rok. Dłuższa historia wyklucza w tym przypadku ze wsparcia. Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia pomoc może być przyznana na stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych drogą elektroniczną (e-usługi) oraz wytwarzanie produktów cyfrowych, niezbędnych do ich świadczenia.

Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro. (…)

 

Sklep w Internecie

Jednym z możliwych do realizacji projektów jest założenie sklepu internetowego. Jednak pod warunkiem, że za pomocą stworzonego serwisu będą świadczone usługi drogą elektroniczną (np. transakcje on-line). Wszystko, co potrzebne do jego uruchomienia, może zostać w dużej części sfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa. (…)

Przykładowo do tzw. wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone te poniesione na zakup:

wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej;

       sprzętu elektronicznego;

       usług prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych (w szczególności zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych);

       usług pomocniczych (transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych);

       usług księgowych, prawnych, eksperckich i doradczych;

       materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

 

Ponadto w budżecie projektu mogą być umieszczone wydatki związane z najmem i eksploatacją pomieszczeń (przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie, przy czym nie może on przekraczać dwóch lat).

 

Business-to-Business

To samo rozporządzenie przewiduje również wsparcie dla rozwoju elektronicznego biznesu typu B2B (Business-to-Business). Jego celem jest inspirowanie wspólnych przedsięwzięć niezależnych firm prowadzonych w formie elektronicznej. (…)
Dotacja, o jaką mogą się ubiegać, zależy od ich wielkości oraz miejsca realizacji inwestycji i może wynieść od 40 do 70 proc. poniesionych tzw. wydatków kwalifikowanych. Niezależnie od tego minimalna wartość wsparcia musi wynieść 20 tys. zł, a maksymalna nie może przekroczyć 2 mln zł. (…)
Tylko w grupie

Aby skorzystać z dotacji przewidzianej w działaniu 8.2, firma musi nawiązać współpracę z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Musi ona zostać potwierdzona umową. Istotne jest to, że nie ma wymogu, aby również te przedsiębiorstwa należały do sektora MSP. Współpracę w zakresie automatycznej wymiany informacji można zatem prowadzić z dużą firmą.
Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia zarówno o charakterze technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym. Muszą one prowadzić do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.
Co to oznacza? Typowy projekt może obejmować wdrażanie nowych lub integrację już istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw albo wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Wydatkami kwalifikowanymi, czyli tymi, o refundację których można się ubiegać, są wydatki niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio związane z jego realizacją. Co istotne, mogą one być poniesione dopiero po dniu uzyskania od instytucji przyjmującej wniosek potwierdzenia (drogą elektroniczną lub pisemną), że projekt kwalifikuje się do wsparcia.

ŹRÓDŁO:  Kołtuniak M., Będzie wsparcie finansowe dla rynku e-usług. http://www.rp.pl/artykul/120551.html      2008.06.15   18:10

 KOMENTARZ do problemu:

Gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych stworzył ogromną szansę dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać nowe metody przetwarzania informacji w swoich dziedzinach. W dobie społeczeństwa informacyjnego dostęp oraz możliwość załatwiania wszystkich spraw przez Internet, e-usługi mają szerokie pole do działania. Ogólnoświatowe spowolnienie gospodarki sprawia, że portfele konsumentów zaczynają chudnąć, co musi prowadzić do szukania sposobów na oszczędzanie. Internet daje taką możliwość dzięki szybkiemu porównywaniu cen. Poza tym klienci mają coraz mniej czasu na codzienne wizyty w sklepach, a e-zakupy to rozwiązanie bardzo korzystne. Jeśli sklepy internetowe wykorzystają tę możliwość udostępniając ponadto przyjazne klientowi strony i dobrą organizację, to ich przyszłość rysuje się bardzo pomyślnie.

Celem osi priorytetowej 8 jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” zarezerwowano 850 mln euro ze środków UE i budżetu państwa.  Jest to szansa dla młodych ludzi, którzy chcieliby zaistnieć w biznesie elektronicznym a dla przedsiębiorców możliwość obniżenia kosztów produkcji i dystrybucji dzięki zastosowaniu nowej formy współpracy między sobą.

Należy jednak pamiętać, że wydatkami na które będzie można uzyskać dofinansowanie będą jedynie wydatki niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio związane z jego realizacją. Będą mogły być dokonywane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i do dnia określonego w umowie (jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy).

zob. też:
http://www.mrr.gov.pl/
ProgramyOperacyjne+2007-2013/Innowacyjna+Gospodarka

http://di.com.pl/news/21260,0,Internet_przyszloscia_handlu.html http://di.com.pl/news/
21178,0,Spowolnienie_gospodarcze_niestraszne_e-sklepom.html
http://www.rp.pl/artykul/9211,65148.html

AUTOR: Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.