Jak przeciwdziałać segregacji w polskich szkołach?

081020_1622_TO860306_v03_Segregacja_w_polskich_szkołach
PROBLEM: Jak przeciwdziałać segregacji w polskich szkołach?
SŁOWA KLUCZE: szkoła, segregacja, bieda, podziały, zjawisko społeczne, wykluczenie
ODBIORCA: Zespół przeciwdziałający zajwisku segregacji, psychologowie szkolni.
CYTAT: „Grupowanie dzieci według kryterium zamożności rodziców jest wbrew logice edukacyjnej i wbrew sprawiedliwości – powiedział wiceminister edukacji Zbigniew Marciniak. Skomentował w ten sposób ukazujące się od dwóch dni publikacje na temat segregacji uczniów w szkołach.
Segregacja w szkołach – jak podkreśla się w artykułach – polega na tym, że dzieci biedniejszych rodziców są oddzielane od zamożniejszych kolegów, a zdolniejsze idą do jednej klasy z równie zdolnymi.(…)
W moim przekonaniu potrzebna jest akcja edukacyjna, która pokaże jakie są skutki tego rodzaju postępowania – powiedział Marciniak. – Zamiarem MEN jest uzbrojenie dyrektorów szkół w argumenty, które przekonają tych, którzy będą naciskać, by utworzyć tzw. lepsze klasy – dodał.Na pytanie o środki doraźne wiceminister edukacji poinformował, że w ciągu dwóch tygodni na najbliższym spotkaniu z kuratorami dokładnie omówiona zostanie ta sprawa.
– Segregacja nie może mieć miejsca, a system edukacji powinien służyć wyrównywaniu szans – powiedział sekretarz stanu w kancelarii premiera, Michał Boni. Zastrzegł jednak, że szkoła nie może zapominać o kształceniu wybitnych talentów.(…)
– Tego rodzaju zjawiska trzeba po prostu karać, wykorzeniać na samym dole, tam gdzie one powstają – podkreślił prezes ZNP”
ŹRÓDŁO : http://www.zw.com.pl/artykul/286407_MEN__segregacja_w_szkole_jest_wbrew_logice_i_sprawiedliwosci_.html
KOMENTARZ do problemu: Ujawnione ostatnio przypadki segregacji w polskich szkołach, opierały się głównie na podziale uczniów według kryterium zamożności oraz wyników w nauce. Często zjawisko to było inspirowane przez rodziców.
Fachowcy zgodnie twierdzą, iż należy przeciwdziałać temu zjawisku, przede wszystkim poprzez edukowanie – rodziców, nauczycieli, uczniów. Należy skupić się przede wszystkim na prowadzeniu działań naprawczych w szkołach gimnazjalnych i zawodowych – tam najczęściej odnotowuje się przypadki segregacji. Warto inwestować w zajęcia pozaszkolne –  jak udowadnia mgr Ewa Gałązka [http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=301] mają one charakter edukacyjny, rozrywkowo-rekreacyjny, ale także integracyjny.  
      Jeden z dyrektorów gimnazjum uczestniczących w badaniu Instytutu Spraw Publicznych [http://www.isp.org.pl/files/14723055990561457001127477989.pdf] opracował system mający na celu wyrównanie potencjału edukacyjnego uczniów. Kandydatów do szkoły dzieli na trzy grupy, według jakości świadectwa a następnie w klasach umieszcza przedstawicieli wszystkich trzech grup. To dobra praktyka.
      Rady rodziców powinny prowadzić „ciche dofinansowanie” do wyjazdów dla biedniejszych uczniów – bez rozgłosu.
Zmieniać sytuację należy od początku- przeciwdziałając próbom segregacji w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Należy częściej kontrolować szkoły, przeprowadzając pogłębione wywiady z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami.
AUTOR: Tomasz Okulicz

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.