Jak pobudzić aktywność społeczną?

2007-03-09 07:45_JM770327_v01 _KWANT_POBUDZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

SŁOWA KLUCZE: _społeczeństwo, inicjatywa, aktywność

PROBLEM: _ Jak pobudzić aktywność społeczną?

ODBIORCA: _ Stowarzyszenia, Instytucje Lokalne

CYTAT: „Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL powstało w połowie 2000 roku. Naszym głównym zadaniem stało się stworzenie ośrodka kierującego dynamicznie rozwijającym się programem Centrów Aktywności Lokalnej CAL, które służą aktywizowaniu społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy.

    Nasze cele:

•  animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską,

• wspieranie społecznej, edukacyjnej i charytatywnej aktywności środowisk lokalnych,

• wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i ochrony środowiska,

• rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych.

Swoje założenia Stowarzyszenie CAL realizuje poprzez:

• organizowanie i prowadzenie szkoleń, staży krajowych i zagranicznych, podnoszących kwalifikacje  lokalnych liderów, pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych,

•  udzielanie wsparcia szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom,

• prowadzenie poradnictwa, konsultacji,

• działalność wydawniczą.

            Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL nie tworzy nowych struktur, lecz działa w oparciu o partnerską współpracę z regionalnymi i lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

            W ramach aktywizacji środowiska lokalnego i animacji społecznej realizowane są przez nas następujące programy:

•          Centrum Aktywności Lokalnej – CAL,

•          Szkoła Animatorów Społecznych,

•          Aktywne Społeczności, ”

 

ŹRÓDŁO:http://www.cal.ngo.pl/cal.php?key=02,who,who,x&PHPSESSID=f83ef886fd368ab6f65026c87724bf7d

KOMENTARZ do problemu:_ Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL promuje metodę Centrów Aktywności Lokalnej. Centrum to jest programem promującym "animacyjny" model działania instytucji publicznych w środowisku lokalnym. Najważniejszą zasadą CAL jest realizowanie działań na rzecz miejscowości czy osiedli przy zaangażowaniu i współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji lub firm. W Polsce metodę CAL wdrażają ponad 173 organizacje i instytucje.

Instytucje pracujące metodą CAL służą budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego. Opierają się na zasadach tolerancji, poszanowania praw człowieka, solidarności społecznej, inicjują działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego. Odpowiadają na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, angażują mieszkańców w proces ich rozwiązywania, tworzą płaszczyznę porozumienia i współpracy, dążą do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

AUTOR: Justyna Michalec

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.