Jak niwelować stres w środowisku pracy?

070313_2030_BK810506_v01 Jak niwelować stres w środowisku pracy?
TEMAT:
_ Stres w organizacji
PROBLEM: Jak niwelować stres w środowisku pracy?
SŁOWA KLUCZE: stres, pracownik, organizacja
ODBIORCA: Zespół Projektowy _stres w organizacji
CYTAT:
 „ przyczyny stresu w miejscu pracy?

Rozróżniono dwie kategorie przyczyn go wywołujących:

  Wynikające z nieprawidłowości organizacji, kontroli i zarządzania (zły przepływ informacji, nieprzywiązywanie wagi do wczesnego, prawidłowego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, nieinformowanie pracowników o celach, jakie stawia sobie kierujący organizacją. Sprzyja w związku z tym stresowi stagnacja, brak perspektyw rozwoju zawodowego i niejasne ścieżki kariery zawodowej, niepewność co do zatrudnienia i niskie, nieadekwatne do wykonywanej pracy wynagrodzenie).

  Tkwiące w samej pracy (presja bycia niezawodnym, dyspozycyjnym, ale także wykonywanie zadań poniżej umiejętności, za duże obciążenie pracą lub odwrotnie nieprzydzielanie zadań, praca w systemie zmianowym, monotonia, długi czas pracy, przemoc fizyczna i werbalna w miejscu pracy, mobbing i szykanowanie, molestowanie seksualne, dyskryminacja, niewygodne stanowiska pracy pod względem ergonomicznym).

(…)W miejscu pracy spotyka się oba rodzaje stresu — eustres i distres. Wywołany przez czynniki związane z pracą nazywany jest stresem organizacyjnym. Uważa się, że 50-60% czasu absencji chorobowej pracowników wiąże się ze stresem w miejscu pracy, a koszty zwolnień lekarskich pracowników oraz koszty ich leczenia w UE szacuje się na 20 miliardów euro, a w Stanach Zjednoczonych 150 miliardów dolarów rocznie. Koszty społeczne z powodu stresu stale też rosną. Społeczeństwo ponosi koszty takich świadczeń, jak opieka medyczna oraz renty zdrowotne i inwalidzkie dla tych, którzy ulegli wypadkowi w pracy spowodowanemu stresem. Ponadto stres jest powodem ogólnego rozdrażniania ludzi, co z kolei ma wpływ na jakość życia nas wszystkich. Zatem analizując wpływ stresu: na otoczenie, to presja wywierana na pracowników i bliskich; na jakość pracy, to wypadki w pracy i obniżenie efektywności; na osobę przeżywającą stres, to choroby i problemy emocjonalne. Stres może być zabójczy, w języku japońskim istnieje słowo “karoshi”, które oznacza śmierć spowodowaną stresem w wyniku przepracowania. Objawy stresu nie powinny być uznawane za oznakę słabości. Stres jest zaraźliwy. Życie i praca z ludźmi przeżywającymi stres są stresujące. Stres jest wynikiem wysokich wymagań w połączeniu z dużymi ograniczeniami i nieznacznym wsparciem. Aby umieć pokonać, czy ograniczyć stres trzeba umieć go rozpoznać — przyznanie się do tego, że stres stanowi dla nas problem, jest już dużym krokiem do sukcesu.”

ŹRÓDŁO http://www.gazeta-it.pl/2,9,203,index.html

KOMENTARZ do problemu_

Na podstawie informacji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy „stres związany z pracą to obecnie drugi po bólach pleców najważniejszy problem zdrowotny pracowników w krajach Unii Europejskiej”. Bardzo ważną kwestią w niwelowaniu stresu jest indywidualne podejście do pracownika już na etapie doboru zawodowego. Istotną rolę powinny odgrywać badania/testy psychologiczne. Dzięki nim możemy dopasować określonego kandydata do stanowiska i uniknąć ryzyka związanego ze stresem.

Pracownik nie powinien wykonywać zadań poniżej swoich umiejętności, ale powinien mieć możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji. Negatywny wpływ zarówno na jakość wykonywanej pracy jak i na poziom stresu u pracownika ma nakładanie zbyt dużej ilości obowiązków. Wysokie napięcie powoduje trudności z koncentracją, lęk, zwolnienie refleksu.
Przyczyna pojawienia się stresu nie koniecznie musi leżeć po stronie cech osobowościowych, które posiada określony pracownik, ale problem może tkwić w samej organizacji.
Kolejnym istotnym elementem w niwelowaniu stresu w środowisku pracy jest komunikacja w organizacji – lepszy przepływ informacji (łatwy, przejrzysty przekaz) pozwoli na właściwe wykonywanie zadań, dzięki czemu pracownik będzie w mniejszym stopniu narażony na stresogenne sytuacje.
Ograniczenie stresu u pojedynczego pracownika może pozytywnie wpływać na pracę całego zespołu.

AUTOR: Beata Kocon

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.