Jak efektywnie zarządzać informacjami?

060115_2100_GM820625_v01 Jak efektywnie zarządzać informacjami?
PROBLEM: Efektywne zarządzanie informacjami
SŁOWA KLUCZE: analiza, informacja, poszukiwanie informacji, zarządzanie informacjami, wiedza
ODBIORCA: analitycy, menedżerowie, zarządzający informacjami, informatorzy,
CYTAT: „Sam fakt stałego zbierania informacji o rynku i klientach nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu. Ważny jest sposób pozyskiwania informacji, ustalenia rangi zebranych danych, ich dystrybucja oraz wykorzystanie. […] Niezależnie od typu, charakteru i specyfiki bieżących problemów, bez względu na intelektualną sprawność decydentów oraz dotychczasowe doświadczenia dobrą praktyką powinno być wykorzystanie, sprawdzonych i uzasadnionych metodologicznie, narzędzi pozwalających na zdobycie i przywłaszczenie wartościowej i użytecznej wiedzy o własnej firmie, jej produktach, rynku oraz konsumentach”
ŹRÓDŁO : http://www.pentor.pl/17408.xml (15 stycznia 2005; godz 21.00)
KOMENTARZ do problemu: Aby odpowiednio zabrać się do analizy zebranych informacji, należy wcześniej je zdobyć. Na powodzenie analizy wpływ ma nie tylko jakość zebranych materiałów, ale sposób ich pozyskiwania. Warto zapoznać się z tekstem, by zrozumieć jak efektywnie i szybko pozyskiwać nowe dane. Ważne jest umiejętne korzystanie nie tylko z własnych doświadczeń, ale także doświadczeń innych. Konieczne jest zapoznanie się z technikami pozyskiwania wiedzy a także ustalenie działań, czyli dokonanie opisu wszystkich elementów postępowania badawczego służącego uzyskaniu odpowiedzi na problem badawczy. Opisywany artykuł traktuje także o podziale na pierwotne i wtórne źródła informacji. Umiejętności, które zdaniem autora tekstu powinien posiadać prawdziwy zarządca informacjami, pozwolą nie jednemu analitykowi lepiej zapanować nad posiadanymi danymi.
AUTOR:Grzegorz Młynarski

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.