Jak aktywizować młodzież?

2008/05/21 17:05_JS720324_v01_ KWANT _ Ekonomia społeczna
Problem:  Jak aktywizować młodzież – narzędzia ekonomi społecznej,
Słowa klucze: Bank czasu, aktywizacja, społeczeństwo,
Temat: Wykorzystanie narzędzi ekonomi społecznej dla  budowania i jednoczenia lokalnych społeczności
Dla kogo? Zespół Projektowy
Na kiedy?:
ŹRODŁO: : http://www.bydgoszcz.pl/miasto/wolontariat_miejski/Bydgoski_Bank_Czasu.aspx?page=3

Autor: Janusz Szczurek, janusz46@poczta.onet.pl

 CYTAT: „Punktem wyjścia pracy wychowawczej jest oddziaływanie zmierzające do wytworzenia umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych.
„Bank czasu” daje z jednej strony możliwość aktywizacji społecznej a z drugiej pobudza do działań przynoszących pozytywne rezultaty, a przez to uznanie.
Przystępując do banku czasu i deklarując pomoc dla innych tworzy się obligo do przyjmowania odpowiedzialności za to co się robi a przez to rośniemy w siłę wzmacniamy poczucie kompetencji i wartości.
Jest to „nowe” doświadczenie . I przez swoją odmienność jest ofertą budzącą zainteresowanie.. Tworzy nową sytuację społeczną, w której trzeba nawiązywać inne kontakty społeczne. A poprzez dobrowolny akces, nawet w przypadku pojawienia się trudności, pojawi się wysiłek nie do ucieczki, ale modyfikacji po to aby przeszkody przezwyciężać.”

SUGESTIE:

Stworzenie możliwości do wykorzystania potencjału młodzieży – wykorzystanie narzędzi ekonomi społecznej np. banków czasu  (budowanie silnych lokalnych społeczności)

Praca wychowawcza przez pracę i partycypowanie w wspólnych działaniach – daje możliwość wypracowania właściwych relacji społecznych, budowanie struktur społecznych opartych na współpracy, 

Zastosowanie banku czasu do zaspokajania potrzeb na zasadzie wymiany

ZADANIA:

Przeprowadzanie akcji informacyjnej – przedstawienie założeń banków czasu, możliwości wykorzystania w lokalnych społecznościach, opracowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych uczestników projektów,
Opracowanie analizy potencjalnych grup społecznych – zainteresowanych współudziałem w projekcie,
Opracowanie procedur rekrutacyjnych – ukierunkowanych na grupy społeczne,
Przeprowadzenie konkursu dla młodzieży –  projekt „Bank Czasu” – zaangażowanie w projekt,

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.