Interoperacyjność w usługach dla obywateli i biznesu

060124_1651_MC590904_v12 Interoperacyjność w usługach dla obywateli i biznesu.
PROBLEM:_ Jak sprawnie wymieniać informacje?
SŁOWA KLUCZE: Interoperacyjność, wymiana danych, e-Government, systemy informatyczne.
ODBIORCA: ZP: Społeczeństwo Informacyjne
CYTAT: „Po zbudowaniu fundamentu, jakim jest szerokopasmowy dostęp do Internetu Unia stawia na Interoperacyjność, czyli zdolność współpracy pomiędzy różnymi systemami informatycznymi tak by było to bezpieczne. Interoperacyjność ma dotyczyć systemów oraz usług na poziomie paneuropejskim, które związane są z e-Government i dostarczają informacji obywatelom oraz przedsiębiorstwom. Komisja Europejska dąży, by rozwiązania były budowane w oparciu o tak zwane ‘standardy otwarte’ z wykorzystaniem oprogramowania open source”

KOMENTARZ do problemu: Interoperacyjność jest niezmiernie ważnym elementem budowania e-Government w Europie. W Polsce szacuje się rynek systemów obiegu dokumentów – tak zwany worklof – na poziomie od 50 do 100 rozwiązań – łącznie platformy Microsoft Exchange oraz IBM Lotus. System workflow jest niezbędnym elementem każdego urzędu miasta czy gminy, który chce spełnić nie tylko wymogi unijne, ale chce się nazywać e-Government. Do tego należy dodać całą masę rozwiązań stosowanych w ministerstwach, ZUS, NFZ itp. a lepiej będzie można zrozumieć znaczenie polityki interoperacyjności. W Polsce o interoperacyjności traktuje ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ten pięcioletni plan informatyzacji określa zasady dotyczące standardów informatycznych w systemach stosowanych do realizacji zadań publicznych, dostosowanie już używanych systemów informatycznych, dostosowanie rejestrów publicznych i wymiany informacji drogą elektroniczną, kontroli publicznych projektów informatycznych. Dzięki interoperacyjności podmioty publiczne, z którymi obywatele mają na codzień do czynienia będą mogły wykonywać wspólne zadania sprawniej. Dzięki interoperacyjności wymiana danych pomiędzy ZUS, urzędem skarbowym czy GUS w trakcie załatwiania formalności w związku z założeniem działalności gospodarczej będą odbywać się drogą elektroniczną. Może to skutkować ogromnymi ułatwieniami np. załatwianiu wszystkiego w jednym okienku, a nie czterech.
AUTOR: Maria Ciesiółka
DATA: 2006-01-24 18:02
© 2001 wojewodzki.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.