INFOBROKERSTWO

INFOBROKERSTWO


Infobrokerstwo – to szansa na połączenie pasji z pracą zarobkową, osobistych zainteresowań – z biznesem, zmiany zakresu obowiązków – z nowymi potrzebami nowoczesnej organizacji.

zmowaKompetencje infobrokerskie są na tyle rozległe, że w obszarze tej specjalizacji znajdzie miejsce dla siebie każdy, kto umie i lubi czytać ze zrozumieniem, szukać informacji na określone tematy, dzielić się wiedzą z innymi. Dysponowanie kompetencjami infobrokerskimi otwiera nowe perspektywy zatrudnienia i wzmacnia argumenty kompetencyjne pracownika każdej branży. Z drugiej strony – poziom kompetencji inforbrokerskich /infobrokerstwa systemowego/ w firmie, urzędzie, organizacji – wyznacza poziom merytoryczności /mądrości/ decyzji biznesowych, administracyjnych, politycznych oraz sprawiedliwości społecznej /zgodności decyzji z deklarowanymi systemami wartości/. Bez względu na to jak stwierdzenia powyższe brzmią – w uszach osób, które z infobrokerstwem się nie zetknęły – ich prawdziwość potwierdzają diagnozy, raporty i prognozy najbardziej renomowanych instytucji europejskich i światowych. Przyszłość nowoczesnych organizacji wiążą z takimi kompetencjami.

 

Kompetencje informacyjne /infobrokerskie/ należą do:

  • najpowszechniejszych – gdyż dostępność internetu spowodowała, że wszyscy szukają wszystkiego, a skoro szukają, to jakieś kompetencje informacyjne posiadają
  • najmniej docenianych personalnie – gdyż wszyscy znajdują w internecie – co potrafią i zadowalają się tym, co znaleźli
  • najrzadziej rozpoznawanych – szczególnie przez HR – gdyż są dwa worki /informatyczny i zarządzania wiedzą/, do których wrzuca się je rutynowo i bez zastanowienia co w środku
  • najlepiej zawodowo rokujących – gdyż wszystkie prognozy europejskie i światowe wróżą im świetlaną przyszłość, jako najpowszechniej i najpilniej poszukiwanych – w perspektywie najbliższych lat
  • najtrudniejszych do opanowania – gdyż poza wyszukiwaniem wiedzy konieczna jest tutaj interdyscyplinarna wiedza /w tym tak unikatowa we współczesnej edukacji, jak metodologiczna/ oraz umiejętności oparte na samodzielności myślenia  oraz elitarnych walorach intelektualnych i etycznych.eu-10-regular-economic-report

Ta szczególna rola kompetencji inforbrokerskich, jako istotnie wspierających procesy komunikacyjne i decyzyjne – w każdej organizacji – każe mówić o nich w pierwszej kolejności  dyskutując o nowoczesności, innowacyjności, mądrej efektywności bezkolizyjnie łączącej – w środowisku pracy  – cele organizacji z rodzinnymi, prywatnymi celami pracownika.ateneum_is

W 2017 Ateneum WS w Gdańsku uruchomi studia podyplomowe z zakresu IS o specjalnościach zaliczanych przez Foresigh do najbardziej przyszłościowych  kompetencji zawodowych.

Comments

comments

Jedna odpowiedź do “INFOBROKERSTWO”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.