Infobrokerstwo – aktualności

Rozwój technologii informatycznych masowo wdrażanych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego zainicjował proces zapotrzebowania na nowe kompetencje. Informa-tyczne były pierwsze i zarazem najlepiej rozpoznawalne. Powstał cały system edukacji informatycznej. Analogicznie zareagowały dziedziny ekonomii. Infobrokerstwo może być traktowane jako przykład odpowiedzi udzielonej przez nauki humanistyczne. Reakcji edukacyjnej towarzyszyła materefleksyjność określająca specyfikę infobrokerstwa, jako dziedziny wiedzy, kompetencji pracowniczych oraz identyfikacji potrzeb informacyjnych i możliwych form ich realizacji.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.