Infobroker jako pośrednik

2014-04-23 1106_TW680303_v01 KWANT_ infobrokerstwo_ broker informacji _ rozumienie terminu_ pośrednik informacji_ zadania infobrokera _wartości infobrokera

 • Problem: Jak zdefiniować pojęcie infobrokera?
 • Słowa klucze: broker informacji_ zadania brokera informacji_ wartości brokera informacji_
 • Temat: Jakie są zadania i wartości brokera informacji ?
 • Dla kogo? Zespół Projektowy Metodyka Kwantyfikowania
 • Na kiedy?: stale_ edu
 • ŹRODŁO : http://www.infobroker.siteor.pl/oferta
 • Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl

Broker informacji - pośrednik
Broker informacji – pośrednik autorstwo T.Wojewódzki

CYTAT:”

BROKER INFORMACJI: (z ang.) infobroker, information broker, professionals, knowledge broker, cyberian, freelance librarian, independent researcher, data dealer.

Jest to osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Jego zadaniem jest wyławianie z  różnego rodzaju dostępnych mu źródeł najistotniejszych informacji według ściśle określonego kryterium. Pomaga w zdobywaniu i ocenie informacji. Specjalista ów jest pośrednikiem między zasobami informacji, a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Służy pomocą w fachowym wyszukiwaniu informacji, wzbogaconym o analizę i opracowanie. Podstawowymi atutami brokera informacji są metody opracowania i stosowania strategii wyszukiwawczych, trafność doboru źródeł informacji i umiejętność oceny tych źródeł oraz wiedza gdzie szukać.

 Każdy broker informacji powinien dbać o następujące wartości:

 • utrzymywanie dobrego imienia zawodu poprzez uczciwość, kompetencje i zachowanie poufności,
 • przekazywanie klientom najaktualniejszej i najbardziej relewantnej w stosunku do zapytania odpowiedzi w ramach czasowych przez nich wyznaczonych,
 • pomoc klientom w zrozumieniu wykorzystanych źródeł informacji,
 • przyjmowanie zleceń wyłącznie zgodnych z prawem i niedziałających ze szkodą dla środowiska zawodowego infobrokerów,
 • dotrzymywanie klauzuli poufności,
 • poszanowanie praw autorskich oraz dotrzymywanie zasad umów licencyjnych i umów z klientami, a także informowanie klientów o zobowiązaniach i ograniczeniach wynikających z tych umów,
 • utrzymywanie zawodowych kontaktów z bibliotekami i przestrzeganie zasad dostępu do ich zbiorów,
 • ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie się do tego kodeksu przez pracowników.

Asocjacje:

Infobroker postrzegany jest jako pośrednik: z jednej strony są zasoby informacji, a z drugiej ludzie oraz instytucje – z uświadomioną potrzebą informacji. Produktami finalnymi są istotne informacje, wyszukane według określonego kryterium, wzbogacone przez brokera informacji o analizy i opracowania. Produkt ocenia się pod kątem jego relewantności w stosunku do zapytania. Relacje infobrokera z klientem opierają się na respektowaniu wspólnego systemu wartości.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.