Finansizm – królem Europy? Co – z czym i dlaczego przegrywa dzisiaj w Europie ?

Co nam pokazał Putin? To, że wojskiem – dzisiaj wystarczy straszyć. Do czasu. A wygrywać znajomością sposobu myślenia – przeciwnika, oponenta, wroga. Kiedy się zna ten sposób myślenia, swoje działania wkomponowuje się w jego wyobrażenia, przekonania. I robi swoje. Cywile zrobili swoje w Kijowie – uznaliście to. To teraz „cywile” zrobią swoje na Krymie. Gdzie nie poradzą sobie „cywile”- tam pośle się „kobiety”…A cały czas pracują media i urabiają swoich. A u obcych – pracują w sieci całe rzesze „internetowych śpiochów” – promujące sowiecki sposób myślenia. Robią do inteligentnie. Nie atakują wprost. Pracują nad systemami wartości i je rozmiękczają. Podkopują autorytety. Jątrzą, judzą, napuszczają. U siebie łącza wszystkich w euforii zwycięstwa i poczuciu narodowej dumy. U obcych – kreują konsekwentnie swój sposób myślenia. Dlatego dzisiaj umiejętność poznawania sposobu myślenia – nabrała wymiaru już nie tylko mądrości życiowej, ale wręcz wartości strategicznej.

Co zrobi dalej Putin?

Przewidywanie czegokolwiek, możliwe jest tylko wtedy, kiedy ma miejsce powtarzalność. Tak samo jest z decyzjami. Co trzeba wiedzieć o podejmujących decyzje, aby pokusić się sensownie o przewidywanie możliwych do podjęcia decyzji? Trzeba znać ich sposób myślenia.

Nie ma jedynej, uniwersalnej metody pozwalającej zrekonstruować sposób myślenia organizacji, polityków, zespołów. Jak to wygląda w świetle naszej metody MSE™?

Krótko o samej idei MSE™

Bierzemy codzienność pod lupę MSE™. Analizujemy przykłady konkretnych organizacji, zdarzeń, które miały w nich miejsce, a zostały upublicznione – dzięki pracy dziennikarskiej.  Nie wiemy na ile  opisywane zdarzenia są reprezentatywne dla danego zespołu czy dla całej organizacji, gdzie zaistniały. Ale ich pojawienie świadczyć może o istotnej obecności sposobu myślenia, który wyznacza codzienne zachowania.   

Interwencje dziennikarskie uruchamiają – z zasady – mechanizm dochodzenia winnego. To jest bardzo ważny motyw i tego wymaga zarówno społeczne poczucie sprawiedliwości, jak  i normalna, ludzka przyzwoitość. Winny zostanie wskazany i ukarany. I to jest jeden aspekt sprawy.

Nasz interesuje ponadto inny jeszcze aspekt: odpowiedź na pytanie o to w jakim stopniu incydentalne zdarzenia potwierdzają obecność sposobu myślenia odpowiedzialnego za opisany incydent. Ukaranie, nawet usunięcie sprawcy zdarzenia  -nie zapewnia nam komfortu przekonania, że teraz będzie lepiej, a o to przecież chodzi. Nie będzie lepiej – jeśli sposób myślenia, który zdecydował o zachowaniu sprawcy – tkwi w organizacji.

 Szpital, sąd, urząd, organizację międzynarodowa, polityka – łączą w codziennej praktyce właśnie określone sposoby myślenia, wpisane w konkretne decyzje, w konkretne zachowania. Dlatego w opisie zdarzenia poszukujemy wpisanego tam systemu wartości – respektowanych w praktyce oraz wiedzy – o otaczającej nas rzeczywistości. Nasz sposób działania – oparty na MSE™ – stara się docierać o głębszych warstw uwarunkowań  rzeczywistości społecznej identyfikując bariery mentalne i paradygmaty myślenia, gdyż to one odpowiedzialne są za tempo wprowadzanych zmian oraz ich ostateczne rezultaty.  To one decydują o poziomie komfortu naszego życia, sprawiedliwości, bezpieczeństwie itd.  Dążymy do ukierunkowania naszych wspólnych dociekań na przyczynami tego dlaczego nie jest tak, jak być powinno – z konkretnych ludzi, na zjawiska, z indywidualnej podłości – na warunki, w których ona może działać i szkodzić. W blokowaniu, w tworzeniu organizacyjnych rozwiązań wykluczających korupcje, bylejakość, prywatę -widzimy ową drugą ścieżkę , uzupełniającą interwencjonizm dziennikarki. Tak rozumiemy ideę DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO wykorzystującego narzędzie MSE™ .

Finansizm – królem Europy?

Przejdźmy do kwanta wiedzy. Jest tym razem stosunkowo krótki, ale bardo treściwy.

 2014-03-19 1155_TW680303_v01 _KWANT_ UE 2014_ sposób myślenia_ analiza MSE™_ wartości respektowane, a deklarowane_ finansizm jako dominujący sposób myślenia

  • Problem: Jaki sposób myślenia dominuje w UE 2014 roku
  • Słowa klucze: sposób myślenia _ MSE™?_ UE 2014 _
  • Temat:  Jak rachowane są sankcje w UE?
  • Dla kogo? Zespół Projektowy Metodyka Kwantyfikowania
  • Na kiedy?: stale_ edu
  • ŹRODŁO : http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,15646038,Ks__Boniecki_o_aneksji_Krymu__O_ciebie_chodzi__gdy.html
  • Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl

CYTAT:

/…/ Zapytajmy też, czy dla Ukrainy zdrowsze będzie pozostawanie pod wpływem Rosji, czy też może budowanie obywatelskiego społeczeństwa, wolnego i demokratycznego, włączonego do wspólnoty europejskiej?

Jak dodaje „nasze opowiedzenie się po stronie przemian na Ukrainie wymaga odwagi i determinacji obywatelskiej, przyjęcia konsekwencji gospodarczych, a więc i ryzyka energetycznego (Rosja zaspokaja 1/4 zapotrzebowania UE na ropę i gaz), zahamowania wymiany handlowej z Rosją, i wzięcia na siebie ciężaru finansowego wsparcia pogrążonej w zapaści gospodarczej Ukrainy”.

– Wszyscy dziś powtarzają słowo „sankcje”, ale jednocześnie kombinują tak, żeby straty, które w ich wyniku sami poniosą, nie były zbyt wielkie. A przecież czasem jest tak, że „to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co daje się policzyć – się nie liczy” – jak trafnie zauważył wielki Albert Einstein – kończy swój felieton ks. Boniecki.

 „

Asocjacje:

 Felieton ks. Bonieckiego dotyczy sposobu myślenia o wydarzeniach na Krymie.  Dopowiedzmy tutaj, że dla nas sposób myślenia identyfikuje się w oparciu o :/1/ wartości, /2/ wiedzę oraz /3/ relacje między nimi.

WARTOŚCI – tworzą swoistą piramidkę: jedne zapewniają fundament, inne są na samym szczycie, ale ważne jest co innego, a mianowicie to, że położenie w tej piramidce wyznacza jeden porządek – co jest ważniejsze od czego? Miłość od pieniędzy, czy pieniądze od miłości? Jeśli pieniądze są na samym szczycie tej piramidki, to miłość oraz inne wartości mogą nie mieć w praktyce większego znaczenia. Samo życie, ale warto wiedzieć kto jaka ma piramidkę w sobie (w sercu i głowie).

W oparciu o to, co ludzie robią, jak się zachowują – wnioskujemy o tym -jaką piramidę wartości respektują. Respektują – czyli stosują w praktyce, gdyż deklarować mogą coś zupełnie innego. Te wartości, według których żyjesz- nazywamy respektowanymi.  To, co mówisz- co cenisz, co ważniejsze od czego – to tylko mówisz. Nas interesuje to, co w praktyce czyli respektowane.

To, jakie podejmuje się decyzje zależy nie tylko od wartości, ale także od wiedzy, od tego, co się o świecie wie. Wiedza weryfikuje wartości. Z jednych tworzy cele; tutaj i teraz. Z innych cele strategiczne, których zdobycie okładamy na lata, na wiele lat. A z innych tworzymy wizje. To cele, których nigdy być może nie zrealizujemy, ale one wyznaczają sens naszej egzystencji i codziennych dążeń. Ważne jest to szczególnie wtedy, kiedy działa się w zespole. Wspólna wizja potrafi łączyć silniej niż cokolwiek innego.

Idealnie jest wówczas jeśli wartości i wiedza żyją obok siebie – w harmonii i jedne nie próbują zapanować nad innymi. Zdarza się jednak i tak, że wartości zaczynają dominować nad wiedzą. Taki sposób myślenia stosunkowo często pojawia się dzisiaj. Wartością, która podporządkowuje sobie wszystkie inne, a dodatkowo jeszcze – podporządkowuje sobie wiedzę – jest ZYSK. taki sposób myślenia nazywamy FINANSIZMEM. Firmy, które zaczynają funkcjonować z dominacja takiego sposobu myślenia działają według reguł wyścigu szczurów. Liczą się tylko zyski i tylko takie działania, które w krótkim czasie przynoszą dochody – mają w nich rację bytu.

Całe to tutaj powiadanie o tym, z czego składa się sposób myślenia jest po to, aby uświadomić role, jaka odgrywają w nim wartości. Wszystko to w kontekście sankcji, o których wspomina autor felietonu.

Czy w UE panuje finansizm?

Wiele wskazuje na to, że w UE dominuje finansizm. ZYSK wyznacza krótką perspektywę działania i każe podejmować decyzje korzystne dla ZYSKU, a niekorzystne dla innych wartości. W tym tak ważnych jak BEZPIECZEŃSTWO.

Bez względu na to jak bardzo nasze tutaj rozważania brzmią teoretycznie, ich wymiar jest praktyczny: od sposobu myślenia zależą decyzje dotyczące naszego bezpieczeństwa.

Dlatego w interesie każdego, kto pretenduje do miana zastanawiającego się nad decyzjami miłosiernie nam panujących – jest rozumienie istoty i roli wartości w sposobach myśleniu i pokazywaniu tego „na tacy”, bez ogródek i całej tej politycznej otoczki tworzonej przez media.

O roli wartości w sposobach myślenia, w budowaniu strategii organizacji oraz wielu, równie ważnych, co interesujących problemach mówimy na naszych warsztatach.

Zapraszamy do obejrzenia materiału ilustrującego sposób omawiania tej tematyki na naszych WARSZTATACH.

Ład wartości

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.