Małgorzta Kowalska

 Małgorzata Kowalska – trener IS


Znak firmowy IS
Znak firmowy IS

Absolwentka magisterskich studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz filologii germańskiej, a także studiów podyplomowych „menedżer projektów naukowo-badawczych”.

Adiunkt w Zakładzie Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z przedmiotów, których tematyka oscyluje wokół problematyki elektronicznych zasobów informacyjnych (informacja w społeczeństwie wiedzy, działalność informacyjna, informacja w biznesie, broker informacji, elektroniczne źródła informacji, informacja naukowa, zasoby cyfrowe, wyszukiwanie informacji, edycja tekstu w środowisku elektronicznym, benchmarking procesów i usług, Internet w instytucjach GLAM).

dr Małgorzata Kowalska
dr Małgorzata Kowalska

Twórca autorskiego programu kształcenia i kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją. Autorka treści dydaktycznych i tutor kursów e-learningowych „BIBWEB” i „Login: Biblioteka” przygotowywanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Billa i Mellindy Gates. Prowadząca stacjonarne warsztaty przedmaturalne „Starter” i „Matura bez Google’a? To możliwe!”.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół informatologii jako dyscypliny naukowej, oddziaływania Internetu jako źródła informacji oraz wykorzystywania koncepcji mądrości tłumu (crowdsourcingu) w działalności instytucji sektora informacyjnego.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.